Zjednoczone Socjalistyczne Królestwo Hirschbergii i Weerlandu

Samorządy => Gouvernementregierung => Wątek zaczęty przez: Arbuz Dumbledore on Września 15, 2021, 09:57:25Tytuł: Reforma gubernii zachodniej.
Wiadomość wysłana przez: Arbuz Dumbledore on Września 15, 2021, 09:57:25
W związku z opłakanym stanem gubernii, oraz absencją gubernatora proponuje towarzyszom by oficjalnie przekształcić status prawny stepów zachodnich na protektorat rządowy zarządzany bezpośrednio przez premiera. Instytucja gubernatora zachodu chwilowo jest kompletnie martwa więc taka zmiana pomogłaby w ożywieniu gubernii.


Tytuł: Odp: Reforma gubernii zachodniej.
Wiadomość wysłana przez: Ametyst on Września 15, 2021, 11:04:10
Nie wiem czy tu jest konieczne przekształcenie. W świetle ustawy o podziale administracyjnym masz prawo zawiesić zarządcę guberni i powołać na jego miejsce komendanta, który sprawował będzie władzę do czasu uregulowania sytuacji, tj dopóki nie będzie możliwy normalny wybór nowego gubernatora.

PS. Guberni, a nie gubernii. Generalnie też nazwy własne warto zapisywać z wielkiej litery.


Tytuł: Odp: Reforma gubernii zachodniej.
Wiadomość wysłana przez: Arbuz Dumbledore on Września 15, 2021, 11:20:51
Tak się też stanie królu, gdzie mogę wydać takie rozporządenie?


Tytuł: Odp: Reforma gubernii zachodniej.
Wiadomość wysłana przez: Ametyst on Września 15, 2021, 11:43:08
Tam, gdzie wszystkie rozporządzenia premiera. Może Towarzysz zawczasu przejrzeć jeszcze ustawę o podziale administracyjnym (jest tam, gdzie inne uchwały w Katalogu Praw Wszystkich) oraz rozdział Konstytucji dotyczący guberni. Ja z kolei oferuję się do przygotowania dokumentu do podpisu.


Tytuł: Odp: Reforma gubernii zachodniej.
Wiadomość wysłana przez: Ametyst on Września 15, 2021, 11:46:26
A jednak wprowadzono mnie w błąd: w świetle obecnej Konstytucji władze gubernialne mogą zostać odwołane na mocy decyzji organów sądowniczych czyli w Najwyższego Trybunału Ludu Szlacheckiego. Może Towarzysz złożyć stosowny wniosek. Przy okazji widzimy jak paląca jest potrzeba weryfikacji poszczególnych ustaw.


Tytuł: Odp: Reforma gubernii zachodniej.
Wiadomość wysłana przez: Mistrz Budzimir VII on Września 18, 2021, 02:15:54
Gubernia Zachodnia kwitnie! Nie ma zgody na to, by ją likwidować!


Tytuł: Odp: Reforma gubernii zachodniej.
Wiadomość wysłana przez: Ametyst on Września 18, 2021, 03:23:47
Ja w ogóle nie jestem fanem częstych zmian administracyjnych. Nawet jeżeli Gubernia Zachodnia podąża aktualnie osobliwą ścieżką do monarchosocjalizmu to nadal stanowi ważny element dziedzictwa, klimatu i tak dalej. Sądzę, że nasz system zarządu komisarycznego powinien się tutaj sprawdzić, chociaż nawiasem mówiąc trzeba by dookreślić czy gdybym np dzisiaj umarł to czy komisarz guberni może uczestniczyć w elekcji mojego następcy.


Tytuł: Odp: Reforma gubernii zachodniej.
Wiadomość wysłana przez: Mistrz Budzimir VII on Września 18, 2021, 11:02:32
Zrozumienie postępów jakie czyni Gubernia Zachodnia wymaga długich badań, ale faktem jest, że są ogromne. Być może to my wszyscy błądzimy, a Gubernator Ciecierad odnalazł Złotą Drogę.


Tytuł: Odp: Reforma gubernii zachodniej.
Wiadomość wysłana przez: Tobiasz von Richtoffen-Deithven on Września 19, 2021, 11:38:07
Być może to my wszyscy błądzimy, a Gubernator Ciecierad odnalazł Złotą Drogę.

Wydaje mi się, że właśnie tak jest. Ja to bym nic nie zmieniał, kiedyś to było, a tera to nie będzie.


Tytuł: Odp: Reforma gubernii zachodniej.
Wiadomość wysłana przez: Ametyst on Września 26, 2021, 11:20:42
To jak w końcu robimy? Czy Towarzysz Premier planuje zwrócić się do Trybunału o zawieszenie gubernatora?

Inna sprawa, że sam Trybunał trzeba w końcu zreformować i dlatego najlepiej będzie już zacząć obrady Sanacyjnej.


Tytuł: Odp: Reforma gubernii zachodniej.
Wiadomość wysłana przez: Aleksy Faradobus on Września 26, 2021, 01:37:07
Popieram Towarzysza Króla.


Tytuł: Odp: Reforma gubernii zachodniej.
Wiadomość wysłana przez: Mistrz Budzimir VII on Września 26, 2021, 02:55:59
Wara od najlepszej Guberni!


Tytuł: Odp: Reforma gubernii zachodniej.
Wiadomość wysłana przez: Ametyst on Września 27, 2021, 12:19:12
NTLS-02-21

O R Z E C Z E N I E
w imieniu Ludu Szlacheckiego

Hirschberg-Joksopolis,
27 września 2021 roku

Najwyższy Trybunał Ludu Szlacheckiego, działając na podstawie art. 45. Konstytucji ZSKHiW, w składzie:

-JKM Ametyst (Faradobus) - p.o. Generalnego Sędziego Ludu Szlacheckiego,

na wniosek Przewodniczącego Rady Komisarzy Narodowych ZSKHiW orzeka, że w Guberni Zachodniej z uwagi na zakończenie kadencji Gubernatora oraz niemożność przeprowadzenia wyborów lokalnych zaistniał wakat na stanowisku zarządcy guberni. W związku z tym, na mocy art. 9. Uchwały Parlamentu ZSKHiW z dnia 22 października 2012 roku (Ustawa o podziale administracyjnym Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu) Przewodniczący Rady Komisarzy Narodowych ma prawo powołać komendanta guberni, który sprawował będzie władzę wykonawczą w Guberni Zachodniej do czasu wyłonienia nowego Gubernatora Guberni Zachodniej w zgodzie z przepisami prawa ogólnopaństwowego oraz lokalnego.

(http://hirshbergiaweerland.cba.pl/index.php?action=dlattach;topic=768.0;attach=1515;image)

Kogo Towarzysz Premier zamierza powołać na komendanta? Mogę przygotować stosowne dokumenty.


Tytuł: Odp: Reforma gubernii zachodniej.
Wiadomość wysłana przez: Arbuz Dumbledore on Września 27, 2021, 12:52:31
Już powołałem dekretem premiera, ale nie wiem czy w odpowiedni sposób to zrobilem


Tytuł: Odp: Reforma gubernii zachodniej.
Wiadomość wysłana przez: Mistrz Budzimir VII on Września 27, 2021, 02:00:24
Proszę nic nie robić, nic tu nie psuć!


Tytuł: Odp: Reforma gubernii zachodniej.
Wiadomość wysłana przez: Ametyst on Września 27, 2021, 02:33:52
Już powołałem dekretem premiera, ale nie wiem czy w odpowiedni sposób to zrobilem

Jak dla mnie git.