Zjednoczone Socjalistyczne Królestwo Hirschbergii i Weerlandu

Samorządy => Dobra prywatne => Wątek zaczęty przez: Arkadiusz II Filip on Stycznia 12, 2012, 08:02:28Tytuł: Majątek Faradobushof
Wiadomość wysłana przez: Arkadiusz II Filip on Stycznia 12, 2012, 08:02:28
(http://hirshbergiaweerland.cba.pl/index.php?action=dlattach;topic=768.0;attach=1271;image)
Majątek Faradobushof

      Faradobushof (dawniej Palikotau) jest majątkiem ziemskim, położonym na północy Królewskiej Guberni Hirschbergii i będącym we władaniu rodu Faradobusów. Powstał kilka lat temu po zakupieniu przez Króla Arkadiusza II Filipa zamku wraz z przyległymi ziemiami. Ma powierzchnię ponad tysiąca hektarów. Mieszkańcy to zarówno wolni najemcy, jak i niewolnicy.
     Na terenie majątku znajdują się dwie osady. Obie powstały w drugiej XVII wieku. Ich mieszkańcy pracują przy uprawie m.in. żyta oraz buraków solnych, a także przy hodowli zwierząt. Poza wioskami, na terenie majątku znajduje się zamek. Zamek zbudowano w latach 1599-1967, a zmodernizowano w 2012 r. Na terenie dóbr powstało kilka istotnych obiektów m.in. Folwark Chłopski "Dagomir", Młyn i kuźnia w Mandorfie, Studnia w Bartburgu, Hotel Robotniczy, Dom Tez i kopalnia żelaza

W majątku stacjonuje Pierwsza Zmotoryzowana Drużyna Piechoty Królewskiego Rodu Faradobusów.  (http://hirshbergiaweerland.cba.pl/index.php?topic=2500.0).

Zamek:

(http://img3.garnek.pl/a.garnek.pl/008/463/8463552_800.0.jpg/zamek-w-sieniawie-lezachow-latem.jpg)

Wieś Czersk:

Wieś tzw. wielodrożnica, zamieszkiwana przez chłopów i niewolników jest największą z osad w dobrach palikotańskich. Została założona w 2010 roku w miejscu opuszczonej wsi, istniejącej w latach 1702-1944. Większość mieszkańców to moi wolontariusze, którzy ochotniczo pracują aby spłacić swoje długi.

(http://m.natemat.pl/68e836dff3abe8598c6ca29e6c1f5f52,641,0,0,0.jpg)

Wieś Aachen:

Wioska złożona z kilkunastu drewnianych chat kurnych, zamieszkiwana przez stu kilkudziesięciu pracowników i niewolników, druga pod względem wielkości z moich tutejszych wsi. Została założona w 2012 r. w miejscu dawnego lasu. Mieszczanie zajmują się głównie bezrobociem.

(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/78/Rybotycze_PGR.jpg/640px-Rybotycze_PGR.jpg)


Tytuł: Odp: Księstwo Rivenland
Wiadomość wysłana przez: Arkadiusz II Filip on Stycznia 13, 2012, 02:12:14
Kopalnia

Kopalnia żelaza w Majątku Palikotau właśnie uruchomiona w 2011 r. Corocznie przynosi 10 ton żelaza. Niewiele, gdyż nie jest to wielki ośrodek, jednak wpływa on znacząco na gospodarkę majątku. W kopalni pracuje 90 osób, rekrutujących się głównie spośród okolicznych mieszkańców. Przy kopalni znajdują się dwa magazyny, w których składowane są maszyny oraz ruda żelaza.

(http://ids.czest.pl/~mtpir/images/GRZ02.jpg)

(http://images.photo.bikestats.eu/zdjecie,600,276631,20120528,budynek-nieczynnej-kopalni-rudy-zelaza-barbara.jpg)


Tytuł: Odp: Księstwo Rivenland
Wiadomość wysłana przez: Arkadiusz II Filip on Czerwca 06, 2013, 03:46:24
Folwark Chłopski "Dagomir"

Folwark "Dagomir" położony jest niedaleko zamku Palikocin i działa od 95 lat, jako zaplecze zamku. Obecnie stanowi on przedsiębiorstwo będące częścią ziem i należące do właściciela. Zatrudnionych jest tu 40 osób. Folwark obejmuje magazyny, składy narzędzi, zagrody owiec i krów, szklarnie oraz inne budynki gospodarcze. Znajduje się tu również sala spotkań, mroczne piwnice oraz noclegownia, w której podróżni mogą za opłatą spędzić noc.

Folwark stanowi także oparcie dla prywatnych rolników zamieszkujących majątek. Każdy, kto wynajmuje od właściciela ziemię ma prawo do miejsca w jednym z magazynów.

(http://www32.patrz.pl/u/f/76/92/32/769232.jpg)


Tytuł: Majątek Palikotau
Wiadomość wysłana przez: Arkadiusz II Filip on Czerwca 06, 2013, 05:18:34
Las Północny

Znaczną część powierzchni Majątku Palikotau zajmują lasy. Największym z nich jest brzozowy Las Północny, położony niedaleko zamku. Stanowi on część większej Puszczy Północnohirshberskiej, która obejmuje znaczną część gminy Kleinteilen.

Las odgrywa ważną rolę w życiu społeczno-gospodarczym majątku. Znaczna część ludności trudni się zbieraniem grzybów. W lesie pracę znaleźli też członkowie licznych band zbójeckich, leśniczowie, dewianci, drwale oraz przemytnicy. W lesie zamieszkuje stale ok 60 osób. Centrum życia okolicy jest Polana Giedymira.

(http://cs410216.vk.me/v410216573/4144/0W9ANmzrm5k.jpg)


Tytuł: Odp: Majątek Palikotau
Wiadomość wysłana przez: Arkadiusz II Filip on Czerwca 07, 2013, 06:27:09
Jez. Błądne

Jezioro Błądne znajduje się na południe od wsi Mandorf i należy do właściciela majątku. Pełni różnorakie funkcje- przede wszystkim jest to dostępne dla mieszkańców źródło ryb, a także miejsce wypoczynku. Dla równowagi wprowadzono limity ryb dla każdego mieszkańca.

Na brzegu znajduje się przystań, gdzie stale cumują łódki i kutry, zaś rybacy mogą przechowywać tam swój sprzęt. Budowla jest własnością wspólną najemców z Mandorfu.

(http://www.streemo.pl/Image/152490_m.jpg)Tytuł: Odp: Majątek Palikotau
Wiadomość wysłana przez: Arkadiusz II Filip on Czerwca 07, 2013, 09:32:14
Bór Grzybowy

W centralnej części majątku położony jest bór zwany Grzybowym. Oprócz brzóz spotkać tu można także dęby, modrzewie oraz świerki. Las jest popularnym miejscem grzybobrań, które stanowią źródło utrzymania wielu tubylców i tambylców. Las dawniej zajmował znacznie większy obszar i rozciągał się daleko na południe, jednak w wyniku eksploatacji drewna jego powierzchnia zmniejszyła się o 90% w ciągu ostatnich 20 lat. W środku boru żyje Sowa Grażyna. Atrakcją jest niewątpliwie chata Starego Kundy.

Na skraju boru przebiega główna droga Palikotau, łącząca Mandorf z Bartburgiem.

(http://www.strangecosmos.com/images/content/181480.jpg)
Tytuł: Odp: Majątek Palikotau
Wiadomość wysłana przez: Arkadiusz II Filip on Czerwca 08, 2013, 08:29:44
Młyn w Czersku

Na obrzeżach wsi Mandorf znajduje się młyn należący do właściciela majątku. Za drobną opłatą rzeczową mieszkańcy wsi mogą oddawać zboże celem przepoczwarzenia jej na mąkę. Zakład pracuje także na potrzeby zamku. Z młyna nie mogą korzystać najemcy z Bartburg, gdyż oni powinni się zbieractwem i kłusownictwem zajmować.

Młyn zatrudnia stale 8 osób. Główny młynarz należy do jednej z dziwnych sekt, ale jest dobrym młynarzem.

(http://images.polskaniezwykla.pl/user/item/215314.jpg)


Tytuł: Odp: Majątek Palikotau
Wiadomość wysłana przez: Arkadiusz II Filip on Czerwca 10, 2013, 04:31:25
Studnia w Aachen

Po wybudowaniu młyna mieszkańcy Aachen czuli się zniesmaczeni faktem, że w ich wsi nie powstał żaden tego typu budynek. Sami nie byli w stanie sfinansować budowy, zaś ówczesny właściciel miał ich w du... nie uważam tego typu inwestycji za konieczną. W 2011 r. zdecydowałem osobiście, że należy wybudować jednak mieszkańcom studnię, gdyż cztery studnie to nie to samo co trzy.

Obecnie studnia stanowi muzeum i korzystanie z niej jest niedozwolone.

(http://images.photo.bikestats.eu/zdjecie,600,9970,20080217,laka-zuraw-pole-kurpie-studnia-mazowsze.jpg)


Tytuł: Odp: Majątek Palikotau
Wiadomość wysłana przez: Arkadiusz II Filip on Czerwca 20, 2013, 04:14:45
Kuźnia w Czersku

    We wsi Mandorf znajduje się jedyna na terenie majątku kuźnia. Należy do prywatnego kowala Jakoba Goethego, który wynajmuje budynek od właściciela. Kowal zajmuje się świadczeniem usług mieszkańcom obu wsi- podkuwa konie, sporadycznie wytwarza narzędzia i naprawia sprzęty. Miejscowi nie korzystają bowiem z miastowego chłamu, a jedynie z solidnych przyrządów.
W kuźni zatrudnionych jest także dwóch czeladników.

(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d5/Samokl%C4%99ski_zesp%C3%B3%C5%82_pa%C5%82acowy_-_ku%C5%BAnia.JPG/640px-Samokl%C4%99ski_zesp%C3%B3%C5%82_pa%C5%82acowy_-_ku%C5%BAnia.JPG)


Tytuł: Odp: Majątek Palikotau
Wiadomość wysłana przez: Arkadiusz II Filip on Lipca 31, 2013, 07:09:09
Z uwagi na fakt, że wspólnie z Laszkiem uznaliśmy, iż prywatne zbrojne bandy nie są złą rzeczą postanowiłem zorganizować takową do ochrony majątku Palikotau. Jeżeli pomysł okaże się trafiony oddział powstanie także w Ulanbaatr. Obecnie zbieram chętnych. Za najwłaściwsze uznałem zwerbowanie 25 mieszkańców. Część broni wykujemy w mandorfskiej kuźni, a część ukradnę zorganizuję z wojskowych magazynów. W ten sposób Palikotau i jego mieszkańcy, a co najważniejsze ja sam, będziemy w pełni bezpieczni!

(http://sport.harferooz.com/photos/images/443image004.jpg)
Ochotnicy śpieszący do punktu rekrutacyjnego


Tytuł: Odp: Majątek Palikotau
Wiadomość wysłana przez: Arkadiusz II Filip on Sierpnia 04, 2013, 06:04:02
W ciągu ostatnich kilku miesięcy majątek Palikotau rozrastał się bardzo dynamicznie. Zagospodarowano wiele nowych przestrzeni, zaś liczba królewskich najemców zwiększyła się o kilkadziesiąt osób, zatem w obu wsiach powstało wiele lepianek i szałasów zagród. Kilka dni temu rozpoczęto żniwa żyta oraz buraków solnych, które uprawia się tradycyjnie w majątku. Zbiory trafiają do magazynów folwarku "Dragomir", zaś pracownicy otrzymują stosowną część wraz z wypłatą. Pod koniec sierpnia rozpocznie się wysiew nowatorskiej odmiany orkiszu, której ziarna zabrałem zakupiłem od wędrownych czeskich handlarzy. Dzięki odpowiednim wyliczeniom zbiory będziemy mogli rozpocząć dokładnie w moje urodziny.

Rozkwit przeżywa także kopalnia żelaza, która jest wciąż znacznym źródłem dochodu dla właściciela Palikotau. W najbliższym czasie zamierzam zatrudnić w niej dodatkowych pracowników.

(http://ekomiko.pl/wp-content/uploads/2012/02/rolnictwo-ekologiczne.jpg)


Tytuł: Odp: Majątek Palikotau
Wiadomość wysłana przez: Arkadiusz II Filip on Sierpnia 06, 2013, 02:17:09
Hotel Robotniczy

    U podnóża zamku wybudowano dziś hotel robotniczy przeznaczony dla robotników sezonowych, którzy licznie przybywają do majątku w czasie żniw i siania zbóż. Zapewnione jest im wyżywienie oraz posłanie. Koszty zakwaterowania są potrącane z pensji. W hotelu mieszkają również podróżnicy oraz część moich pracowników, dla których nie starczyło miejsca w twierdzy. Łącznie znajduje się tu 60 miejsc noclegowych.

(http://www.gazetaecho.pl/foto/60934_b.jpg)Tytuł: Odp: Majątek Palikotau
Wiadomość wysłana przez: Arkadiusz II Filip on Sierpnia 06, 2013, 02:33:42
Nad Jeziorem Błądnym zacumowano dziś zakupiony przeze mnie okręt podwodny "Baltazar", który natychmiast przemianowałem na OAIIF "Arkadiusz II Filip". Co prawda jego stan może nie jest idealny, ale łódź jest zdatna do użytku, a co najważniejsze wraz z nią zakupiłem od Floty cenne uzbrojenie takie jak działo, wyrzutnia torped czy też mniejsze działka. "Arkadiusz II Filip" został przekazany wojom z Roty Zbrojnej Króla Arkadiusza II Filipa i będzie im służył podczas ewentualnych akcji nawodnych i podwodnych.

(http://img18.imageshack.us/img18/6285/65866896.jpg)


Tytuł: Odp: Majątek Palikotau
Wiadomość wysłana przez: Arkadiusz II Filip on Sierpnia 20, 2013, 01:55:48
Na terenie Majątku rozpoczęto modernizację dróg, która obejmuje także wybudowanie nowego odcinka drogi asfaltowej. Dodatkowo wytyczymy kolejny szlak szutrowy. Pozwoli to powiększyć wpływy z haraczy oraz przyspieszyć transport towarów. Kluczowe jest doprowadzenie drogi do północnego krańca majątku, a także bezpośrednie połączenie głównych ośrodków w Palikotau. W pracach uczestniczą miejscowi oraz zatrudnieni fachowcy z gminy Kleinteilen. Budowa potrwa do końca miesiąca. Ściągnąłem ponadto ochotników z GLGP oraz kilkudziesięciu żołnierzy.

(http://www.trabkiw.ug.gov.pl/Galerie/Wiadomosci/2011/2011-10-28NaBudowieDrogi/slides/018.jpg)


Tytuł: Odp: Majątek Palikotau
Wiadomość wysłana przez: Arkadiusz II Filip on Sierpnia 22, 2013, 09:58:00
Plany budowy dróg zostały zrealizowane i dziś można już korzystać z nowych ulic i ulic. Najdłuższy odcinek wiedzie od folwarku przez Las Północny i urywa się na polanie. Drugi z odcinków połączył główną drogę z jeziorem. Dzięki nowym drogom przewóz towarów z pewnością będzie dogodniejszy i pozwoli zwiększyć wpływy z ziem.

(http://www.inzynierbudownictwa.pl/images/magda/wiejska_droga.jpg)


Tytuł: Odp: Majątek Palikotau
Wiadomość wysłana przez: Arkadiusz II Filip on Sierpnia 28, 2013, 06:35:47
Dziś rano oddano do użytku dwa magazyny przy kopalni żelaza. Pozwolą one składować wiele ton rudy przed jej wywiezieniem. W magazynach pracuje 20 osób, a ochroną zajmuje się kilku wojów z mojej Roty Zbrojnej. W przyszłości planowane jest doprowadzenie do Palikotau linii kolejowej, która pozwoli efektowniej dostarczać rudę do miejsc skupu.

(http://panoramafirm.pl/images/3/1/014252731.jpg)


Tytuł: Odp: Majątek Palikotau
Wiadomość wysłana przez: Arkadiusz II Filip on Września 16, 2013, 10:28:06
Dom Tez w Czersku

   Chcąc zwiększyć iloraz inteligencji oraz poziom kultury i czytelnictwa wśród mieszkańców majątku Palikotau postanowiłem ufundować w osadzie Czersk dom tez. Uzyskałem zgodę Mistrza Budzimira VII, a następnie zaadaptowałem jeden z wiejskich budynków. Jako, że jest to niewielka placówka funkcję poszczególnych domów pełnią pomieszczenia przedzielone ścianami z metalowej siatki. Dom nie posiada altanki, gdyż wystarczy wyjść poza jego teren i też można poczytać i stoczyć pojedynek z innotezowcem.
Domy tez pobocznych i tez odrzuconych zlokalizowałem w jednym pomieszczeniu. Umieszczono tam m.in. zakazane księgi takie jak Porta Latina, a także choćby dzieła poświęcone Kurduplom.

Przy okazji zatrudniłem na razie 3 opiekunów. Mam nadzieję, że liczni pielgrzymi pozwolą zwrócić koszta budowy.

(http://images.photo.bikestats.eu/zdjecie,600,57035,20090614,palacyk-w-ostromecku.jpg)Tytuł: Odp: Majątek Palikotau
Wiadomość wysłana przez: Arkadiusz II Filip on Września 27, 2013, 05:49:36
Do Palikotau dostarczono dziś nowoczesną karocę, którą zamówiłem zagranicą wiele lat temu, a wreszcie została ukończona. Dostałem też gratis konia, ale wiadomo przecież, że to wół jest lepszym zwierzęciem pociągowym. Dlatego też ściągnąłem w końcu zakupione w Grabben woły. Konia oddałbym Fundacji Młynariewów, lecz uznałem za słuszniejsze przekazanie go przyszłemu prywatnemu oddziałowi jeźdźców z Ulaanbaatar.

Karoca i koń:

(http://autokult.pl/images/malfeusz/2008/07/02/trening-konia.jpg)

Woły:

(http://www.mariusztravel.com/zdjecia/argentyna/23_argentyna_woly.JPG)


Tytuł: Odp: Majątek Palikotau
Wiadomość wysłana przez: Joksymil I on Października 05, 2013, 04:30:29
Spalta domy, spalta człeki, wszystko spalta, pieprzem posypta, aby nic już tu nie urosło! To koniec majątku uzurpatora ahahahahahhahahahaha! Precz z folwarkiem! Oclić zamek!
(http://adamjarecki.pl/nabloga/fire.jpg)


Tytuł: Odp: Majątek Palikotau
Wiadomość wysłana przez: Arkadiusz II Filip on Października 05, 2013, 04:39:33
Dobrze, że wziąłem tylu Dzikich w jasyr.


Tytuł: Odp: Majątek Palikotau
Wiadomość wysłana przez: Joksymil I on Października 05, 2013, 04:54:43
Ahahahaha tylko to zostało:
(http://static.panoramio.com/photos/1920x1280/3964193.jpg)

Dalej, nach Hirschberg!


Tytuł: Odp: Majątek Palikotau
Wiadomość wysłana przez: Tobiasz von Richtoffen-Deithven on Października 05, 2013, 05:02:04
Ahahahaha tylko to zostało:
(http://static.panoramio.com/photos/1920x1280/3964193.jpg)

Dalej, nach Hirschberg!

Nie uda ci się! Wysłać posiłki do stolicy!


Tytuł: Odp: Majątek Palikotau
Wiadomość wysłana przez: Joksymil I on Października 05, 2013, 05:05:49
Niby jakie posiłki ahahahahahah!


Tytuł: Odp: Majątek Palikotau
Wiadomość wysłana przez: Arkadiusz II Filip on Października 06, 2013, 09:32:08
Sądzę, że należy złapać i wykastrować Ametysta.


Tytuł: Odp: Majątek Palikotau
Wiadomość wysłana przez: Ciecierad Ciecieląg on Października 06, 2013, 10:30:30
Ale co to da?


Tytuł: Odp: Majątek Palikotau
Wiadomość wysłana przez: Arkadiusz II Filip on Października 06, 2013, 10:57:41
Nie wiem, ale w przypadku Mieszka II cesarz uzyskał lenno.


Tytuł: Odp: Majątek Palikotau
Wiadomość wysłana przez: Tobiasz von Richtoffen-Deithven on Października 06, 2013, 11:04:20
Niby jakie posiłki ahahahahahah!

Na pewno nie jedzenie (taki żarcik).


Tytuł: Odp: Majątek Palikotau
Wiadomość wysłana przez: Arkadiusz II Filip on Października 18, 2013, 04:16:02
Sytuacja już się ustabilizowała, zatem zaczęliśmy odbudowę majątku. Co prawda sam zamek ocalał, jednak rozpoczęto prace modernizacyjne. Myślę, że za tydzień Palikotau będzie jak nowe. Przy pracach pomagają jeńcy, który wziąłem w jasyr podczas ostatniej wyprawy. W najbliższym czasie postaram się zaangażować jakiś hamerykanów.

(http://bi.gazeta.pl/im/5/10500/z10500715Q,Odbudowa-boznicy.jpg)


Tytuł: Odp: Majątek Palikotau
Wiadomość wysłana przez: Arkadiusz II Filip on Października 25, 2013, 06:08:00
Jeńcy szybko uporali się z robotą i Palikotau odbudowano. Wszystko jest jak nowe, łącznie z głazami narzutowymi. Nikt nie zauważy, że to z betonu. Ściągnąłem także kilkudziesięciu mieszkańców w miejsce zabitych, dla których wybuduje się pomnik. Przy okazji nakazałem przebudowę zamku na neobadziewizm. Już wkrótce, jako że jest w miarę ciepło, rozpoczniemy siew.

(http://photo.bikestats.eu/zdjecie,600,31866,darmowy_katalog_zdjec_rowerowych.jpg)

Jeńców odtransportować nakazałem do Hirschbergu:

(http://academic.ru/pictures/wiki/files/65/Axis_prisoners_of_war.jpg)


Tytuł: Odp: Majątek Palikotau
Wiadomość wysłana przez: Ramon Serano Lopez IV on Października 25, 2013, 08:49:34
Arkadiuszu przysyłam Ci 20 koszy ryb,50 worków mąki,10 świń,3 krowy.Sam dobrze wiesz za co  :)
(http://foto.recenzja.pl/foty/swieze_ryby-168-bd082c34278e8793f730bc1c98b040fb.jpeg)
(http://us.123rf.com/400wm/400/400/rambleon/rambleon0909/rambleon090900001/5540484-worki-z-ulozonych-maki.jpg)
(http://m.ocdn.eu/_m/33350ab75975f3d09b205872603e2926,10,1.jpg)
(http://www.tvr24.pl/files/e3e05b31db7c189c8b70e3eb76df999a/szalone_krowy.jpg)


Tytuł: Odp: Majątek Palikotau
Wiadomość wysłana przez: Arkadiusz II Filip on Października 25, 2013, 08:50:37
Dziękuję. To pomoże w odbudowie majątku. Co prawda krów jest o jedną za dużo, ale ją też zabiorę.


Tytuł: Odp: Majątek Palikotau
Wiadomość wysłana przez: Ramon Serano Lopez IV on Października 25, 2013, 08:53:33
I za dużo świń ale to szczegół  :D


Tytuł: Odp: Majątek Palikotau
Wiadomość wysłana przez: Erick Monde on Grudnia 30, 2013, 01:25:31
dostawa z PROARu!

(http://images.photo.bikestats.eu/zdjecie,600,178653,20110514,przyjechal-maly-woz-opancerzony.jpg)
(http://images.photo.bikestats.eu/zdjecie,600,178653,20110514,przyjechal-maly-woz-opancerzony.jpg)
(http://m.wm.pl/2013/11/n/01-pol-173278.jpg)
(http://ocdn.eu/images/pulscms/MDQ7MDQsMCxjLDI1OCwxNTE7MDYsMzIwLDFjMg__/5bf5182db3c0575f65f68ca45bcf27da.jpg)
(http://www.radiowozy.cba.pl/data/media/35/DSC06401_3.jpg)
(http://www.radiowozy.cba.pl/data/media/35/DSC06401_3.jpg)


Tytuł: Odp: Majątek Palikotau
Wiadomość wysłana przez: Arkadiusz II Filip on Grudnia 30, 2013, 01:28:12
O, dziękuję. Tu będą bezpieczne do czasu powołania naszej gubernialnej milicji, gdy tylko to będzie możliwe.


Tytuł: Odp: Majątek Palikotau
Wiadomość wysłana przez: Ciecierad Ciecieląg on Grudnia 30, 2013, 03:28:00
To jest moc. Dwukrotnie powtórzyć grafikę w jednym poście.


Tytuł: Odp: Majątek Palikotau
Wiadomość wysłana przez: Arkadiusz II Filip on Grudnia 30, 2013, 03:58:20
Musimy wydobyć od Aralczyków technikę klonowania maszyn.


Tytuł: Odp: Majątek Palikotau
Wiadomość wysłana przez: Ciecierad Ciecieląg on Grudnia 30, 2013, 05:48:04
I otoczenia, w jakim się znajdują.


Tytuł: Odp: Majątek Palikotau
Wiadomość wysłana przez: Zarząd firmy ObrzyneX on Grudnia 30, 2013, 05:49:38
To gołym okiem widać że jedne są ciemniejsze,czyli były te zdjęcia robione wieczorem.


Tytuł: Odp: Majątek Palikotau
Wiadomość wysłana przez: Arkadiusz II Filip on Stycznia 06, 2014, 07:38:21
Nareszcie do Palikotau przybył z Grabben mój nowy smok, którego nazwałem Jadwiga. To podlaskie zadu... a co ja gadam... mój majątek położony daleko na północy KGH będzie doskonałym miejscem do przeprowadzenia tajnych prób z taczkami.

Mojego nowego pupila umieściłem w podziemiach zamku, gdzie trzymam kilka rodzinnych pamiątek, jakieś łupy i zapasy na czarną godzinę.

(http://sighttobehold.files.wordpress.com/2011/12/smaug.jpg)


Tytuł: Odp: Majątek Palikotau
Wiadomość wysłana przez: Arkadiusz II Filip on Stycznia 17, 2014, 04:31:57
Doszedłem do wniosku, że w ostatnim czasie zaniedbałem swoje gospodarstwo. Postanowiłem więc, iż już wkrótce rozpoczniemy siew solnych buraków. Na chwilę obecną nakazałem przystąpić do naprawy hebrów, kombajnów, motyk i innych przydatnych narzędzi. Za jakiś czas wyjdziemy w pole, by późną wiosną zebrać plony.


Tytuł: Odp: Majątek Palikotau
Wiadomość wysłana przez: Arkadiusz II Filip on Lutego 13, 2014, 07:30:43
Jako, że nasza lokalna milicja została utworzona, do Drausendorf przewożone są samochody, które czasowo trzymałem dla bezpieczeństwa na swoich ziemiach. Mógłbym przekazać sobie jeden transporter do własnego użytku, ale moja gwardia ma tego pełno.Tytuł: Odp: Majątek Palikotau
Wiadomość wysłana przez: Arkadiusz II Filip on Marca 22, 2014, 11:38:56
W Palikotau również rozpoczęliśmy wiosenne prace. Trwają siewy zbóż i warzyw, orka i nawożenie azotem. Ja tam się zresztą na rolnictwie i innych polowaniach nie znam, to i pytajta mojego agronoma. Do pomocy ściągnąłem licznych mieszkańców gminy Kleinteilen oraz kilkudziesięciu zagranicznych pracowników. Pracują też hamerykańscy jeńcy oraz samoloty. Ten etap prac potrwa około tygodnia.

(http://bi.gazeta.pl/im/8/11749/z11749548Q,Opryski-z-samolotu.jpg)

(http://cdn3.img22.ria.ru/images/78504/56/785045624.jpg)

(http://www.ostrowiecnr1.pl/zdjecia/duze/1/prace-polowe-d.jpg)


Tytuł: Odp: Majątek Palikotau
Wiadomość wysłana przez: Arkadiusz II Filip on Kwietnia 12, 2014, 08:43:01
Od kilku dni siejemy buraki solne. Jest to tradycyjne Hirschberskie  warzywo, które w najbliższych tygodniach postaram się opisać. Uprawia się je głównie w KGH, lecz popularne jest również w niektórych weerlandzkich gospodarstwach. Uprawa buraka wymaga sporych nakłądów, stąd zajmują się nią przede wszystkim KGR-y i duże majątki ziemskie, takie jaj Palikotau.

Siew zakończy się za kilka dni. Później zbierzemy buraki i wyślemy do przetwórni. Tam zostaną przepoczwarczone na sól, która trafi do solniczek na całym Polinie.

(http://russview.ru/uploads/posts/2009-09/1252938582_fermery.jpg)


Tytuł: Odp: Majątek Palikotau
Wiadomość wysłana przez: Arkadiusz II Filip on Kwietnia 13, 2014, 06:52:18
HIK stworzył nową, przepiękną mapę Majątku Palikotau:

http://hirshbergiaweerland.cba.pl/index.php?action=dlattach;topic=480.0;attach=1174;image

Dzięki niej wiadomo dużo więcej o moich włościach. Dodam, że zaznaczono jedynie najważniejsze drogi szutrowe.


Tytuł: Odp: Majątek Palikotau
Wiadomość wysłana przez: Ametyst on Maja 13, 2014, 03:20:08
Po ucieczce tymczasowej ewakuacji ze stolicy postanowiłem udać się do Majątku Palikotau, który zgodnie z prawem przeszedł w moje ręce. Nieświadomi sytuacji politycznej mieszkańcy z radością przyłączyli się do mnie, zwłaszcza po groźbie przyszłej pacyfikacji tych ziem. Początkowo drobne kłopoty sprawiała Rota Zbrojna. Prywatni żołdacy Arkadiusza początkowo obawiali się, że ich swawola zostanie ukrócona i nie chcieli podporządkować się nowemu dowódcy. Na szczęście zdołałem odbyć rozmowę z kapitanem, któremu obiecałem możliwość łupienia, plądrowania i inne przyjemności.

Po podporządkowaniu sobie Roty wojowie udali się do innych miejscowości gminy Kleinteilen celem ich wyzwolenia. Miejscowy KGR zapewni wiernym oddziałom godne warunki. Już wkrótce reszta Hirschbergii stanie się bastionem prawdziwej dynastii!

(http://kehilalinks.jewishgen.org/SkalaPodol/Images/partisans-1.jpg)Tytuł: Odp: Majątek Palikotau
Wiadomość wysłana przez: Siergiej Makłow vel Sterlicht on Maja 13, 2014, 04:47:28
Na majątek zajeżdża kilka samochodów z herbami Sterlicht zawieszonych jako proporczyki - jeszcze nie zdążyli zmienić flag na ludowe. Z aut wysiada kilku wyrostków ubranych w ortaliony, również kilku bojowników którzy zajmują pozycje, z których jest dobry widok.

-No, któren to chciał ze mną rozmawiać? - powiedział jakiś wyrostek, a dokładniej Mieczysław Szkorbutny. Wtem zjawił się Siergiej, pacnął z plaska Mietka w tył głowy i mówi:
-To ja to miałem mówić, pacanie! No, któren to chciał ze mną rozmawiać?


Tytuł: Odp: Majątek Palikotau
Wiadomość wysłana przez: Ametyst on Maja 13, 2014, 04:52:07
Oto ja jestem. Dziękuję za przybycie. Raczy Towarzysz zaczekać na tow. Ciecieląga. Wówczas będziemy w komplecie i zaczniemy poszukiwanie kompromisu dla dobra ogółu. Tymczasem zachęcam do korzystania z barku mojego poprzednika. Chyba już wypędziłem wszystkie karły, został jeno alkohol.


Tytuł: Odp: Majątek Palikotau
Wiadomość wysłana przez: Siergiej Makłow vel Sterlicht on Maja 13, 2014, 04:54:04
A no napije się!
Dojdziemy do kompromisu, jeżeli każdy będzie miał w czymś udział. <smarknął> Siły ludowe dopiero powstają, a więc nie spodziewajcie się na początku dużej siły.


Tytuł: Odp: Majątek Palikotau
Wiadomość wysłana przez: Mistrz Budzimir VII on Maja 13, 2014, 04:58:19
[dryń, dryń] Dzwoni telefon, a Ametyst go obiera [/Dryń, dryń]

Zdrada, hańba, kłamstwo! Siergieju, my możemy zapłacić Ci dwa razy tyle co on!


Tytuł: Odp: Majątek Palikotau
Wiadomość wysłana przez: Tobiasz von Richtoffen-Deithven on Maja 13, 2014, 05:00:50
Siergieju nie negocjuj z takimi parszywcami, on nic ci nie da. Uciekaj stamtąd, wysadzimy ten cały majątek w piz*u.


Tytuł: Odp: Majątek Palikotau
Wiadomość wysłana przez: Siergiej Makłow vel Sterlicht on Maja 13, 2014, 05:46:21
Przyłączajcie się, Towarzysze, do ruchów ludowych. Tobiaszu, pomożecie?


Tytuł: Odp: Majątek Palikotau
Wiadomość wysłana przez: Tobiasz von Richtoffen-Deithven on Maja 13, 2014, 05:47:24
Oczywiście, wkrótce się zabieram za tworzenie sił na Żuławach i Rotterhirshbergu.


Tytuł: Odp: Majątek Palikotau
Wiadomość wysłana przez: Siergiej Makłow vel Sterlicht on Maja 13, 2014, 05:48:13
A więc ja jadę stąd w pi*du, a ty to wysadzaj jak chcesz. Muszę organizować oddziały pozamiejskie.


Tytuł: Odp: Majątek Palikotau
Wiadomość wysłana przez: Tobiasz von Richtoffen-Deithven on Maja 13, 2014, 05:55:10
Dobra chłopaki, do roboty! Ametyście jak chcesz przeżyć to lepiej uciekaj!

Zza ogrodzeń wyjeżdżają czarne limuzyny, wysiadają z nich dżentelmeni ubrani w czarne marynarki, uzbrojeni w Thompsony i koktajle Mołotowa, Tobiasz każe im ustawić się z frontu i flanki budynku a oddział inżynieryjny Mafii wysłał na tyłu ogrodu. Na rozkaz Richtoffena mafiozi zaczęli robić z Majątku durszlak swoimi karabinami maszynowymi, po chwili do akcji wkroczyły koktajle mołotowa trawiące budynek do fundamentów. Akcja się udała, mafiozi, w tym cappo di tutti cappi weszli do samochodów i udali się w kierunku stolicy, odjeżdżając usłyszeli huk oznaczający dobrze wykonaną robotę przez saperów, misja wykonana.

(http://37.media.tumblr.com/a0e1fa662a6acf6d34af413dabecfc24/tumblr_mtfyb15fci1qih3ojo1_500.gif)


Tytuł: Odp: Majątek Palikotau
Wiadomość wysłana przez: Ametyst on Maja 13, 2014, 05:58:57
Chamstwo i krawaciarstwo. Proponuję przenieść się do Vergen, jest niedaleko, przy samej granicy.


Tytuł: Odp: Majątek Palikotau
Wiadomość wysłana przez: Siergiej Makłow vel Sterlicht on Maja 13, 2014, 05:59:55
Nazywasz mnie krawaciarzem? Źle czynisz synu.

Po usłyszeniu wybuchu Siergiej odjechał wraz z całą kawalkadą.


Tytuł: Odp: Majątek Palikotau
Wiadomość wysłana przez: Mistrz Budzimir VII on Maja 13, 2014, 06:14:39
Nie rozumiem co tu się stało i skąd ta bojówka Tobiasza. Właściwie to Makłow jest za Ametystem czy samodzielny czy oba naraz?


Tytuł: Odp: Majątek Palikotau
Wiadomość wysłana przez: Siergiej Makłow vel Sterlicht on Maja 13, 2014, 06:21:11
Ja jestem za władzą ludową, a nie za monarchią. Chociaż piniondzem nie pogardziłbym, no ale władza ludowa.

Kuźwa! Przecież mnie tu nie ma.


Tytuł: Odp: Majątek Palikotau
Wiadomość wysłana przez: Ametyst on Maja 13, 2014, 06:21:53
Nazywasz mnie krawaciarzem? Źle czynisz synu.

Po usłyszeniu wybuchu Siergiej odjechał wraz z całą kawalkadą.

To do Tobiasza było.

Tak tylko technicznie dodam, że chyba fabularne wymyka nam się spod kontroli.


Tytuł: Odp: Majątek Palikotau
Wiadomość wysłana przez: Tobiasz von Richtoffen-Deithven on Maja 13, 2014, 06:30:05
Moje bojówki to nie bojówki, widać Budzimirze jak czytasz moje posty :( od chyba dwóch miesięcy aktywnie rozwijam wątek mafii rodzinnej w wielu wątkach a wspomniana była jeszcze w tamtym roku.


Tytuł: Odp: Majątek Palikotau
Wiadomość wysłana przez: Ciecierad Ciecieląg on Maja 13, 2014, 07:45:39
Ale to niby pojawienie się z... pośladków grupy Meksykanów, to było rozwijanie wątku? Poza tym, to chyba jestem podobnie zdezorientowany jak Budzimir.


Tytuł: Odp: Majątek Palikotau
Wiadomość wysłana przez: Tobiasz von Richtoffen-Deithven on Maja 13, 2014, 07:53:57
Jacy Meksykanie, sorry ale wk*rwiłem się, kolejna osoba która uważnie czyta moje posty. Tutaj nie ma kur*a meksykanów, Mafia jest z Palermiańczyków, których przybycie jest wyjaśnione w dziesiątkach tematów, moja władza nad nimi też. A Meksykanie, ci sprzed kilku miesięcy to przybyli z dawnych ziem Cesarstwa Aztec o czym też już pisałem masę razy, nie bawcie się w Mondego.


Tytuł: Odp: Majątek Palikotau
Wiadomość wysłana przez: Ametyst on Lipca 01, 2014, 02:28:47
Właśnie sportową bryką wjechał czcigodny Amek
I obiegłszy dziedziniec zawrócił przed ganek,
Wysiadł z samochodu; jelenie porzucone same,
Szczypiąc trawę ciągnęły powoli pod bramę.
We dworze pusto, bo drzwi od ganku zamknięto
Zaszczepkami i kołkiem zaszczepki przetknięto.
Podróżny do folwarku nie biegł sług zapytać;
Odemknął, wbiegł do domu, pragnął go powitać.
Dawno domu nie widział, bo w dalekim mieście
Prowadził rabunki, końca doczekał nareszcie.


Z uwagi na fakt, że jestem już niemalże oficjalnym właścicielem Palikotau postanowiłem rozpocząć odbudowę majątku w celu uczynienia go jeszcze bardziej monarchosocjalistycznym i efektownym ku chwale Hirschbergii. Część mieszkańców zginęła lub została ranna na wojnie, zatem byłem zmuszony ściągnąć tu tajnych weerlandzkich jeńców najemnych robotników z Austro-Węgier. Za jakiś czas wyślę również prywatne wojska na Step, aby nałapali mi jakiś koczowników.

(http://www.russia-ukraine-travel.com/image-files/unkown-russian-artist-women-of-the-kolkhoz.jpg)


Tytuł: Odp: Majątek Palikotau
Wiadomość wysłana przez: Ametyst on Sierpnia 20, 2014, 08:36:41
W ramach powszechnej faradobizacji moich majątków zdecydowałem się zmienić nazwę dwóch wsi w Palikotau. Mandorf został dziś Czerskiem, a Bartburg przemianowałem na Aachen. Nowe nazwy są dużo dźwięczniejsze i chwalebne.


Tytuł: Odp: Majątek Palikotau
Wiadomość wysłana przez: Ametyst on Sierpnia 28, 2014, 10:54:28
Od kilku tygodni w majątku Palikotau trwają żniwa. Tradycyjnie wynająłem wielu robotników spoza Czerska i Aachen, głównie z zagranicy (bo taniej). Zboże zostanie zebrane i przetransportowane do magazynów. Część zbiorów mieszkańcy moich dóbr zatrzymują na własność.

Zbiory zostaną sprzedane na rynkach krajowych i zagranicznych. Już wkrótce przetransportujemy je Rzeżuchą do Drasna.

(http://blogs.lt.vt.edu/vthistory/files/2013/10/kolkhoz_v_rabote.jpg)


Tytuł: Odp: Majątek Palikotau
Wiadomość wysłana przez: Ametyst on Października 08, 2014, 04:56:25
Nadeszła jesień, zatem pora rozpocząć zbiory roślin bulwiastych. W całym majątku mieszkańcy, złodzieje, głodująca okoliczna ludność i robotnicy rolni zbierają solne buraki oraz kartofle. Wszystko pod czułym okiem żołnierzy z 1. Zmotoryzowanej Drużyny Piechoty KRF, którzy pilnują zbiorów. Po części zostaną one wykorzystane na terenie majątku, jednak większość zostanie sprzedana. Mimo to rozważam ufundowanie w Palikotau zakładu, który będzie pozyskiwać sól z buraków. Jeżeli moje obliczenia okażą się słuszne, wówczas wybiorę jakieś godne miejsce.

(http://www.tvr24.pl/files/33d34ea2ce23d5f467cc3aa510506d0d/w_ziemniaka_019.jpg)


Tytuł: Odp: Majątek Palikotau
Wiadomość wysłana przez: Ametyst on Października 24, 2014, 04:13:12
Zbiory powoli dobiegają końca. Solne buraki trafiają do magazynów i do tych no... rafinerii. Kartofle niemal w całości sprzedam Kompanii Faradobusów, która wykorzysta je do wyżywienia uczestników ekspedycji brytyjskiej. Za kilka dni zakończa się ostatnie wykopki i inne prace, po czym moi wojacy będą musieli przepędzić robotników sezonowych z Palikotau.

(http://nowoczesnafarma.pl/cms/fck/uploaded/prasa/wiescirolnicze/kombajn%20-%20buraki%20cukrowe.jpg)


Tytuł: Odp: Majątek Palikotau
Wiadomość wysłana przez: Ametyst on Listopada 11, 2014, 05:14:30
Na teren Majątku wjechał konwój składający się z kilku limuzyn oraz samochodów wojskowych i transportowych. W jego skład wchodzą zarówno żołnierze Królewskich Sił Lądowych, jak i milicjanci z HOMO. Chwilę później przybywa także rodowa 1. Zmotoryzowana Drużyna Piechoty, prowadząc wziętych w jasyr niewinnych wściekłych i agresywnych Dzikich z Wielkiego Stepu.

Główna kolumna kieruje się w stronę zamku.


(http://static.polskieradio.pl/39469b67-834c-402d-a447-82b79c0026d8.file)


Tytuł: Odp: Majątek Palikotau
Wiadomość wysłana przez: Tobiasz von Richtoffen-Deithven on Listopada 11, 2014, 06:00:07
Pod majątek podjechała czarna limuzyna, z której po chwili wyszedł Tobiasz von Richtoffen w garniturze swojego dziadka, Vita di Corleone z Palermiańskiej mafii, z cygarem w ustach i whiskey w lewej ręce.

-Przybyłem!
(http://www.motorez.pl/sites/motorez.pl/files/styles/large/public/field/image/4412939755_6f4810a4e9_0.jpg)


Tytuł: Odp: Majątek Palikotau
Wiadomość wysłana przez: Ciecierad Ciecieląg on Listopada 11, 2014, 06:18:22
(https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSr7qbVDS5pVcWRxDxUfSYwlWvqftxxiDdoZhK18HMhdqtEcQlo)

No ja też już jestem.


Tytuł: Odp: Majątek Palikotau
Wiadomość wysłana przez: Helmut von Hermann on Listopada 11, 2014, 06:57:36
(http://www.smcars.net/attachments/18tb-jpg.1789/)

Przybyłem i ja!


Tytuł: Odp: Majątek Palikotau
Wiadomość wysłana przez: Ametyst on Listopada 11, 2014, 07:41:41
Dzień dobry wszystkim. Na początek wypijmy.

(http://c.wrzuta.pl/wi2772/1bafec2f0012abc1500d1edf/alkohole_-_miniaturki_001)


Tytuł: Odp: Majątek Palikotau
Wiadomość wysłana przez: Tobiasz von Richtoffen-Deithven on Listopada 11, 2014, 08:24:03
Tobiasz podnosi kielona kieliszek

-Zdrowie! Niech żyje Król!


Tytuł: Odp: Majątek Palikotau
Wiadomość wysłana przez: Ametyst on Listopada 12, 2014, 03:54:12
Towarzysze,

sytuacja zmienia się z każdym dniem i nim Was zwołałem, nie wiedziałem jak będzie ona wyglądała dziś. Po rozmowie z władzami Weerlandu doszliśmy do porozumienia. Nie dojdzie najpewniej do żadnej akcji przeciwko władzom centralnym, a GW nie zamierza dokonywać secesji.

Aby nie było, że marnujemy publiczne piniondze należy rozważyć jednak kilka kwestii. Na początek chciałbym porozmawiać na temat Ludowego Ruchu Czerwonej Gwiazdy, który sieje niepokój i zamęt na południowym wschodzie KGH i z którym trzeba coś zrobić. Nie ukrywam, że martwi mnie haniebna niechęć tow. Makłowa do Rodu Faradobusów, który jest zbiorowym reprezentantem Sternika na Polinie. Kto wie, może na terenach gdzie wpływy ma LRCG obsikuje się miejsca nawiedzane niegdyś przez naszego Wodza?

Druga kwestia to osoba Arbuza, który przedwczoraj usiłował dokonać zamachu stanu i skrzywdzić moją osobę! Czy takie zachowanie może ujść na marne? Czy raczej należy podnieść na zbrodniarza surową rękę ludowo-szlacheckiej sprawiedliwości?

Przy okazji macie to. Jakby ktoś coś.

Ametyst podaje trójce gości wyniki wyborów.


Tytuł: Odp: Majątek Palikotau
Wiadomość wysłana przez: Ciecierad Ciecieląg on Listopada 12, 2014, 11:02:53
Z całą pewnością rozwiązanie problemu antyrojalistycznej postawy jest ważne, lecz są sprawy ciągnące się miesiącami i skutecznie ograniczające dobrobyt i ogólną szczęśliwość Ludu Szlacheckiego. Mowa o Hockerbergu, zrabowanym i zniszczonym przez stronę weerlandzką. W Grabben został poczynione wszelkie przygotowania do odzyskania góry na stałe i mieszkańcy będą srodze zawiedzenie jeśli do tego nie dojdzie. Wielce prawdopodobne, że gdyby władze nie skorzystał z okazji, jaka się nadarza i nie odebrały jedynej góry kontynentalnego ZSKHiW, lud może spontanicznie przystąpić do ofensywy na GW. Dlatego też postuluję, wymuszenie na Weerlandczykach, jako winnych całego zamieszania, związanego z próbą zamachu stanu, zwrotu Dumy Hirschbergii.


Tytuł: Odp: Majątek Palikotau
Wiadomość wysłana przez: Ametyst on Listopada 12, 2014, 11:08:20
Sądzę, że to jest słuszna koncepcja. Należy jednak wpierw doprowadzić do sytuacji, która w jeszcze większym stopniu pokaże Weerlandczykom, jak wspaniałomyślna jest nasza propozycja.


Tytuł: Odp: Majątek Palikotau
Wiadomość wysłana przez: Ciecierad Ciecieląg on Listopada 12, 2014, 11:11:15
I jeszcze Arbuz. Sprawę Arbuza jakoś rozwiążemy. Pozwólcie, że jako w pewnym sensie specjalista od hirschberskiego prawa karnego zajmę się tym osobiście.


Tytuł: Odp: Majątek Palikotau
Wiadomość wysłana przez: Ametyst on Listopada 12, 2014, 11:24:16
To wydaje się dobre. W kwestii Siergieja jest jeszcze jedna sprawa, która zaprząta mi umysł: LRCG doprowadził do konieczności ewakuacji kwatery głównej HOMO. Zamierzam na wszelki wypadek zainwestować w nową siedzibę, na przedmieściach stolicy (co będzie dosyć klimatyczne). Konkretnie myślę o jakimś opuszczonym biurowcu lub byłej fabryce. Czy ktoś jest przeciwko?


Tytuł: Odp: Majątek Palikotau
Wiadomość wysłana przez: Ametyst on Listopada 14, 2014, 06:04:51
Po kilku dniach zażartych dyskusji i konsumpcji oligarchowie odjechali z Palikotau. Równocześnie przyjęto niewolników, którzy zostali wzięci w jasyr przez prywatny oddział Faradobusów. Część została sprzedana na najbliższym targu, ale większość będzie pracowała na terenie majątku. Co prawda zimową pora nie będzie wiele do roboty, ale załapali się jeszcze na końcowy siew oziminy. Później popracują na jakichś okolicznych budowach.

(http://img.interia.pl/biznes/nimg/m/e/Rolnicy_zarabiajacy_tys_6100946.jpg)


Tytuł: Odp: Majątek Palikotau
Wiadomość wysłana przez: Ametyst on Sierpnia 17, 2015, 04:57:41
Zagraniczni doradcy zwrócili moją uwagę również na Majątek Palikotau. W ich opinii oprócz rolnictwa i wydobycia żelaza powinienem postawić również na ścinkę i zrywkę drewna. W związku z tym już niebawem w Czersku powstanie nowoczesny tartak, a ziemie dotychczas niewykorzystywane zostaną przeznaczone na pola uprawne lub zalesione. Zbadam też możliwość zasadzenia tu rzadkich gatunków drewna.


Tytuł: Odp: Majątek Palikotau
Wiadomość wysłana przez: Ciecierad Ciecieląg on Sierpnia 17, 2015, 10:04:24
A to się w ogóle opłaca, skoro tyle drewna można pozyskiwać z Neomezytu?


Tytuł: Odp: Majątek Palikotau
Wiadomość wysłana przez: Ametyst on Sierpnia 17, 2015, 10:37:30
Planuję sprowadzić z Tirimudzii nasiona rzadkich gatunków, które w Neomezycie nie występują. Z drugiej strony tak jakby nabrałem nieco dystansu do wskazówek moich ekspertów. Będę musiał się z nimi raz jeszcze naradzić.

Tymczasem wziąłem udział w tradycyjnej zbiórce kartofli na terenie Majątku. Dzięki mojej niezwyklej sile zdołałem uzbierać co najmniej 20 ton.

(http://president.gov.by/images/storage/photostorage/000343_6c2eaa17887cf7a6c79d1a224dcd01f5.jpg)


Tytuł: Odp: Majątek Palikotau
Wiadomość wysłana przez: Ametyst on Lutego 05, 2016, 05:00:08
W trakcie mojej nieobecności majątek Palikotau nieco podupadł. W najbliższym czasie będę musiał zorganizować wyprawę za zbiegł... poszukać nowych pracowników i zadbać o powrót do dawnego wskaźnika produkcji.

(http://www32.patrz.pl/u/f/76/92/32/769232.jpg)


Tytuł: Odp: Majątek Palikotau
Wiadomość wysłana przez: Ametyst on Kwietnia 02, 2016, 08:39:44
W ciągu ostatniego miesiąca dobra ziemskie znów zaczęły przynosić dochód. Jest to efektem koniecznych inwestycji, które pochłonęły wszystkie przychody z miesięcy zimowych. Obecnie, jako właściciel, coraz poważniej zastanawiam się nad zamknięciem kopalni i zastąpienie jej cebularnią.


Tytuł: Odp: Majątek Faradobushof
Wiadomość wysłana przez: Ametyst on Kwietnia 25, 2016, 08:55:07
Podobnie jak to miało miejsce w Złotym Potoku, to jest w Faradobusicach-Dziewicach zmianie uległa także nazwa dóbr Palikotau. Dotychczasową nazwę, związaną ani chybi z jakimś zboczeniem uzurpatora, zastąpiło miano Faradobushof. Cały proces wpisuje się w hirschberski krąg wartości, gdyż tym samym podra... wzorujemy się na samym Premierze Tysiąclecia, który już dawno przechrzcił swój majątek na Młynariewice.


Tytuł: Odp: Majątek Faradobushof
Wiadomość wysłana przez: Marcel Hans on Kwietnia 25, 2016, 10:21:52
No to Hof Władzo!


Tytuł: Odp: Majątek Faradobushof
Wiadomość wysłana przez: Ametyst on Maja 01, 2016, 06:13:08
Dwór królewski wraz z całym moich haremem i orszakiem zbrojnym przybył dziś do Faradobushofu i rozlokował się na terenie rezydencji oraz w pobliskich budynkach. Po powrocie z inby pierwszomajowej w kraju mocodawców będę tu oddawał się medytacji, dumał nad przyszłością ojczyzny i dbał o dobrobyt miejscowych.

(http://up.vbiran.ir/uploads/36068143402864121089_Meeting_in_dorn_jaime_myrcella.jpg)


Tytuł: Odp: Majątek Faradobushof
Wiadomość wysłana przez: Marcel Hans on Maja 04, 2016, 07:02:54
A mleko macie?


Tytuł: Odp: Majątek Faradobushof
Wiadomość wysłana przez: Ametyst on Maja 04, 2016, 08:17:22
Nie, znamy różne skuteczne metody antykoncepcji (https://www.youtube.com/watch?v=qSArqiPR8gI), dzięki czemu moje kochanki nie zachodzą w ciążę. Kozie sery sprowadzam ze swoich posiadłości w Lotrawingii.


Tytuł: Odp: Majątek Faradobushof
Wiadomość wysłana przez: Ametyst on Czerwca 06, 2021, 12:10:51
Dziś po dłuższej przerwie przybyłem na inspekcję do Faradobushofu i prawdę mówiąc jestem trochę zażenowany stanem majątku, który że tak powiem popadł w totalną ruinę. Wszędzie kręcą się żule i nomadzi oraz sekciarze, a w pałacu właściwie nie da się mieszkać. Nakazałem moim bojówkarzom oraz lokalnym oddziałom HOMO przywrócić tu porządek i przegonić bandytów. Wrócę za jakiś czas i wtedy zajmę się odbudową, a póki co zrobiłem sobie zdjęcie na tle rezydencji:

(https://i.ibb.co/SJ1Tb1R/Obraz.png)


Tytuł: Odp: Majątek Faradobushof
Wiadomość wysłana przez: Ametyst on Czerwca 30, 2021, 03:49:50
Moi eksperci przygotowali dla mnie plan odrodzenia i oddziadzenia Faradobushofu. W najbliższym czasie równolegle trwać będzie remont pałacu wraz z tworzeniem jakiejś porządniejszej mapy. Ja tymczasem staram się o siłę roboczą w postaci Aralczyków, których planuję kupić na targu w zlewni, a także o powrót części dawnych osadników-najemców. Zgodnie z planem wioska Czersk zostanie przekształcona w specjalny Obóz Pracy Rekreacyjnej, a Aachen pozostanie zwykłą osadą nobilitariackich chłoporobotników. Szczegóły już wkrótce.


Tytuł: Odp: Majątek Faradobushof
Wiadomość wysłana przez: Ametyst on Lipca 03, 2021, 08:26:50
W związku z restrukturyzacją majątku konieczne stało się potwierdzenie przebiegu jego granic, które do tej pory nie były w żaden sposób oznaczone. Metoda jest bardzo prosta - jeszcze za Arkadiusza Przejściowego, gdy granice wytyczano po raz pierwszy, do punktów granicznych przyprowadzono dzieci, które zostały tam pobite. Udało mi się je odnaleźć. Wiadomo, że jaki "król" takie prawa dzieci, ale okazało się to zadziwiająco skuteczne - ludzie ci są dziś dorosłymi (mają wszak co najmniej 12 lat) ludźmi, ale nadal doskonale pamiętają, gdzie dokładnie spuszczono im manto. Miejsca te zostały oznaczone charakterystycznymi znakami wyrytymi na kamieniach i drzewach stanowiąc potwierdzenie przebiegu rubieży. Na wszelki wypadek jednak nakazałem ponownie przyprowadzić tu okoliczne dzieci, które pouczono fizycznie o wartościach monarchosocjalistycznych.

(https://i.ibb.co/wygKtV3/Obraz.png)

znak graniczny na jednym z opuszczonych budynków


Tytuł: Odp: Majątek Faradobushof
Wiadomość wysłana przez: Ametyst on Lipca 18, 2021, 12:29:54
(https://kustosz.stempel.org.pl/1018/99344137798549512_t.png)

Zgodnie z planem do majątku Faradobushof trafili aralscy niewolnicy bezpłatni robotnicy najemni zakupieni najęci w Zlewni. Jednocześnie opiekunowie-doradcy z Faradobus-Kampfgruppen zadbali o to aby nie uciekali ich ciepłe przyjęcie i zapewnienie wszystkich potrzeb życiowych. W zamian za miskę ryżu wynagrodzenie typu deputatowego Aralczycy przystąpili najpierw do odbudowy wioski Czersk, która jako Obóz Pracy Rekreacyjnej stanie się ich miejscem zamieszkania. Równocześnie inna grupa składająca się z bardziej wykwalifikowanych fachowców z pomocą najemnych majstrów pracuje przy remoncie mojej rezydencji rodowej i pobliskiego folwarku. Dodatkowo specjalne brygady robocze złożone z kobiet i dzieci wykonują takie prace jak urządzenie pól i porządkowanie dróg. Po ukończeniu pierwszych prac robotnicy przystąpią do odbudowy miejscowości Aachen, w której zamieszkają płatni osadnicy sprowadzeni z części Hirschbergii dotkniętych bezrobociem.


Tytuł: Odp: Majątek Faradobushof
Wiadomość wysłana przez: Mistrz Budzimir VII on Lipca 19, 2021, 10:56:00
Mam nadzieję, że jest Król zadowolony z jakości aralskich pracowników. To byli Ci, którzy zdarzenie w Ruhe przeżyli, a zatem najtwardsi i najsilniejsi. Nie ma co im szczędzić ciężkiej pracy. Poradzą sobie.


Tytuł: Odp: Majątek Faradobushof
Wiadomość wysłana przez: Ametyst on Lipca 19, 2021, 02:15:45
Najważniejsze aby to oni byli szczęśliwi a nic tak nie uszczęśliwia jak ciężka i satysfakcjonująca praca na pożytek społeczeństwa.


Tytuł: Odp: Majątek Faradobushof
Wiadomość wysłana przez: Sołtys Gnojna Gulliver 'Goose' de Juus on Lipca 20, 2021, 05:30:34
Szanowny Królu, wieści o pracowitości i niskich kosztach utrzymania aralskich robotników dotarły aż do Gnojna. Z uniżeniem proszę o użyczenie ich dla gminy Gnojno, gdzie obiecuję zapewnić im tylko najcięższe i najbardziej wycieńczające prace.


Tytuł: Odp: Majątek Faradobushof
Wiadomość wysłana przez: Ametyst on Lipca 20, 2021, 07:23:14
Dużo zdrowia!