Zjednoczone Socjalistyczne Królestwo Hirschbergii i Weerlandu
Grudnia 02, 2021, 05:40:27 *
Witamy, Gość. Zaloguj się lub zarejestruj.

Zaloguj się podając nazwę użytkownika, hasło i długość sesji
Aktualności: Obcy na Linii Kazimierza!
 
   Strona główna   Pomoc Szukaj Kalendarz Zaloguj się Rejestracja  
Strony: 1 [2] 3   Do dołu
  Drukuj  
Autor Wątek: Uchwały parlamentarne  (Przeczytany 978 razy)
Ciecierad Ciecieląg
Czcigodny Gubernator Wszechzachodu
Wielki Elektronik
Filar Monarchosocjalizmu
*****

Posłuch 0
Offline Offline

Wiadomości: 6063


Numer gg: 48274042


Zobacz profil Email
« Odpowiedz #15 : Stycznia 01, 2015, 12:42:46 »

Cytuj
Uchwała z dnia 5 lutego 2013 r.
Ustawa o procedurach sądowniczych


art. 1.
1. Władzę sądowniczą na terenie Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu sprawuje Król Hirschbergii i Weerlandu.
2. Władza sądownicza sprawowana jest bezpośrednio przez Króla lub za pośrednictwem sędziów mianowanych.

art. 2.
1. Prawu karnemu i cywilnemu Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu oraz władzy sądowniczej podlegają osoby fizyczne przebywające w chwili popełnienia czynu zabronionego na terytorium Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu, o ile nie zostały objęte immunitetem.
2. Przepisy prawa karnego określane są na mocy osobnej ustawy karnej wprowadzonej przez władze lokalne.
3. W przypadku podstawy prawnej karnej wyroki wydawane są przez sąd według własnego uznania, w oparciu o ludowe prawo zwyczajowe.

art. 3.
1. Do kar wymierzanych przez sąd zalicza się:
-karę banicji dożywotniej, przez co rozumie się uniemożliwienie przebywania na terytorium państwa na okres dożywotni
-karę karnego jeżyka, przez co rozumie się uniemożliwienie przebywania na terytorium państwa na okres czasowy, nie dłuższy niż trzy miesiące
2. Do środków karnych wymierzanych przez sąd zalicza się:
-grzywnę
-pozbawienie tytułu szlacheckiego
-zgodę na degradację wojskową
-pozbawienie obywatelstwa
-upaństwowienie majątku
3. Wraz ze skazaniem na karę banicji dożywotniej następuje utrata obywatelstwa.
4. Prawo do kasacji wyroku bądź orzeczenia przysługuje Królowi Hirschbergii i Weerlandu.
5. Król Hirschbergii i Weerlandu stosuje prawo łaski  w okresie nie krótszym, niż czternaście dni od wydania wyroku.
6. Dopuszcza się by kary i środki karne były wymierzane w różnej formie, lecz wymagane jest by efekt był zgodny z niniejszą Ustawą.

art. 4.
1. Król sprawuje władzę sądowniczą bezpośrednio, bądź za pośrednictwem mianowanych przez siebie, dla poszczególnych spraw sędziów. Sędziowie mianowanie nie mogą być członkami stronnictw politycznych.
2. W przypadku rozpatrywania sprawy przez sędziego mianowanego Król stanowi instancję odwoławczą dla stron.
3. Zastrzega się, iż sprawy o zgodność dokumentu z prawem zasadniczym rozstrzygać będzie jedynie Król.
4. Dopuszcza się powoływanie sędziów mianowanych dla określonych podmiotów administracyjnych.

art. 5.
Interes państwowy w postępowaniu sądowym reprezentuje przedstawiciel Narodowego Komisariatu Spraw Wewnrznych.

art. 6.
Zasady przyjmowania wniosków i zasady przebiegu procesu określa odrębny regulamin dla sądów.
Zapisane

Zarządca Guberni Zachodniej,
Główny Znachor Sił Zbrojnych ZSKHiW,
Dyrektor IBW, Lord Grabben, Najgenialniejszy Teoretyk Monarchosocjalizmu Stepowego, Geniusz Troski o Człowieka, Krwawy Kursor - Pogromca Botów
Dziabaducha,
(-) gen-mjr dr Ciecierad hrabia Ciecieląg

Ciecierad Ciecieląg
Czcigodny Gubernator Wszechzachodu
Wielki Elektronik
Filar Monarchosocjalizmu
*****

Posłuch 0
Offline Offline

Wiadomości: 6063


Numer gg: 48274042


Zobacz profil Email
« Odpowiedz #16 : Stycznia 01, 2015, 12:43:42 »

Cytuj
Uchwała z dnia 18.02.13 r.
Ustawa o przeciwdziałaniu dziadostwu


art. 1.
Na terytorium Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu zakazane zostają wszelkie formy działalności opisanej w artykule 3 niniejszej Ustawy, zwane dalej dziadostwem.

art. 2.
Zobowiązuje się Radę Komisarzy Narodowych, Milicję Narodową, Siły Zbrojne ZSKHiW oraz władze samorządowe i podległe im organy do prowadzenia działalności skierowanej przeciwko dziadostwu.

art. 3.
Jako dziadostwo rozumie się:
-styl życia subkultury emo, zaś w szczególności propagowanie samobójstw i sianie
defetyzmu w trakcie działań wojennych,
-szerzenie halowinizmu i ekshibicjonizmu na terytorium Guberni Weerlandzkiej i innych działań mających na celu zakłócenie spokoju społecznego mieszkańców Guberni Weerlandzkiej,
-szerzenie biberyzmu i powodowanie hałasu w celu pozbawienia słuchu osoby trzeciej,
-uprawianie i szerzenie gierkemiaszyzmu wśród społeczności budzimirystycznej,
-noszenie fullcapów i wszelkiego odzienia z napisem „SWAG”.

art. 4.
Za praktykowanie działań opisanych w artykule 3. niniejszej Ustawy grozi kara grzywny w wysokości do stu tysięcy loli, kara pręgierza w wymiarze do dwóch dni lub kara karnego jeżyka w wymiarze do 10 lat.
Zapisane

Zarządca Guberni Zachodniej,
Główny Znachor Sił Zbrojnych ZSKHiW,
Dyrektor IBW, Lord Grabben, Najgenialniejszy Teoretyk Monarchosocjalizmu Stepowego, Geniusz Troski o Człowieka, Krwawy Kursor - Pogromca Botów
Dziabaducha,
(-) gen-mjr dr Ciecierad hrabia Ciecieląg

Ciecierad Ciecieląg
Czcigodny Gubernator Wszechzachodu
Wielki Elektronik
Filar Monarchosocjalizmu
*****

Posłuch 0
Offline Offline

Wiadomości: 6063


Numer gg: 48274042


Zobacz profil Email
« Odpowiedz #17 : Stycznia 01, 2015, 12:44:53 »

Cytuj
Uchwała z dn. 04.03.2013 r.
Ustawa ws. wprowadzenia ordynacji wyborczej


art. 1.
Niniejsza ustawa reguluje kwestie związane z przebiegiem wyborów do Parlamentu ZSKHiW zwanych dalej wyborami.

art. 2.
Wątpliwości nieuregulowane zapisami niniejszej ustawy lub innego właściwego aktu prawnego rozstrzygane będą w oparciu o prawo zwyczajowe.

art. 3.
Nadzór nad przeprowadzeniem wyborów sprawuje Król Hirschbergii i Weerlandu.

art. 4.
W wypadku niemożności wypełnienia zapisów art. 3. niniejszej ustawy nadzór nad przeprowadzeniem wyborów sprawuje osoba wyznaczona przez Króla na mocy ordonansu.

art. 5.
1. Król zobowiązany jest ogłosić termin wyborów co najmniej dwadzieścia dni przed ich rozpoczęciem, wybory nie mogą rozpoczynać się w niedzielę
2. Wraz z ogłoszeniem terminu wyborów Król zobowiązany jest rozpocząć proces zgłaszania kandydatur.
3. Kandydatury zgłaszane są w miejscu publicznym i ogólnodostępnym.
4. Dozwolone jest zgłaszanie jedynie własnej kandydatury.

art. 6.
1. Czas trwania wyborów powinien wynieść co najmniej 24 godziny i co najwyżej 52 godziny.
2. Każdemu obywatelowi Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu przysługuje jeden głos.
3. Niedozwolone jest oddanie głosu przez kandydata na siebie samego.
4. Oddanie głosu następuje poprzez wysłanie Królowi prywatnej wiadomości na forum ZSKHiW.
5. W uzasadnionych przypadkach głos może zostać oddany inną dozwoloną drogą.   

art. 7.
1. Król zobowiązany jest do ogłoszenia wyników wyborów w terminie 48 godzin od zakończenia głosowania.
2. Król zobowiązany jest do podania liczby głosujących, liczby głosów nieważnych, liczby głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oraz nazwisk kandydatów, którzy uzyskali mandaty poselskie, a w wypadku wyłonienia wymaganej liczby posłów do ogłoszenia terminu pierwszych obrad Parlamentu.
3. Kandydat uzyskujący mandat poselski zobowiązany jest do potwierdzenia przyjęcia mandatu w terminie 48 godzin od ogłoszenia wyników wyborów.
4. W wypadku niewyłonienia wymaganej liczby posłów lub niepotwierdzenia przyjęcia mandatu przez kandydata Król zobowiązany jest do przeprowadzenia drugiej tury wyborów w terminie czterech dni od ogłoszenia wyników wyborów.
Zapisane

Zarządca Guberni Zachodniej,
Główny Znachor Sił Zbrojnych ZSKHiW,
Dyrektor IBW, Lord Grabben, Najgenialniejszy Teoretyk Monarchosocjalizmu Stepowego, Geniusz Troski o Człowieka, Krwawy Kursor - Pogromca Botów
Dziabaducha,
(-) gen-mjr dr Ciecierad hrabia Ciecieląg

Ciecierad Ciecieląg
Czcigodny Gubernator Wszechzachodu
Wielki Elektronik
Filar Monarchosocjalizmu
*****

Posłuch 0
Offline Offline

Wiadomości: 6063


Numer gg: 48274042


Zobacz profil Email
« Odpowiedz #18 : Stycznia 01, 2015, 12:47:22 »

Cytuj
Uchwała z dnia 3.04.2013 r.
Ustawa o państwowych tytułach honorowych


art. 1.
1. Posiadanie szlachectwa jest nieodłącznym przywilejem każdego obywatela Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu.
2. Zaliczenie w poczet Ludu Szlacheckiego Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu wiąże się z posiadaniem określonego państwowego tytułu honorowego.

art. 2.
1. Otrzymanie obywatelstwa Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu jest równoznaczne z otrzymaniem państwowego tytułu honorowego szlachcica.
2. Utrata obywatelstwa Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu jest równoznaczna z utratą posiadanego państwowego tytułu honorowego.

art. 3.
1. Za państwowe tytuły honorowe uważane są, w kolejności od najwyższego: książę, diuk, markiz, hrabia, baron, szlachcic. Żeńskimi odpowiednikami poszczególnych państwowych tytułów honorowych są: księżna, diuczyna, markiza, hrabina, baronessa, szlachcianka
2. Tytuł Króla Hirschbergii i Weerlandu oraz inne tytuły związane z tytułem królewskim, tytuł króla emerytowanego oraz tytuł księcia uważane są za tytuły monarsze.
3. Tytuł Arcypatriarchy Wszechbudzimiryzmu uważany jest za równoważny z tytułem diuka.
4. Tytuł księcia może zostać związany z honorowym nadaniem ziemskim, co nie oznacza uzyskania praw do niej.
5. Ustanawia się tytuł honorowy wicekróla Weerlandu, który przysługiwać będzie dożywotnio Laszkowi Młynariewowi.

art. 4.
Tytuł Emerytowanego Króla Hirschbergii i Weerlandu przysługuje wyłącznie byłym Królom Hirschbergii i Weerlandu.

art. 5.
1. Państwowe tytuły honorowe nadaje Król Hirschbergii i Weerlandu.
2. Obniżenie państwowego tytułu honorowego następuje na mocy decyzji Sądu.
3. Władze samorządowe uprawnione są do ustanawiania i nadawania własnych tytułów honorowych.


zniesione na mocy: http://hirshbergiaweerland.cba.pl/index.php?topic=3461.msg59359#msg59359
« Ostatnia zmiana: Lipca 29, 2021, 08:31:22 wysłane przez Ametyst » Zapisane

Zarządca Guberni Zachodniej,
Główny Znachor Sił Zbrojnych ZSKHiW,
Dyrektor IBW, Lord Grabben, Najgenialniejszy Teoretyk Monarchosocjalizmu Stepowego, Geniusz Troski o Człowieka, Krwawy Kursor - Pogromca Botów
Dziabaducha,
(-) gen-mjr dr Ciecierad hrabia Ciecieląg

Ciecierad Ciecieląg
Czcigodny Gubernator Wszechzachodu
Wielki Elektronik
Filar Monarchosocjalizmu
*****

Posłuch 0
Offline Offline

Wiadomości: 6063


Numer gg: 48274042


Zobacz profil Email
« Odpowiedz #19 : Stycznia 01, 2015, 12:48:11 »

Cytuj
Uchwała z dn. 01.04.2013 r.
Ustawa o symbolach państwowych


art. 1.
Niniejsza Ustawa reguluje kwestie związane z symbolami państwowymi Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu.

art. 2.
Symbole państwowe Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu podlegają ochronie prawnej.

art. 3.
1. Godłem Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu jest kombinacja barwna, według wzoru zamieszczonego w załączniku pierwszym.
2. Za symbol państwowy uznaje się herb aktualnie panującego Króla Hirschbergii i Weerlandu.

art. 4.
1. Flagę Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu tworzą trzy pola o równej powierzchni, w kolejności poziomej poczynając od prawego: pole niebieskie, białe oraz zielone. Po środku pola białego umieszczony jest symbol ukoronowanej gwiazdy.
2. Za barwy Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu uznaje się barwy narodowe narodów Hirschberskiego, Weerlandzkiego oraz Aralskiego.

art. 5.
Hymnem państwowym Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu jest pieśń 'Cieszę się, bo w końcu jestem w domu'.

art. 6.
Kto umyślnie hańbi jeden z symboli państwowych podlega karze grzywny w wysokości do pięćdziesięciu tysięcy loli.

Załącznik pierwszy:
http://img717.imageshack.us/img717/8875/zobrysem.png
Zapisane

Zarządca Guberni Zachodniej,
Główny Znachor Sił Zbrojnych ZSKHiW,
Dyrektor IBW, Lord Grabben, Najgenialniejszy Teoretyk Monarchosocjalizmu Stepowego, Geniusz Troski o Człowieka, Krwawy Kursor - Pogromca Botów
Dziabaducha,
(-) gen-mjr dr Ciecierad hrabia Ciecieląg

Ciecierad Ciecieląg
Czcigodny Gubernator Wszechzachodu
Wielki Elektronik
Filar Monarchosocjalizmu
*****

Posłuch 0
Offline Offline

Wiadomości: 6063


Numer gg: 48274042


Zobacz profil Email
« Odpowiedz #20 : Stycznia 01, 2015, 12:48:47 »

Cytuj
Uchwała z dn. 01.07.2013 r.
Ustawa o ochronie kultur


art.1
Niniejsza Ustawa reguluje kwestie związane z kulturami danych guberni Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu.

art.2
1.Kulturę każdej guberni uznaje się, za integralną część kultury ZKSHiW.
2. Żadna z kultur nie może zostać za jedyną oficjalną kulturę ZSKHiW.

art.3
1. Tworząc kulturę danej guberni, niedozwolony jest plagiat z kultur guberni sąsiednich, oraz szkodzenie tym guberniom.
2. Za plagiat, oraz kulturowe działania na niekorzyść innych guberni uznaje się:
a) wprowadzanie identycznych, lub niemal identycznych, co w innej guberni wydarzeń kulturowych oraz zwyczajów,
b) wprowadzanie danego wydarzenia kulturowego, zwyczaju etc. ograniczającego dane zjawisko korzystne dla całego kraju jedynie do jednej guberni.

art.4
Jeśli dana gubernia ma zamiar do swojej kultury wprowadzić dany element, wzorowany na kulturze innej guberni, należy uzgodnić   z gubernią ,,odwzorowywaną", czym dokładnie element będzie się różnił od pierwowzoru, tak aby nie został uznany za plagiat.
Zapisane

Zarządca Guberni Zachodniej,
Główny Znachor Sił Zbrojnych ZSKHiW,
Dyrektor IBW, Lord Grabben, Najgenialniejszy Teoretyk Monarchosocjalizmu Stepowego, Geniusz Troski o Człowieka, Krwawy Kursor - Pogromca Botów
Dziabaducha,
(-) gen-mjr dr Ciecierad hrabia Ciecieląg

Ciecierad Ciecieląg
Czcigodny Gubernator Wszechzachodu
Wielki Elektronik
Filar Monarchosocjalizmu
*****

Posłuch 0
Offline Offline

Wiadomości: 6063


Numer gg: 48274042


Zobacz profil Email
« Odpowiedz #21 : Stycznia 01, 2015, 12:50:15 »

Cytuj
Uchwała z dnia 1 marca 2015 r.
USTAWA O SIŁACH ZBROJNYCH ZSKHiW


(z uwzględnieniem nowelizacji z dnia 5 października 2021 roku)

Rozdział I.

art. 1.
Niniejszy akt prawny jest podstawą działania Powszechnych Bojówek Ludu Szlacheckiego "Samoobrona", zwanych dalej "Samoobroną", będących zbrojnym ramieniem Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu.

art. 2.
1. Podstawowym działaniem "Samoobrony" jest ochrona granic, bezpieczeństwa, integralności i suwerenności Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu, a także wspieranie państw i podmiotów bratnich i sojuszniczych, a także wsparcie ludności cywilnej i organizowanie przedsięwzięć o charakterze ratunkowym i humanitarnym.
2. W wyjątkowych przypadkach "Samoobrona" może zostać użyta do utrzymania ładu społecznego i do walki z przestępczością, bądź też do realizacji aktów prawnych.
3. Do utrzymywania "Samoobrony" zobowiązane są organy władzy wykonawczej, które w ustalonym zakresie mają prawo sprawować kontrolę nad ich działalnością.

art. 3.
1. Na czele "Samoobrony" stoi Głównodowodzący, którym jest król Hirschbergii i Weerlandu. W wyjątkowych przypadkach król lub Parlament ZSKHiW może powierzyć stanowisko Głównodowodzącego innej osobie.
2. Głównodowodzący powinien posiadać stopień oficerski, to jest co najmniej chorążego lub równoważny. W przypadku, gdy Głównodowodzącym zostaje mianowana osoba niespełniająca tego wymogu powinna sobie przyznać dowolny stopień, aby poczuć się dowartościowaną.

art. 4.
"Samoobrona" dzieli się na następujące formacje: Królewskie Siły Lądowe, Królewskie Siły Lotnicze, Królewska Flota Wojenna oraz Przymusowe Młodzieżowe Oddziały Budzimira.

Rozdział II.

art. 5.
Królewskie Siły Lądowe, Królewskie Siły Lotnicze oraz Królewska Flota Wojenna, określane wspólnie mianem Królewskich Sił Zbrojnych, są formacjami zawodowymi, których podstawowym zadaniem jest ochrona granic Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu i prowadzenie działań poza jego granicami.

art. 6.
Królewskie Siły Zbrojne podlegają bezpośrednio Głównodowodzącemu, bądź wyznaczonemu przez niego i podlegającemu mu Atamanowi Królewskich Sił Zbrojnych. Ataman Królewskich Sił Zbrojnych może również wyznaczyć atamanów dowodzących poszczególnymi formacjami tworzącymi Królewskie Siły Zbrojne.

art. 7.
Wewnętrzna struktura każdego z rodzajów wojsk jest regulowana na mocy wewnętrznego prawa wojskowego.

Rozdział III.

art. 8.
1. 1. Przymusowe Młodzieżowe Oddziały Budzimira są formacją poborową, względnie ochotniczą. Jej podstawowym zadaniem jest ochrona ludności cywilnej, realizacja zadań logistycznych oraz działania na terytorium Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu, we współpracy z lokalnymi organami porządkowymi. Przymusowe Młodzieżowe Oddziały Budzimira mają także za zadanie oświecać i integrować żołnierzy w nich służących.
2. Służba w Przymusowych Młodzieżowych Oddziałach Budzimira jest obowiązkowa dla wszystkich obywateli Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu pomiędzy 18 i 24 rokiem życia, którzy nie podjęli wyższych studiów na dowolnej uczelni, nie służą w Królewskich Siłach Zbrojnych lub gubernialnych organach porządkowych i nie zostali zwolnieni z tego obowiązku przez władze sądownicze, Radę Komisarzy Narodowych, dowództwo "Samoobrony" lub dowództwo Przymusowych Młodzieżowych Oddziałów Budzimira.
3. W Przymusowych Młodzieżowych Oddziałach Budzimira mogą służyć także osoby, które ukończyły 24 lata i zostały dopuszczone.

art. 9.
Na czele Przymusowych Młodzieżowych Oddziałów Budzimira stoi Przewodniczący Rady Nadzorców, którym jest Arcypatriarcha Wszechbudzimiryzmu. W wyjątkowych przypadkach na to stanowisko Głównodowodzący ma prawo powołać inną osobę, która będzie tego godna.

Rozdział IV.

art. 10.
Najwyższym stopniem wojskowych w Siłach Zbrojnych ZSKHiW jest stopień generalissimusa, który nadaje jedynie Głównodowodzący.

art. 11.
1. W Królewskich Siłach Lądowych obowiązują, począwszy od najbardziej znaczącego, następujące stopnie wojskowe: marszałek, generał, generał-lejtnant, generał-major, pułkownik, podpułkownik, major, kapitan, porucznik, podporucznik, chorąży, starszy sierżant, sierżant, kapral i żołnierz.
2. W Królewskich Siłach Lotniczych obowiązują, począwszy od najbardziej znaczącego, następujące stopnie wojskowe: marszałek, generał, generał-lejtnant, generał-major, pułkownik, podpułkownik, major, kapitan, porucznik, podporucznik, chorąży, starszy sierżant, sierżant, kapral i pilot.
3. W Królewskiej Flocie Wojennej obowiązują, począwszy od najbardziej znaczącego, następujące stopnie wojskowe: Admirał Wszechmórz, admirał, wiceadmirał, kontradmirał, komandor, młodszy komandor, kapitan, porucznik, podporucznik, miczman, starszy bosman, bosman, mat i marynarz.

art. 12.
1. Prawo do mianowania na wszystkie stopnie wojskowe przysługuje Głównodowodzącemu.
2. Atamanom przysługuje prawo do nadawania stopni do stopnia pułkownika i komandora włącznie. Dowódcy niższego szczebla mają prawo przyznawać stopnie do starszego sierżanta i starszego bosmana włącznie.

art. 13.
1. W Przymusowych Młodzieżowych Oddziałach Budzimira obowiązują, począwszy od najbardziej znaczącego, następujące stopnie wojskowe: Generał PMOB, Brygadier PMOB, nadzorca, dozorca, setnik, dziesiętnik, starszy poborowy i poborowy. Stopień generała PMOB przysługuje każdemu Przewodniczącemu Rady Nadzorców.
2. Stopnie w Przymusowych Młodzieżowych Oddziałach Budzimira nadają Głównodowodzący i Przewodniczący Rady Nadzorców.

Rozdział V.

art. 14.
Z chwilą wejścia w życie niniejszej Ustawy unieważnione zostają przepisy Uchwały Parlamentu ZSKHiW z dnia 12.09.2013 r. "Ustawy o Siłach Zbrojnych ZSKHiW".
« Ostatnia zmiana: Października 10, 2021, 10:56:48 wysłane przez Ametyst » Zapisane

Zarządca Guberni Zachodniej,
Główny Znachor Sił Zbrojnych ZSKHiW,
Dyrektor IBW, Lord Grabben, Najgenialniejszy Teoretyk Monarchosocjalizmu Stepowego, Geniusz Troski o Człowieka, Krwawy Kursor - Pogromca Botów
Dziabaducha,
(-) gen-mjr dr Ciecierad hrabia Ciecieląg

Ciecierad Ciecieląg
Czcigodny Gubernator Wszechzachodu
Wielki Elektronik
Filar Monarchosocjalizmu
*****

Posłuch 0
Offline Offline

Wiadomości: 6063


Numer gg: 48274042


Zobacz profil Email
« Odpowiedz #22 : Stycznia 01, 2015, 12:52:44 »

ZNIESIONE na mocy:

http://hirshbergiaweerland.cba.pl/index.php?topic=3461.msg61002#new

Cytuj
Uchwała z dn. 16.09.13 r.
Traktat nowelizujący i regulujący kwestie związane z unią


Zawarty pomiędzy przedstawicielami
Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu
oraz
Państwa i Narodu Aralskiego

Preambuła

My, Aralczycy, Hirschbergowie, Weerlandczycy i inne ludy w atmosferze ogólnej, a także sztucznej wesołości, szukając porozumienia darujemy sobie słońce jakim jest niniejszy dokument mający na celu przekształcenie Guberni Aralskiej w inny podmiot o większej niezależności i uregulowania stosunków pomiędzy nim, a Zjednoczonym Socjalistycznym Królestwem Hirschbergii i Weerlandu, aby współżycie nasze bezpiecznym było i nie narodziły się kolejne konflikty inne niż osobiste przepychanki, a i tych deklarujemy się wystrzegać.

DZIAŁ I- POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE

Rozdział I

art. 1.
Z chwilą wejścia w życie niniejszego Traktatu Gubernia Aralska zostaje przekształcona w Aralski Region Autonomiczny.

art. 2.
Aralski Region Autonomiczny stanowi terytorium autonomiczne Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu.

art. 3.
Terytorium Aralskiego Regionu Autonomicznego stanowić będzie terytorium byłej Guberni Aralskiej z wyłączeniem ziem, o których szczególnym statusie stanowi niniejszy Traktat.

art. 4.
1. Władze Aralskiego Regionu Autonomicznego uprawnione są do nadawania obywatelstwa Aralskiego Regionu Autonomicznego.
2. Obywatele Aralskiego Regionu Autonomicznego uzyskują obywatelstwo Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu.

Rozdział II

art. 5.
Niniejszy Traktat stanowi najwyższe i zasadnicze prawo na terytorium Aralskiego Regionu Autonomicznego, oraz we wszystkich kwestiach związanych ze stosunkami pomiędzy Zjednoczonym Socjalistycznym Królestwem Hirschbergii i Weerlandu a Aralskim Regionem Autonomicznym.

art. 6.
1. Na terytorium Aralskiego Regionu Autonomicznego obowiązywać będą postanowienia ustawy zasadniczej Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu.
2. Na terytorium Aralskiego Regionu Autonomicznego obowiązywać będzie kodeks karny ustanowiony przez właściwe aralskie organy ustawodawcze.
3. Uchwały Parlamentu Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu nie będą obowiązywać na terytorium Aralskiego Regionu Autonomicznego, o ile nie stanowi o tym niniejszy Traktat lub inne umowy obustronne.

art. 7.
1. Do stwierdzenia niezgodności aktu prawa miejscowego z postanowieniami niniejszego Traktatu lub prawe zasadniczym Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu uprawnione są naczelne władze sądownicze Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu.

DZIAŁ II- WŁADZE

Rozdział III

art. 8.

1. Głową Aralskiego Regionu Autonomicznego jest Król Hirschbergii i Weerlandu jako Półksiążę Aralii.
2. Półksiążę Aralii ma prawo do uczestniczenia w obradach Diatte, podczas których posiada prawo głosu.
3. Półksiążę Aralii ogłasza i przeprowadza wybory na stanowisko Przewodniczącego Rządu Autonomicznego, a także posiada czynne prawo wyborcze. Półksiążę Aralii nie posiada biernego prawa wyborczego.

art. 9.

1. Władze wykonawczą na terenie Aralskiego Regionu Autonomicznego sprawuje Rząd Ludowy na czele z Komisarzem Ludowym.
2. Przewodniczący Rządu Autonomicznego wybierany jest przez obywateli Aralskiego Regionu Autonomicznego w wyborach powszechnych na okres sześciu miesięcy. W przypadku braku kontrkandydatur kadencja Przewodniczącego zostaje przedłużona o sześć miesięcy.
3. Komisarz Ludowy powoływany jest przez Diatte Aralskiego Regionu Autonomicznego na okres sześciu miesięcy. Komisarz Ludowy powołuje członków Rządu Autonomicznego i kieruje jego bieżącą polityką.
4. Kwestie związane z wewnętrznym funkcjonowaniem Rządu Autonomicznego zostaną ustalone na mocy aktów prawa miejscowego.
5. Rząd Autonomiczny funkcjonuje w oparciu o niniejszy Traktat, Konstytucję Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu oraz akty prawa miejscowego.
6. Rząd Autonomiczny może zostać odwołany przez Diatte Aralskiego Regionu Autonomicznego.

Rozdział IV

art. 10.

1. Władzę ustawodawczą w Aralskim Regionie Autonomicznym sprawuje Diatte.
2. W skład Diatte wchodzą wszyscy obywatele Aralskiego Regionu Autonomicznego oraz Półksiążę Aralii.
3. Diatte obraduje pod przewodnictwem Przewodniczącego Rządu Autonomicznego. Posiedzenia Diatte są jawne.
4. W wypadku, gdy Przewodniczący Rządu Autonomicznego nie jest w stanie przewodniczyć obradom czyni to Półksiążę Aralii.
5. Akty prawa miejscowego ustanawiane przez Diatte nie mogą stać w sprzeczności z niniejszym Traktatem oraz ustawą zasadniczą Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu.

Rozdział V

art. 11.
1. Władzę sądowniczą na terytorium Aralskiego Regionu Autonomicznego sprawuje Sąd Autonomiczny.
2. Skład orzekający Sądu Autonomicznego ustalany jest przez Diatte.
3. Sąd Autonomiczny wydaje wyroki i orzeczenia w oparciu o prawo karne Aralskiego Regionu Autonimicznego.

art. 12.
1. Organy sądownicze Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu stanowią instancję odwoławczą w stosunku do Sądu Autonomicznego, jednakże orzekają wówczas w oparciu o niniejszy Traktat, ustawę zasadniczą Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu oraz prawo karne Aralskiego Regionu Autonimicznego.
2. Organy sądownicze Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu są uprawnione do orzekania w sprawie niezgodności aktów prawa miejscowego z niniejszym aktem prawnym oraz ustawą zasadniczą Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu.

Rozdział VI

art. 13
Aralski Region Autonomiczny otrzymuje prawo do zawarcia i ratyfikacji umów międzynarodowych, według własnych przepisów.

art. 14.
Zastrzega się, iż umowa międzynarodowa ratyfikowana przez władze Aralskiego Regionu Autonomicznego nie może być skierowana przeciwko Zjednoczonemu Socjalistycznemu Królestwu Hirschbergii i Weerlandu.

DZIAŁ III- WOJSKOWOŚĆ

Rozdział VII

art. 18.
1. Aralska Armia Narodowa zostanie przekształcona w osobną, zawodową formację wojskową podlegającą władzom Aralskiego Regionu Autonomicznego, której zasadniczym zadaniem jest obrona granic Regionu.
2. Aralska Armia Narodowa jest formacją defensywną, co oznacza, iż nie jest uprawniona do prowadzenia działań zbrojnych poza granicami Aralskiego Regionu Autonomicznego bez zgody odpowiednich władz Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu.
3. Obywatele Aralskiego Regionu Autonomicznego są uprawnieni do służby w Siłach Zbrojnych ZSKHiW, o ile wyrażą takową wolę.

art. 19.
Aralska Armia Narodowa liczyć będzie nie więcej niż trzydzieści pięć tysięcy żołnierzy, nie licząc żołnierzy stanowiących załogi okrętów. Budowa nowych okrętów wymaga zgody Narodowego Komisarza ds. Sił Zbrojnych.

art. 20.
Władze Aralskiego Regionu Autonomicznego są uprawnione do powołania własnych sił porządkowych.

Rozdział VIII

art. 21.
1. Na terenie Aralskiego Regionu Autonomicznego stacjonować będą jednostki Sił Zbrojnych ZSKHiW o liczebności:
-do dwóch tysięcy żołnierzy Królewskich Sił Lądowych wraz z pojazdami pancernymi
-do dwóch tysięcy żołnierzy Królewskich Sił Lotniczych wraz z samolotami i śmigłowcami.
2. Władze Aralskiego Regionu Autonomicznego zobowiązane są do zezwolenia na korzystanie przez okręty Królewskiej Floty Wojennej z aralskich portów wojennych i cywilnych.
3. Wyłączone spod jurysdykcji władz Aralskiego Regionu Autonomicznego zostaną następujące obiekty:
-siedziba Instytutu Badań Wojskowych
-baza 1. Aralskiego Pułku Lotnictwa oraz 2. Arakańskiego Pułku Lotnictwa
-baza 5. Dywizji Królewskich Sił Lądowych
4. Królewska Flota Wojenna przekaże Aralskiej Armii Narodowej następujące okręty:
-Pancernik Zygfryd
-Lotniskowiec Brend
-Okręt Podwodny Pu Yi
5. Żołnierze Sił Zbrojnych ZSKHiW stacjonujący na terytorium Aralskiego Regionu Autonomicznego przebywając poza obiektami wymienionymi w punkcie 3. podlegają prawu Aralskiego Regionu Autonomicznego.

Rozdział IX

art. 22.
Aralska Armia Narodowa oraz Siły Zbrojne ZSKHiW będą formacjami sojuszniczymi, zobowiązanymi do wzajemnej nieagresji.

art. 23.
1. Aralska Armia Narodowa zobowiązana jest do udzielenia wsparcia Siłom Zbrojnym ZSKHiW, w wypadku agresji państwa trzeciego.
2. Siły Zbrojne ZSKHiW zobowiązane są do obrony terytorium Aralskiego Regionu Autonomicznego, w wypadku agresji państwa trzeciego. Jednocześnie władze Aralskiego Regionu Autonomicznego zobowiązane są wówczas do udzielenia zgody na pobyt na terytorium Aralskiego Regionu Autonomicznego dodatkowych jednostek Sił Zbrojnych ZSKHiW.
3. Nie są dozwolone ataki wymierzone przeciwko ludności cywilnej Aralskiego Regionu Autonomicznego.

art. 15.
Zastrzega się, iż władze Aralskiego Regionu Autonomicznego nie są uprawnione do zawierania umów międzyanrodowych z państwami, które władze Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu uznały za wrogo nastawione wobec interesów Królestwa.

art. 16.
Rada Komisarzy Narodowych Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu uprawniona jest do utrzymywania przy Rządzie Autonomicznym stałego przedstawicielstwa, na czele z Przedstawicielem Kolonialnym.

art. 17.
Rząd Autonomiczny uprawniony jest do utrzymywania przy Radzie Komisarzy Narodowych Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu stałego przedstawicielstwa, na czele z Przedstawicielem ds. Aralii.

DZIAŁ IV- GOSPODARKA

Rozdział X

art. 24.
Władze Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu uznają niezależność gospodarki Aralskiego Regionu Autonomicznego.

art. 25.
Aralski Region Autonomiczny uzyskuje prawo do utrzymywania własnego banku centralnego, o ile możliwe będzie dokonywanie transakcji pieniędzy na konta klientów Królewskiego Banku Lichwy.

art. 26.
1. Aralski Region Autonomiczny uzyska prawo do wprowadzenia własnej waluty.
2. Rząd Autonomiczny, w porozumieniu z pełnomocnym przedstawicielem Rady Komisarzy Narodowych ustali kurs waluty, o której mowa w punkcie 1., wobec lola hirshbersko-weerlandzkiego.

Rozdział XI

art. 27.
1. Władze Aralskiego Regionu Autonomicznego przekażą władzom Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu: pięć procent dochodu z roku 2013, dziesięciu procent dochodu z roku 2014 oraz corocznie pięć procent dochodu z lat kolejnych.
2. Rząd Autonomiczny zobowiązany jest do opublikowania wysokości dochodów za dany rok w dniach 1-5 grudnia tego roku, przy czym od pierwszego grudnia liczony jest już rok kolejny.
3. Spłata należności winna nastąpić najpóźniej do dnia 5 stycznia.

DZIAŁ V- POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Rozdział XII

art. 28.
1. Władze Aralskiego Regionu Autonomicznego deklarują, iż trzy wierzchołki najwyższego szczytu gór Manahar zostaną nazwane 'Arkadiusz', 'Drugi' oraz 'Filip'. Obywatele Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu otrzymają również prawo do odwiedzin i godnego uczczenia miejsca śmierci Dziesiętnika Hermana Pole.
2. Władze Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu zobowiązują się do wpłaty kwoty 450 000 loli (słownie- czterystu pięćdziesięciu tysięcy loli), w dniu rozpoczęcia pierwszych obrad Parlamentu Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu każdorazowej kadencji.
3. Każdy legalnie wybrany Komisarz Ludowy posiadać będzie prawa moderatora w działach Arlaskiego Regionu Autonomicznego na forum Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu, przez okres trwania kadencji. Prawa moderatorskie mogą zostać odebrane w wypadku, gdy stwierdzone zostanie złamanie zapisów niniejszego Traktatu.

art. 29.
Niniejszy Traktat wejdzie w życie po zatwierdzeniu go przez Diatte Guberni Aralskiej, Parlament Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu oraz ratyfikowaniu go przez Króla Hirschbergii i Weerlandu.
« Ostatnia zmiana: Października 05, 2021, 03:41:17 wysłane przez Ametyst » Zapisane

Zarządca Guberni Zachodniej,
Główny Znachor Sił Zbrojnych ZSKHiW,
Dyrektor IBW, Lord Grabben, Najgenialniejszy Teoretyk Monarchosocjalizmu Stepowego, Geniusz Troski o Człowieka, Krwawy Kursor - Pogromca Botów
Dziabaducha,
(-) gen-mjr dr Ciecierad hrabia Ciecieląg

Ciecierad Ciecieląg
Czcigodny Gubernator Wszechzachodu
Wielki Elektronik
Filar Monarchosocjalizmu
*****

Posłuch 0
Offline Offline

Wiadomości: 6063


Numer gg: 48274042


Zobacz profil Email
« Odpowiedz #23 : Stycznia 01, 2015, 12:53:38 »

Cytuj
Uchwała z dn. 26 list. 2013 r.
Ustawa o prywatnych oddziałach zbrojnych


art. 1.
Niniejsza ustawa określa kwestie związane z prywatnymi oddziałami zbrojnymi, ich tworzeniem oraz likwidacją.

art. 2.
Jako prywatny oddział zbrojny określa się oddział zbrojny będący własnością osoby prywatnej, zwanej dalej Fundatorem, będący na jej utrzymaniu i podlegający jej jurysdykcji. Prywatnymi oddziałami zbrojnymi nie są formacje podlegające władzom centralnym lub samorządowym.

art. 3.
1. Fundatorem może być osoba fizyczna lub prawna.

art. 4.
1. Kwestie związane z nazewnictwem, uzbrojeniem, umundurowaniem oraz funkcjonowaniem prywatnych oddziałów zbrojnych określa Fundator.
2. Prywatne oddziały zbrojne winny działać zgodnie z przepisami prawa centralnego  Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu, a także zgodnie z przepisami prawa miejscowego. W przeciwnym wypadku Sąd ma prawo rozwiązać dany prywatny oddział zbrojny, zaś Fundatora pozbawić prawa do posiadania innych prywatnych oddziałów zbrojnych.

art. 5.
Pojedynczy fundator ma prawdo do posiadania oddziałów o łącznej liczebności 300 osób, 20 robotów i dronów, 5 czołgów i pojazdów pancernych, 2 okrętów wojennych oraz 8 samolotów i śmigłowców bojowych.

art. 6.
W wyjątkowym wypadku Zwierzchnik Sił Zbrojnych ZSKHiW ma prawo do zażądać od Fundatora zbrojnego wsparcia Sił Zbrojnych ZSKHiW podczas działań wojennych.
Zapisane

Zarządca Guberni Zachodniej,
Główny Znachor Sił Zbrojnych ZSKHiW,
Dyrektor IBW, Lord Grabben, Najgenialniejszy Teoretyk Monarchosocjalizmu Stepowego, Geniusz Troski o Człowieka, Krwawy Kursor - Pogromca Botów
Dziabaducha,
(-) gen-mjr dr Ciecierad hrabia Ciecieląg

Ciecierad Ciecieląg
Czcigodny Gubernator Wszechzachodu
Wielki Elektronik
Filar Monarchosocjalizmu
*****

Posłuch 0
Offline Offline

Wiadomości: 6063


Numer gg: 48274042


Zobacz profil Email
« Odpowiedz #24 : Stycznia 01, 2015, 12:59:18 »

Cytuj
Ustawa o dotacjach rządowych

Wszystkie państwowe instytucje naukowe na terenie ZSKHiW wymagają stałego dofinansowania z Rządu.
1.1 Wysokość dotacji ustala Komisarz ds. Wewnętrznych (dalej zwany Komisarzem) lub urzędnik przez niego wyznaczony.
1.2 Wysokość dotacji ma być stała.
1.3 Dotacje rozdzielane są na początku kadencji nowo utworzonego Rządu, na cały okres kadencji.
1.4 Dotacje mogą zostać wstrzymane, lub cofnięte, jeśli instytucja pobierająca dotację nie działa prawidłowo.
1.5 Kierownicy, dyrektorzy instytucji mogą odwołać się od decyzji Komisarza na drodze sądowej.
1.6 Komisarz ma prawo rozliczyć instytucje z otrzymanych dotacji.
1.7 Jeśli fundusze zostały przeznaczone niezgodnie z prawem lub statutem instytucji, lub zostały zmarnowane, komisarz może zmniejszyć lub cofnąć dotacje.
Zapisane

Zarządca Guberni Zachodniej,
Główny Znachor Sił Zbrojnych ZSKHiW,
Dyrektor IBW, Lord Grabben, Najgenialniejszy Teoretyk Monarchosocjalizmu Stepowego, Geniusz Troski o Człowieka, Krwawy Kursor - Pogromca Botów
Dziabaducha,
(-) gen-mjr dr Ciecierad hrabia Ciecieląg

Ciecierad Ciecieląg
Czcigodny Gubernator Wszechzachodu
Wielki Elektronik
Filar Monarchosocjalizmu
*****

Posłuch 0
Offline Offline

Wiadomości: 6063


Numer gg: 48274042


Zobacz profil Email
« Odpowiedz #25 : Stycznia 01, 2015, 12:59:52 »

Cytuj
Ustawa o małżeństwach

Art. 1
Niniejsza ustawa reguluje kwestie związane z zawieraniem i rozwiązywaniem związków małżeńskich w ZSKHiW.

Art. 2
1. Jako małżeństwo rozumie się związek pomiędzy mężczyzną i kobietą. W wypadku, gdy osobniki chcące zawrzeć podobny związek są tej samej płci, wówczas ów związek nazywamy kolektywem dżęderowym.
2. Kobieta i mężczyzna mogą być w nieskończenie wielu związkach małżeńskich jednocześnie.
3. Zawarcie związku małżeńskiego wiąże się z prawem do dysponowania majątkiem kobiety przez mężczyznę.
4. Małżonkowie nie mają obowiązku mieszkania razem i współżycia.

Art. 3
1. Zawarcie związku małżeńskiego odbywa się publicznie, w obecności Króla lub wyznaczonego przez niego urzędnika.
2. Związek zostaje zawarty w momencie wypowiedzenia przez współmałżonka przysięgi małżeńskiej.
Brzmienie przysięgi dla kobiet: „Ja, …....., wyznaczam Ciebie …......  na mojego niewolnika od dnia dzisiejszego po wszystkie czasy”
Brzmienie przysięgi dla mężczyzn: „Ja, …....., oddaję Ci …......... siebie na służbę i wychowanie od dnia dzisiejszego po wszystkie czasy”

Art. 4
1. Rozwiązanie związku małżeńskiego może mieć miejsce na wniosek obojga małżonków.
2. Jeżeli oboje małżonków zgadza się na rozwód, ma on miejsce przez aklamację.
3. Jeżeli jedno z małżonków nie zgadza się na rozwód, sąd rozstrzyga, czy ma on miejsce.
« Ostatnia zmiana: Lutego 07, 2015, 06:40:54 wysłane przez Ciecierad Ciecieląg » Zapisane

Zarządca Guberni Zachodniej,
Główny Znachor Sił Zbrojnych ZSKHiW,
Dyrektor IBW, Lord Grabben, Najgenialniejszy Teoretyk Monarchosocjalizmu Stepowego, Geniusz Troski o Człowieka, Krwawy Kursor - Pogromca Botów
Dziabaducha,
(-) gen-mjr dr Ciecierad hrabia Ciecieląg

Ciecierad Ciecieląg
Czcigodny Gubernator Wszechzachodu
Wielki Elektronik
Filar Monarchosocjalizmu
*****

Posłuch 0
Offline Offline

Wiadomości: 6063


Numer gg: 48274042


Zobacz profil Email
« Odpowiedz #26 : Stycznia 01, 2015, 01:01:11 »

Cytuj
Ustawa o ochronie granicy ZSKHiW

z uwzględnieniem Nowelizacji z dnia 18 września 2021 roku

art. 1.
1. Za ochronę granicy Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu odpowiedzialne są Powszechne Bojówki Ludu Szlacheckiego "Samoobrona".
2. Bieżącą ochroną granicy Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu winny zajmować się w szczególności wyznaczone jednostki Królewskich Sił Zbrojnych, wchodzących w skład Powszechnych Bojówek Ludu Szlacheckiego "Samoobrona".

art. 2.
Organy wymienione w art. 1. odpowiedzialne są za ochronę morskiej, lądowej oraz powietrznej granicy Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu.

art. 3.
Do uprawnień Królewskich Sił Zbrojnych w zakresie ochrony granicy Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu zalicza się:
-ogólna ochrona granicy państwowej;
-organizowanie i dokonywanie kontroli ruchu granicznego, w tym poprzez organizowanie przejść granicznych;
-rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw i wykroczeń ze szczególnym uwzględnieniem tych dot. przekraczania granicy oraz przestępstw skarbowych, a także ściganie sprawców;
-zapewnienie bezpieczeństwa na pokładzie statków powietrznych wykonujących przewóz lotniczy pasażerów;
-gromadzenie i przekazywanie organom państwowym informacji dot. ruchu granicznego;
-zapobieganie przemytowi przez granicę obiektów, których obecność na terenie ZSKHiW będzie bezprawna;
-inne zadania, niewymienione w niniejszej ustawie;

art. 4.
Królewskie Siły Zbrojne winny wykonywać nadto zadania zlecone im przez władze wykonawcze ZSKHiW, o ile zgodne są z obowiązującym prawem.
« Ostatnia zmiana: Września 23, 2021, 01:20:19 wysłane przez Ametyst » Zapisane

Zarządca Guberni Zachodniej,
Główny Znachor Sił Zbrojnych ZSKHiW,
Dyrektor IBW, Lord Grabben, Najgenialniejszy Teoretyk Monarchosocjalizmu Stepowego, Geniusz Troski o Człowieka, Krwawy Kursor - Pogromca Botów
Dziabaducha,
(-) gen-mjr dr Ciecierad hrabia Ciecieląg

Ciecierad Ciecieląg
Czcigodny Gubernator Wszechzachodu
Wielki Elektronik
Filar Monarchosocjalizmu
*****

Posłuch 0
Offline Offline

Wiadomości: 6063


Numer gg: 48274042


Zobacz profil Email
« Odpowiedz #27 : Lutego 25, 2015, 08:03:42 »

Cytuj
Uchwała z dnia 21.02.2015 r.
USTAWA O ORDERACH I ODZNACZENIACH PAŃSTWOWYCH


Art. 1.
1. Niniejsza ustawa reguluje sprawy związane z orderami i odznaczeniami państwowymi Socjalistycznego Królestwa oraz z ich nadawaniem.
2. Ordery i odznaczenia państwowe nadaje Król Hirschbergii i Weerlandu, o ile ustawa lub inny właściwy akt prawny nie stanowi inaczej.

Art. 2.
1. Najwyższym orderem Socjalistycznego Królestwa jest Order Wielkiego Sternika. Może być on nadany wielokrotnie osobom i kolektywom wybitnie zasłużonym dla dobra Ludu Szlacheckiego, w szczególności zaś obywatelom Socjalistycznego Królestwa. Przerwa pomiędzy kolejnymi nadaniami dla tej samej osoby lub kolektywu powinna wynosić co najmniej sześć miesięcy.
2. Wszyscy Królowie Hirschbergii i Weerlandu począwszy od Ametysta (Faradobusa) oraz Wielki Sternik są kawalerami Orderu Wielkiego Sternika z samej tylko racji swego istnienia.
3. Order Wielkiego Sternika posiada jedną klasę.

Art. 3.
1. Drugim najwyższym orderem Socjalistycznego Królestwa jest Order Premiera Tysiąclecia. Może być on nadany wielokrotnie osobom i kolektywom wysoce zasłużonym dla dobra Ludu Szlacheckiego, względnie zaś niezasłużonym. Jest wskazane, by otrzymywały go osoby, które godnie pełniły funkcję szefa rządu Socjalistycznego Królestwa. Przerwa pomiędzy kolejnymi nadaniami dla tej samej osoby lub kolektywu powinna wynosić co najmniej trzy miesiące.
2. Wszyscy Królowie Hirschbergii i Weerlandu począwszy od Ametysta (Faradobusa) oraz Premier Tysiąclecia są kawalerami Orderu Premiera Tysiąclecia z samej tylko racji swego istnienia.
3. Order Premiera Tysiąclecia posiada jedną klasę.

Art. 4.
1. Trzecim najwyższym orderem Socjalistycznego Królestwa jest Order Zjednoczenia Partii. Może być on nadawany wielokrotnie w każdej klasie za zasługi natury politycznej i społecznej oraz za szeroko rozumiany wkład w rozwój Socjalistycznego Królestwa. Celem jego istnienia jest zapobieganie inflacji nadań orderów, o których mowa w art. 2 i 3 niniejszej ustawy.
2. Order Zjednoczenia Partii w drodze wyjątku może być nadany przez Przewodniczącego Rady Komisarzy Narodowych, za wyjątkiem klasy pierwszej.
3. Order Zjednoczenia Partii posiada trzy klasy.

Art. 5.
1. Również trzecim najwyższym orderem Socjalistycznego Królestwa jest Order Zmęczonych na Polu Chwały. Może być on nadawany wielokrotnie za zasługi wojenne, w szczególności zaś za zmęczenie się w czasie działań zbrojnych. Order Zmęczonych na Polu Chwały przyznaje się przede wszystkim żołnierzom sił zbrojnych Socjalistycznego Królestwa oraz innych formacji, względnie cywilom i obywatelom zagranicznym.
2. Na zasadach określonych przez Króla Hirschbergii i Weerlandu Order Zmęczonych na Polu Chwały, za wyjątkiem Krzyża Wielkiego, mogą przyznawać wyznaczone przez niego osoby.
3. Order Zmęczonych na Polu Chwały posiada pięć klas: Krzyż Wielki, Krzyż Rycerski, Krzyż Oficerski, Krzyż Srebrny i Krzyż Brązowy.

Art. 6.
1. Monarchosocjalistyczny Order Lasów Iglastych jest czwartym w hierarchii orderów Socjalistycznego Królestwa. Jest on przyznawany zasłużonym dla Ludu Szlacheckiego obywatelom i kolektywom zagranicznym oraz obywatelom Socjalistycznego Królestwa zasłużonym na polu dyplomacji, a także wszelkim osobom przyczyniających się do promocji idei monarchosocjalistycznych.
2. Monarchosocjalistyczny Order Lasów Iglastych posiada jedną klasę.

Art. 7.
1. Order Prądu jest szóstym w hierarchii orderów Socjalistycznego Królestwa. Przyznaje się go osobom i kolektywom zasłużonym dla rozkwitu gospodarki Socjalistycznego Królestwa.
2. Order Prądu w drodze wyjątku może być nadany przez Przewodniczącego Rady Komisarzy Narodowych, za wyjątkiem klasy pierwszej.
3. Order Prądu posiada trzy klasy.

Art. 8.
Tytuł Bohatera Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu jest szczególnym wyróżnieniem przyznawanym przez Króla Hirschbergii i Weerlandu osobom wybitnie zasłużonym dla Ludu Szlacheckiego oraz sprawcom heroicznych czynów. Bohaterom Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu przysługuje specjalny znak oraz nagroda pieniężna, którą wypłaca wedle woli Rada Komisarzy Narodowych.

Art. 9.
Za odznaczenia państwowe uznaje się również krzyże i medale ustanowione przez Króla Hirschbergii i Weerlandu oraz Radę Komisarzy Narodowych i inne organy państwowe.

Art. 10.
1. Z chwilą wejścia w życie niniejszej ustawy unieważnieniu ulegają następujące dekrety i ordonanse wydane przez Królów Hirschbergii i Weerlandu: Dekret-Statut Orderu Papierowej Korony (wydany dnia 18.04.2012 r.), Dekret-Statut Orderu Weerlandu (wydany dnia 19.04.2012 r.), Dekret-Statut Orderu Hirschbergii (wydany dnia 20.04.2012 r.), Dekret-Statut Orderu Rodu Wettynów (wydany dnia 22.04.2012 r.), Dekret-Statut Medalu Arkadiusza II Filipa (wydany dnia 23.04.2012 r.), Dekret-Statut Orderu Wojennego Tutti Frutti Militari (wydany dnia 03.05.2012 r.), Ordonans-Statut Orderu Wartego Zachodu (wydany dnia 17.10.2013 r.), Ordonans w sprawie ustanowienia orderu (wydany dnia 19.06.2014 r.). Nadania poczynione na podstawie zniesionych dekretów i ordonansów nie ulegają unieważnieniu.
2. Dziedzictwo Orderu Hirschbergii zostaje przekazane władzom Królewskiej Guberni Hirschbergii, dziedzictwo Orderu Weerlandu zostaje przekazane władzom Guberni Weerlandzkiej, zaś Dziedzictwo Orderu Wartego Zachodu zostaje przekazane Guberni Zachodniej.

Art. 11.
Ordery i odznaczenia mogą zostać odebrane na mocy prawomocnego wyroku sądowego.

Art. 12.
Wygląd zewnętrzny baretek orderów państwowych określa Załącznik nr 1 do niniejszej ustawy.

Art. 13.
Ustawa wchodzi w życie cztery dni po jej uchwaleniu. Król Hirschbergii i Weerlandu zobowiązany jest w ciągu siedmiu dni od wejścia w życie niniejszej ustawy poczynić odpowiednie kroki.

Załącznik: http://hirshbergiaweerland.cba.pl/index.php?action=dlattach;topic=53.0;attach=1536;image
Zapisane

Zarządca Guberni Zachodniej,
Główny Znachor Sił Zbrojnych ZSKHiW,
Dyrektor IBW, Lord Grabben, Najgenialniejszy Teoretyk Monarchosocjalizmu Stepowego, Geniusz Troski o Człowieka, Krwawy Kursor - Pogromca Botów
Dziabaducha,
(-) gen-mjr dr Ciecierad hrabia Ciecieląg

Ametyst
Rex Ambulans Serenissimus
Primus inter pares
Duma Koronowanej Gwiazdy
*****

Posłuch 11
Offline Offline

Wiadomości: 4864Zobacz profil Email
« Odpowiedz #28 : Lutego 17, 2017, 11:07:53 »

Cytuj
Ustawa ws. regulacji zasad rejestracji przedsiębiorstw prywatnych, partii politycznych i innych organizacji pozarządowych.
(Akt przyjęty przez RN ZSKHiW dnia 7 września 2015 r.)

Art.1
Niniejsza ustawa reguluje zasady rejestracji przedsiębiorstw prywatnych, partii politycznych oraz pozostałych organizacji pozarządowych, działających na terytorium Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu.

Art.2
Prawo do założenia i prowadzenia przedsiębiorstwa prywatnego, partii politycznej lub innej organizacji pozarządowej posiada każda osoba fizyczna, przebywająca na terytorium Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu.

Art. 3.
1. Za rozpatrywanie wniosków o rejestrację przedsiębiorstw odpowiada odpowiedni  organ władzy wykonawczej.
2. Wniosek o rejestrację przedsiębiorstwa powinien zawierać:
a) profil działalności
b) nazwę przedsiębiorstwa
c) właściciela przedsiębiorstwa
d) budżet początkowy przedsiębiorstwa
3. Odpowiedni organ władzy wykonawczej ma prawo odrzucić wniosek.
4. W przypadku odrzucenia wniosku przez dany organ, wnioskodawca ma prawo odwołać się od jego decyzji do Przewodniczącego Rady Komisarzy Narodowych, o ile to możliwe, lub do Najwyższego Trybunału Ludu Szlacheckiego.
5. W razie podtrzymania decyzji danego organu przez Najwyższy Trybunał Ludu Szlacheckiego, wnioskodawca może złożyć wniosek ponownie, dopiero po sformowaniu nowej Rady Komisarzy Narodowych.

Art. 4
1. Za rozpatrywanie wniosków o rejestrację partii politycznych odpowiada Król Hirchbergii i Weerlandu.
2. 2. Wniosek o rejestrację partii powinien zawierać:
a) deklarowaną ideologię polityczną/ideologie polityczne
b) nazwę partii
c) dane władz partii
3. Król Hirschbergii i Weerlandu ma prawo odrzucić wniosek.
4. W przypadku odrzucenia wniosku przez Króla Hirschbergii i Weerlandu, wnioskodawca ma prawo odwołać się od jego decyzji do Najwyższego Trybunału Ludu Szlacheckiego.
5. W razie podtrzymania decyzji Króla Hirschbergii i Weerlandu, wnioskodawca nie może ponownie złożyć wniosku o rejestrację tej samej partii.

Art. 5
1. Za rozpatrywanie wniosków o rejestrację pozostałych organizacji pozarządowych odpowiada odpowiedni organ władzy wykonawczej.
2. Wniosek o rejestrację takiej organizacji powinien zawierać:
a) profil działalności
b) nazwę instytucji
c) dane organu zarządzającego instytucją
4. W przypadku odrzucenia wniosku przez dany organ, wnioskodawca ma prawo odwołać się od jego decyzji do Przewodniczącego Rady Komisarzy Narodowych, o ile to możliwe, lub do Najwyższego Trybunału Ludu Szlacheckiego.
5. W razie podtrzymania decyzji danego organu przez Najwyższy Trybunał Ludu Szlacheckiego, wnioskodawca może złożyć wniosek ponownie, dopiero po sformowaniu nowej Rady Komisarzy Narodowych.

Art. 6
W/w zasadom rejestracji nie podlegają:
a) instytucje o charakterze przedsiębiorstw, lecz stanowiące filie innych przedsiębiorstw prywatnych
b) instytucje o charakterze partii politycznych, tworzone w ramach szerszych konfederacji partyjnych lub partii unitarnych w tym młodzieżówki
c) instytucje o charakterze innych organizacji pozarządowych, będące organami partii politycznych
d) instytucje o charakterze przedsiębiorstw, będących organami partii politycznych lub innych organizacji pozarządowych

Art. 7
Zasady rejestracji przedsiębiorstw państwowych i gubernialnych mogą zostać uregulowane osobną ustawą.

Art. 8
Przedsiębiorstwa prywatne, partie polityczne i inne organizacje samorządowe, założone z pominięciem wymogów, określonych w niniejszej ustawie mogą zostać zlikwidowane na mocy decyzji Najwyższego Trybunału Ludu Szlacheckiego.


Zapisane

prof. net. dr h. c. mgr generalissimus
Ametyst z rodu Faradobusów

Bardzo Wspaniały Król Hirschbergii i Weerlandu,
Sekretarz Generalny Wielkiego Sternika, Protektor Budzimiryzmu,
Geniusz Rzeżuchy, Skarbnica Mądrości, Uosobienie Pracowitości

Ametyst
Rex Ambulans Serenissimus
Primus inter pares
Duma Koronowanej Gwiazdy
*****

Posłuch 11
Offline Offline

Wiadomości: 4864Zobacz profil Email
« Odpowiedz #29 : Lutego 17, 2017, 12:37:27 »

Cytuj
Ustawa o finansach państwowych
(przyjęta przez SKD dnia 17 lutego 2017 r.)

art. 1
Niniejsza ustawa określa zasady finansowania centralnych instytucji państwowych Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu.

art. 2
Centralne nstytucje państwowe ZSKHiW utrzymywane są przez Radę Komisarzy Narodowych z miesięcznych wpływów na właściwe konto bankowe należące do Rady Komisarzy Narodowych.

art. 3
Poszczególne centralne instytucje państwowe mogą, o ile są do tego zdolne, całkowicie lub cześciowo samodzielnie finansować swoją działalność.

art. 4
Rada Komisarzy Narodowych zobowiązana jest do określenia oczekiwanych miesięcznych wpływów natychmiast po uzyskaniu wotum zaufania, poprzez złożenie projektu ustawy budżetowej w Radzie Najwyższej. W nadzwyczajnych okolicznościach Rada Komisarzy Narodowych ma prawo złożyć nowy projekt ustawy budżetowej.

art. 4
Projekt ustawy budżetowej zostaje poddany debacie i głosowaniu Rady Najwyższej przed wszystkimi pozostałymi propozycjami przedmiotów prac Rady Najwyższej.

art. 5
Każdorazowa ustawa budżetowa obowiązuje do przyjęcia nowej.

art. 7
Ustawa budżetowa realizowana jest przez pobieranie danin publicznych.

art. 8
Kwota wpływów budżetowych określona ustawą budżetową rozdzielana jest jako danina między jednostki administracyjne drugiego stopnia proporcjonalnie do liczby ich mieszkańców.

art. 9
Komisarz właściwy do spraw finansów samodzielnie pobiera daniny z kont bankowych wszystkich jednostek administracyjnych drugiego stopnia.

art. 10
W razie nieposiadania konta bankowego przez daną jednostkę administracyjną drugiego stopnia, danina pobierana jest z konta nadrzędnej wobec niej jednostki administracynej pierwszego stopnia.

art. 11
Do czasu przystosowania administracji państwowej do finansowania w sposób określony niniejszą ustawą, zezwala się na częściowe zastosowanie danin innych niż pieniężne.

Zapisane

prof. net. dr h. c. mgr generalissimus
Ametyst z rodu Faradobusów

Bardzo Wspaniały Król Hirschbergii i Weerlandu,
Sekretarz Generalny Wielkiego Sternika, Protektor Budzimiryzmu,
Geniusz Rzeżuchy, Skarbnica Mądrości, Uosobienie Pracowitości

Strony: 1 [2] 3   Do góry
  Drukuj  
 
Skocz do:  

Działa na MySQL Działa na PHP Powered by SMF 1.1.13 | SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC Prawidłowy XHTML 1.0! Prawidłowy CSS!
Strona wygenerowana w 0.176 sekund z 20 zapytaniami.