Zjednoczone Socjalistyczne Królestwo Hirschbergii i Weerlandu

Instytucje => Królewskie Siły Lądowe => Wątek zaczęty przez: Ametyst on Września 26, 2021, 03:21:46Tytuł: Korpus Wewnętrzny
Wiadomość wysłana przez: Ametyst on Września 26, 2021, 03:21:46
(http://hirshbergiaweerland.cba.pl/index.php?action=dlattach;topic=3406.0;attach=1939;image)
Korpus Wewnętrzny

Korpus Wewnętrzny Królewskich Sił Lądowych tworzą jednostki przeznaczone do użycia przede wszystkim na terytorium kontynentalnej części kraju. W razie wojny mają one za zadanie pełnić funkcje zabezpieczające oraz służyć jako trzon obrony terytorialnej przy współpracy z wojskami operacyjnymi. Z kolei w czasie pokoju stanowią one długie ramię rządu centralnego na terenie trzech najważniejszych guberni. W razie potrzeby pozostają też do dyspozycji miejscowych watażków: Wielebnego Weerlandu, Gubernatora Wszechzachodu oraz Króla, który jest Głównodowodzącym sił zbrojnych. W porozumieniu z rządem i dowództwem "Samoobrony" mogą oni wykorzystywać wojska wewnętrzne do utrzymania ładu i porządku na powierzonych sobie ziemiach.

(https://i.ibb.co/0XtpY57/Obraz.png)

Nie jest tajemnicą, że Korpus Wewnętrzny jest formacją nieco mniej elitarną niż ma to miejsce w przypadku Korpusu Operacyjnego lub jednostek specjalnych. Do jego szeregów trafiają przede wszystkim ochotnicy, którzy ukończyli służbę w PMOB, ale nie dosłużyli się stopnia oficerskiego. Dotychczasowi dziesiętnicy przyjmowani są jako podoficerowie, a poborowi i starsi poborowi otrzymują ekwiwalenty swoich szarży, ale jeśli wykazują odpowiednie przymioty mogą liczyć na dalsze awanse. Z kolei podoficerowie niekiedy przyjmowani są na przyspieszone kursy oficerskie. Kadrę dowódczą uzupełniają mniej zdolni i bardziej zapobiegliwi absolwenci szkół wojennych: w ten sposób zamiast zaszczytnej i prestiżowej służby w jednostkach Korpusu Operacyjnego i innych prestiżowych regimentach mogą oni oddać się spokojnej warcie na straży bezpieczeństwa, gdzie oczekuje się od nich wyłącznie lojalności.

Żołnierze wojsk wewnętrznych wywodzą się zazwyczaj z miejscowej ludności i zamieszkują w pobliżu garnizonów, co zwiększa zaufanie tubylców. Wojskowi ci większość czasu spędzają w domach nierzadko wykonując inne zawody, a w koszarach przebywają przez część tygodnia, co pozwala na minimalizację kosztów utrzymania jednostek, które dysponują też starszym i mniej zaawansowanym sprzętem niż dywizje i brygady Korpusu Operacyjnego.

Barwą Korpusu Wewnętrznego jest kolor brązowy. Obecnie formacja składa się z następujących brygad i pułków:

2. Stołeczna Brygada Obrony Terytorialnej

(jej koszary mieszczą się na przedmieściach stolicy, a żołnierze są rekrutowani spośród wiejskiej ludności Hirschbergii Środkowej oraz mieszkańców robotniczych rejonów samego miasta - znani jako łamistrajkowie wzbudzają lęk stołecznych bikinarzy)

2. Zarzeżuska Dywizja Pancerna

(stacjonuje w mieście Ferdynand we wschodniej części Hirschbergii, posiada strukturę podobną do 1. Dywizji Pancernej)

3. Bździszewska Brygada Obrony Terytorialnej

(brygada stacjonuje w Bździszewie, a jej członkowie pochodzą z różnych części Guberni Zachodniej - dzięki służbie otrzymują szansę na przenosiny do atrakcyjnej metropolii jaką jest stolica regionu)

4. Hirschberska Brygada Obrony Terytorialnej

(ma siedzibę w mieście Kaltvodka, którego okolice słyną z twardych mężczyzn i jurnych bab - jednostka troszczy się o bezpieczeństwo w całej zachodniej części Hirschbergii)

5. Brygada Obrony Terytorialnej

(stacjonuje w okolicach Zweiblocke, które jest drugim najważniejszym ośrodku Guberni Zachodniej - strzeże porządku na szerokich obszarach Stepów Wewnętrznych)

7. Weerlandzka Brygada Obrony Terytorialnej

(ma siedzibę w Laszkbergu i odpowiada za bezpieczeństwo stolicy Weerlandu oraz otaczających ją gmin)

8. Grabbeńska Brygada Obrony Terytorialnej

(stacjonuje niedaleko Grabben, stolicy Landu Hirschbergia Południowa - Grabbenia, pełniąc straż na pograniczu hirschberskiej i weerlandzkiej części Socjalistycznego Królestwa)

2. Pułk Piechoty

(stosunkowo nieduża jednostka stacjonująca w wiosce Wnękopyły położonej na niedużej wyspie w weerlandzkiej gminie Hutnicza Poręba - służą tam prawdziwi Weerlandczycy doskonale znający lokalne bezdroża i lasy, dzięki czemu potrafią w zarodku zdusić potencjalne zagrożenie)

(https://i.ibb.co/sVqV8yg/Obraz.png)

Podobnego typu jednostki wchodzą także w skład garnizonów "Żuławy" oraz "Aralia", ale nie są one częścią Korpusu Wewnętrznego i podlegają tamtejszym władzom wojskowy. Ich organizacja oraz działania odpowiadają jednak temu, co opisano powyżej.