Zjednoczone Socjalistyczne Królestwo Hirschbergii i Weerlandu
Grudnia 04, 2021, 08:20:45 *
Witamy, Gość. Zaloguj się lub zarejestruj.

Zaloguj się podając nazwę użytkownika, hasło i długość sesji
Aktualności:
 
   Strona główna   Pomoc Szukaj Kalendarz Zaloguj się Rejestracja  
Strony: 1 [2]   Do dołu
  Drukuj  
Autor Wątek: Propozycje ustaw  (Przeczytany 514 razy)
Ciecierad Ciecieląg
Czcigodny Gubernator Wszechzachodu
Moderator
Filar Monarchosocjalizmu
***

Posłuch 0
Offline Offline

Wiadomości: 6063


Numer gg: 48274042


Zobacz profil Email
« Odpowiedz #15 : Czerwca 30, 2015, 07:14:09 »

Ustawa o planie dwumiesięcznym

art. 1
Niniejsza ustawa określa plan odbudowy gospodarki gubernialnej oraz podstaw finansowych Guberni Zachodniej i jej struktur biurokratycznych, a także środki służące jego realizacji do dnia 1 września 2015 r.

art. 2
Plan dwumiesięczny jest jedynym najsłuszniejszym planem w swoim rodzaju.

art. 3
Plan dwumiesięczny przewiduje rozwiązywanie codziennych trudnych spraw życia gospodarczego i społecznego Guberni Zachodniej.

art. 4
Określa się następujące fundamentalne założenia planu dwumiesięcznego:
a) zgromadzenie rezerw pieniężnych o wysokości nie mniejszej niż 1/10 sumy rezerw pieniężnych pozostałych guberni
b) odbudowa przemysłu w Bździszewie
c) budowa silnego sektora usług ze szczególnym naciskiem na usługi przemytnicze i zatrudnienie w służbach porządkowych oraz urzędach gubernialnych
d) przywrócenie liczby ludności Guberni do stanu sprzed konfliktu zbrojnego ze Stanami Zjednoczonymi
e) rozbudowa infrastruktury stepowej
f) rozpowszechnienie idei równości w stopniach: równym, wyższym i najwyższym
g) wsparcie dla stepowego rolnictwa i hodowli
h) budowa gubernialnego zaplecza naukowego
i) zbadanie i zagospodarowanie południowych kresów Guberni
j) podniesienie stopy życiowej mieszkańców Guberni

art. 5
Określa się następujące środki realizacji planu dwumiesięcznego:
a) rezerwy pieniężne Guberni, jakie ta osiągnąć ma z końcem planu dwumiesięcznego, zgromadzone zostaną dzięki:
- uruchomieniu aparatu skarbowego
- sporządzeniu odpowiedniego rejestru przedsiębiorstw na wzór istniejącego już rejestru z gminy Grabben
- aktywizację sił wytwórczych i utworzenie nowych gubernialnych środków produkcji
- sprowadzenie do Guberni światowej sławy ekspertów i doradców

b) przemysł w Bździszewie odbudowany zostanie dzięki:
- przywróceniu do życia przetrwałych fabryk
- budowie nowych zakładów pracy dla młodzieży i dla ludzi
- rozpoczęciu masowego kształcenia zawodowego
- ożywieniu wymiany handlowej z pozostałymi guberniami, a także gminami i podmiotami prywatnymi
- sprowadzeniu do Guberni światowej sławy ekspertów i doradców

c) sektor usług wzmocniony zostanie dzięki:
- inwestycji w infrastrukturę stepową oddziałującą na jakość i ilość świadczonych usług
- szkoleniom dla kadr urzędniczych i zwiększeniu zatrudnienia w urzędach gubernialnych
- zwiększeniu liczby Onych
- przejęciu przez Gubernię Związku Zawodowego Przemytników i Złodziei
- sprowadzeniu do Guberni światowej sławy ekspertów i doradców

d) szybki przyrost liczby ludności osiągnięty zostanie dzięki:
- przeprowadzeniu na szeroką skalę intensywnych akcji osadniczych we współpracy z pozostałymi guberniami
- wzmożonemu importowi siły ludzkiej z zagranicy
- stworzeniu warunków konkurencyjnych względem innych guberni dla osadnictwa z zewnątrz
- porywaniu dzieci
- sprowadzeniu do Guberni światowej sławy ekspertów i doradców

e) infrastruktura stepowa zostanie rozbudowana dzięki:
- przeznaczeniu 20% dochodów Guberni ze Stepów Wewnętrznych na inwestycje infrastrukturalne
- sprowadzeniu do Guberni światowej sławy ekspertów i doradców

f) idea równości w stopniach: równym, wyższym i najwyższym zostanie rozpowszechniona dzięki:
- odpowiednim instrukcjom i pouczeniom ze strony władz
- wzmożonej działalności informacyjnej i edukacji obywatelskiej
- wzmożonej działalności służb porządkowych
- sprowadzeniu do Guberni światowej sławy ekspertów i doradców

g) stepowe rolnictwo i hodowla otrzymają odpowiednie wsparcie dzięki:
- przeznaczeniu 25% dochodów Guberni ze Stepów Wewnętrznych na wsparcie dla narodu stepowo-germańskiego
- rozbudowie sieci Królewskich Gospodarstw Rolnych
- sprowadzeniu do Guberni światowej sławy ekspertów i doradców

h) gubernialne zaplecze naukowe zostanie zbudowane dzięki:
- zacieśnieniu współpracy z Instytutem Badań Wojskowych
- partnerstwu z gmina Grabben i nawiązaniu współpracy z Grabbeńską Specjalną Strefą Edukacyjną
- otwarciu Szkoły Zarządców i Dyrektorów im. Nepotyzmu Faradobusowskiego
- reaktywacji Liceum ogólnokształcącego w Bździszewie w słuszniejszej ideowo formie
- sprowadzeniu do Guberni światowej sławy ekspertów i doradców

i) południowe kresy Guberni zostaną zbadane i zagospodarowane dzięki:
- nawiązaniu w tym celu współpracy z ośrodkami naukowymi i wojskiem
- sfinansowanie z nadwyżek w dochodach Guberni ekspedycji naukowych na południowe kresy
- sporządzeniu stosownych raportów o zasobach południowych kresów
- ulokowanie na nowo zbadanych ziemiach przedsiębiorstw odpowiednich gubernialnych
- sprowadzeniu do Guberni światowej sławy ekspertów i doradców

j) przewiduje się, że podniesienie stopy życiowej mieszkańców Guberni Zachodniej będzie efektem realizacji powyższych elementów planu.

art. 6
Na realizację planu przeznacza się wszelkie dostępne środki finansowe Guberni z zastrzeżeniem, że w trakcie realizacji stan finansów Guberni nie może spaść do zera.

art. 7
Za początek realizacji planu uznaje się opublikowanie  ustawy w Dzienniku praw Guberni.
Zapisane

Zarządca Guberni Zachodniej,
Główny Znachor Sił Zbrojnych ZSKHiW,
Dyrektor IBW, Lord Grabben, Najgenialniejszy Teoretyk Monarchosocjalizmu Stepowego, Geniusz Troski o Człowieka, Krwawy Kursor - Pogromca Botów
Dziabaducha,
(-) gen-mjr dr Ciecierad hrabia Ciecieląg

Ciecierad Ciecieląg
Czcigodny Gubernator Wszechzachodu
Moderator
Filar Monarchosocjalizmu
***

Posłuch 0
Offline Offline

Wiadomości: 6063


Numer gg: 48274042


Zobacz profil Email
« Odpowiedz #16 : Lipca 01, 2015, 06:18:18 »

Ustawa o ojcowskiej opiece i bratniej pomocy władz Guberni Zachodniej oraz równości wszystkich jej mieszkańców

art. 1
Niniejsza ustawa reguluje kwestie udzielania bratniej pomocy i otaczania ojcowską opieką obywateli zamieszkujących w Guberni Zachodniej, a także definiuje stopnie monarchosocjalistycznej równości w ujęciu stepowym.

I

art. 2
Każdy mieszkaniec Guberni Zachodniej otoczony zostaje ojcowską opieką władz Guberni Zachodniej.

art. 3
Mieszkańcy Guberni Zachodniej są moralnie zobowiązani do udzielania sobie bratniej pomocy, jeżeli zajdzie taka konieczność.

art. 4
W ramach ojcowskiej opieki władze Guberni Zachodniej mogą:
- przejąć zarząd nad dobytkiem mieszkańców niegospodarnych, niegotowych jeszcze do samodzielnego zarządzania swoim dobytkiem
- wziąć na wychowanie mieszkańców niewychowanych w duchu monarchosocjalizmu
- zagwarantować mieszkańcom bezrobotnym nieodpłatną pracę
- wskazywać mieszkańcom słuszną drogę w życiu
- uczynić to samo z mieszkańcami dotychczas pozostającymi pod opieką mieszkańca, wobec którego władze Guberni Zachodniej podjęły powyższe działania, jako że Lud Szlachecki jest jedną wielką rodziną

art. 5
W ramach bratniej pomocy mieszkaniec Guberni Zachodniej może podjąć wobec innego mieszkańca analogiczne działania, za stosowną zgodą Guberni i samego zainteresowanego.

art. 6
Mieszkaniec Guberni Zachodniej ma prawo do ubiegania się o bratnią pomoc.

art. 7
Mieszkaniec Guberni Zachodniej ma prawo do ubiegania się o otoczenie intensywną ojcowską opieką władz, której elementy wymienione zostały w artykule 4 niniejszej ustawy.

art. 8
Mieszkaniec Guberni Zachodniej jest zobowiązany do poddania się bratniej pomocy, jeśli nie jest w stanie spłacić swoich długów.

art. 9
Mieszkaniec Guberni Zachodniej udzielający bratniej pomocy jest zobowiązany do:
-spłaty długów mieszkańca otaczanego pomocą
-udzielenia mu, w miarę możliwości, wyżywienia i dachu nad głową
-nauczenia go właściwych monarchosocjalistycznych postaw

art. 10
Mieszkaniec/władze Guberni Zachodniej mają prawo, za umówioną opłatą, przekazać braterskie/ojcowskie obowiązki innemu podmiotowi.

art. 11
Mieszkaniec/władze Guberni Zachodniej mają prawo do nadania samodzielności każdemu, kogo uznają za godnego jej uzyskania.

art. 12
Przepisy o bratniej pomocy i ojcowskiej opiece mogą zostać zastosowane także wobec zbłąkanych mieszkańców innych guberni i cudzoziemców.

II

art. 13
Wszystkich mieszkańców Guberni Zachodniej oraz przedstawicieli pozostałych społeczeństw szlacheckich uznaje się za równych.

art. 14
Równość obowiązuje także w stosunku bratniej pomocy.

art. 15
Mieszkańca udzielającego bratniej pomocy uznaje się za równego w stopniu wyższym(równiejszego).

art. 16
Urzędników samorządowych i państwowych, żołnierzy, pracowników gubernialnych służb porządkowych, oficjalnych przedstawicieli innych państw, turystów i wszystkich przodowników Ludu Szlacheckiego uznaje się za równych w stopniu najwyższym(najrówniejszych).

art. 17
Osoba równa innym w stopniu najwyższym, jest uznawana za godną samodzielności, a wszelkie próby otoczenia jej ścisłą ojcowską opieką lub udzielenia bratniej pomocy w formie określonej w niniejszej ustawie, bez wyraźnej zgody jej lub Najwyższego Trybunału Ludu Szlacheckiego, traktowane będą jako zbrodnie przeciwko monarchosocjalizmowi.

art. 18
Ustawa wchodzi w życie w chwili jej opublikowania w Dzienniku praw Guberni.
« Ostatnia zmiana: Lipca 01, 2015, 07:09:08 wysłane przez Ciecierad Ciecieląg » Zapisane

Zarządca Guberni Zachodniej,
Główny Znachor Sił Zbrojnych ZSKHiW,
Dyrektor IBW, Lord Grabben, Najgenialniejszy Teoretyk Monarchosocjalizmu Stepowego, Geniusz Troski o Człowieka, Krwawy Kursor - Pogromca Botów
Dziabaducha,
(-) gen-mjr dr Ciecierad hrabia Ciecieląg

Ciecierad Ciecieląg
Czcigodny Gubernator Wszechzachodu
Moderator
Filar Monarchosocjalizmu
***

Posłuch 0
Offline Offline

Wiadomości: 6063


Numer gg: 48274042


Zobacz profil Email
« Odpowiedz #17 : Listopada 20, 2016, 03:43:02 »

Nowelizacja ustawy o podatkach gubernialnych

Art. 1.
W Ustawie o podatkach gubernialnych(zwanej dalej ustawą) treść art.2. zyskuje następujące brzmienie:
Cytuj
art. 2
Każdy wirtualny mieszkaniec Guberni Zachodniej jest zobowiązany do płacenia, na rzecz kreisu, w którym zamieszkuje, podatku pogłównego, wysokości 20 loli miesięcznie.

Art.2.
Art.3. Ustawy zyskuje następujące brzmienie:
Cytuj
art. 3
Kreis może czerpać dochody także z:
-przedsiębiorstw prywatnych znajdujących się na jego terytorium,
-przedsiębiorstw gubernialnych zgodnie z warunkami ustalonymi przez gubernię
-umów z innymi podmiotami

Art.3.
Art.6. Ustawy zyskuje nastepujące brzmienie:
Cytuj
art.6.
Kreis zobowiązany jest do przekazania Guberni 20% swoich miesięcznych dochodów.
Art.4.
Do Ustawy dodana zostaje następująca treść, a numeracja kolejnych artykułów zostaje odpowiednio zmieniona:
Cytuj
art.7.
W razie nieprzyznania kreisowi prawa do samodzielnego administrowania finansami przez władze Guberni, całość dochodów kreisu trafia na konto Guberni, która przejmuje obowiązek bezpośredniego administrowania kreisem.
Zapisane

Zarządca Guberni Zachodniej,
Główny Znachor Sił Zbrojnych ZSKHiW,
Dyrektor IBW, Lord Grabben, Najgenialniejszy Teoretyk Monarchosocjalizmu Stepowego, Geniusz Troski o Człowieka, Krwawy Kursor - Pogromca Botów
Dziabaducha,
(-) gen-mjr dr Ciecierad hrabia Ciecieląg

Strony: 1 [2]   Do góry
  Drukuj  
 
Skocz do:  

Działa na MySQL Działa na PHP Powered by SMF 1.1.13 | SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC Prawidłowy XHTML 1.0! Prawidłowy CSS!
Strona wygenerowana w 0.139 sekund z 23 zapytaniami.