Zjednoczone Socjalistyczne Królestwo Hirschbergii i Weerlandu
Stycznia 20, 2022, 09:45:37 *
Witamy, Gość. Zaloguj się lub zarejestruj.

Zaloguj się podając nazwę użytkownika, hasło i długość sesji
Aktualności: Obcy na Linii Kazimierza!
 
   Strona główna   Pomoc Szukaj Kalendarz Zaloguj się Rejestracja  
Strony: 1 2 [3] 4 5 ... 7   Do dołu
  Drukuj  
Autor Wątek: Uchwały do realizacji.  (Przeczytany 2686 razy)
Arkadiusz II Filip
Słońce Ludów
*******

Posłuch 5
Offline Offline

Wiadomości: 11615


Audiencja GG- 28373368, Steam- Starożytni Rosjanie


Zobacz profil Email
« Odpowiedz #30 : Lutego 05, 2013, 10:06:47 »

Cytuj
Uchwała z dn. 31.01.13 r.
Ustawa antylekarska


art. 1.
1. Na terenie Guberni Weerlandzkiej za zakazane zakazane uznaje się wszelkie profesjonalne praktyki lekarskie.
2. Prowadzenie działalności lekarskiej uznaje się za przestępstwo podlegające karze banicji lub karze do dwóch miesięcy karnego jeżyka.
3. Nakazuje się praktykującym medycynę lekarską zaprzestania rzeczonego procederu na terytorium, o którym mowa w punkcie 1 art. 1.
4. Kontrolę nad wykonaniem punktu 3. art. 1. powierza się Siłom Zbrojnym, Milicji Narodowej oraz władzom Guberni Weerlandzkiej.

art. 2.
1. Za legalne uznaje się ludowe praktyki znachorskie oraz szamańskie.
2. Poleca się Radzie Komisarzy Narodowych oraz władzom samorządowym przeprowadzenie programu szkoleń znachorskich.

art. 3.
Zobowiązuje się Narodowego Komisarza ds. Wewnętrznych do opublikowania najpóźniej w dniu 01.03.2013 r. raportu dot. zwalczania praktyk lekarskich na terenie Guberni Weerlandzkiej.

(-) Arkadiusz Filip

wysłane
« Ostatnia zmiana: Lutego 05, 2013, 09:30:44 wysłane przez Mistrz Budzimir VII » Zapisane

(-) Arkadiusz II Filip von Wettyn od Rzepichy z Faradobusów
Król Hirschbergii i Weerlandu, Półksiążę Aralii, Lord Aleksandrowski,
Naczelny Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Dobrodziej Wszystkich Aralskich Dzieci,
Pan na Arkopolis, Palikotau, Ulaanbaatar, Złotopolicach, Kastlu itp. itd.
Arkadiusz II Filip
Słońce Ludów
*******

Posłuch 5
Offline Offline

Wiadomości: 11615


Audiencja GG- 28373368, Steam- Starożytni Rosjanie


Zobacz profil Email
« Odpowiedz #31 : Lutego 10, 2013, 06:06:43 »

Cytuj
Uchwała z dnia 5 lutego 2013 r.
Ustawa o procedurach sądowniczych


art. 1.
1. Władzę sądowniczą na terenie Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu sprawuje Król Hirschbergii i Weerlandu.
2. Władza sądownicza sprawowana jest bezpośrednio przez Króla lub za pośrednictwem sędziów mianowanych.

art. 2.
1. Prawu karnemu i cywilnemu Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu oraz władzy sądowniczej podlegają osoby fizyczne przebywające w chwili popełnienia czynu zabronionego na terytorium Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu, o ile nie zostały objęte immunitetem.
2. Przepisy prawa karnego określane są na mocy osobnej ustawy karnej wprowadzonej przez władze lokalne.
3. W przypadku podstawy prawnej karnej wyroki wydawane są przez sąd według własnego uznania, w oparciu o ludowe prawo zwyczajowe.

art. 3.
1. Do kar wymierzanych przez sąd zalicza się:
-karę banicji dożywotniej, przez co rozumie się uniemożliwienie przebywania na terytorium państwa na okres dożywotni
-karę karnego jeżyka, przez co rozumie się uniemożliwienie przebywania na terytorium państwa na okres czasowy, nie dłuższy niż trzy miesiące
2. Do środków karnych wymierzanych przez sąd zalicza się:
-grzywnę
-pozbawienie tytułu szlacheckiego
-zgodę na degradację wojskową
-pozbawienie obywatelstwa
-upaństwowienie majątku
3. Wraz ze skazaniem na karę banicji dożywotniej następuje utrata obywatelstwa.
4. Prawo do kasacji wyroku bądź orzeczenia przysługuje Królowi Hirschbergii i Weerlandu.
5. Król Hirschbergii i Weerlandu stosuje prawo łaski  w okresie nie krótszym, niż czternaście dni od wydania wyroku.
6. Dopuszcza się by kary i środki karne były wymierzane w różnej formie, lecz wymagane jest by efekt był zgodny z niniejszą Ustawą.

art. 4.
1. Król sprawuje władzę sądowniczą bezpośrednio, bądź za pośrednictwem mianowanych przez siebie, dla poszczególnych spraw sędziów. Sędziowie mianowanie nie mogą być członkami stronnictw politycznych.
2. W przypadku rozpatrywania sprawy przez sędziego mianowanego Król stanowi instancję odwoławczą dla stron.
3. Zastrzega się, iż sprawy o zgodność dokumentu z prawem zasadniczym rozstrzygać będzie jedynie Król.
4. Dopuszcza się powoływanie sędziów mianowanych dla określonych podmiotów administracyjnych.

art. 5.
Interes państwowy w postępowaniu sądowym reprezentuje przedstawiciel Narodowego Komisariatu Spraw Wewnrznych.

art. 6.
Zasady przyjmowania wniosków i zasady przebiegu procesu określa odrębny regulamin dla sądów.

(-) Arkadiusz Filip

wysłane
« Ostatnia zmiana: Lutego 23, 2013, 11:33:57 wysłane przez Laszk Młynariew » Zapisane

(-) Arkadiusz II Filip von Wettyn od Rzepichy z Faradobusów
Król Hirschbergii i Weerlandu, Półksiążę Aralii, Lord Aleksandrowski,
Naczelny Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Dobrodziej Wszystkich Aralskich Dzieci,
Pan na Arkopolis, Palikotau, Ulaanbaatar, Złotopolicach, Kastlu itp. itd.
Arkadiusz II Filip
Słońce Ludów
*******

Posłuch 5
Offline Offline

Wiadomości: 11615


Audiencja GG- 28373368, Steam- Starożytni Rosjanie


Zobacz profil Email
« Odpowiedz #32 : Lutego 11, 2013, 07:52:45 »

Cytuj
Uchwała z dn. 7.02.13 r.

Parlament udziela wotum zaufania Radzie Komisarzy Narodowych w składzie:
Premier: Laszk Młynariew
Komisarz ds. Sił Zbrojnych: Arkadiusz II Filip
Komisarz ds. Wewnętrznych: Bartosz Derikor
Komisarz ds. Dyplomacji: Krzysztof Septimus

(-) Arkadiusz Filip

przyjęte
« Ostatnia zmiana: Lutego 23, 2013, 11:34:48 wysłane przez Laszk Młynariew » Zapisane

(-) Arkadiusz II Filip von Wettyn od Rzepichy z Faradobusów
Król Hirschbergii i Weerlandu, Półksiążę Aralii, Lord Aleksandrowski,
Naczelny Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Dobrodziej Wszystkich Aralskich Dzieci,
Pan na Arkopolis, Palikotau, Ulaanbaatar, Złotopolicach, Kastlu itp. itd.
Arkadiusz II Filip
Słońce Ludów
*******

Posłuch 5
Offline Offline

Wiadomości: 11615


Audiencja GG- 28373368, Steam- Starożytni Rosjanie


Zobacz profil Email
« Odpowiedz #33 : Marca 01, 2013, 04:02:13 »

Cytuj
Uchwała z dnia 18.02.13 r.
Ustawa o przeciwdziałaniu dziadostwu


art. 1.
Na terytorium Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu zakazane zostają wszelkie formy działalności opisanej w artykule 3 niniejszej Ustawy, zwane dalej dziadostwem.

art. 2.
Zobowiązuje się Radę Komisarzy Narodowych, Milicję Narodową, Siły Zbrojne ZSKHiW oraz władze samorządowe i podległe im organy do prowadzenia działalności skierowanej przeciwko dziadostwu.

art. 3.
Jako dziadostwo rozumie się:
-krawaciarstwo i jego propagowanie,
-styl życia subkultury emo, zaś w szczególności propagowanie samobójstw i sianie defetyzmu w trakcie działań wojennych,
-szerzenie halowinizmu i ekshibicjonizmu na terytorium Guberni Weerlandzkiej i innych działań mających na celu zakłócenie spokoju społecznego mieszkańców Guberni Weerlandzkiej,
-szerzenie biberyzmu i powodowanie hałasu w celu pozbawienia słuchu osoby trzeciej,
-uprawianie i szerzenie gierkemiaszyzmu wśród społeczności budzimirystycznej,

art. 4.
Za praktykowanie działań opisanych w artykule 3. niniejszej Ustawy grozi kara grzywny w wysokości do stu tysięcy loli, kara pręgierza w wymiarze do dwóch dni lub kara karnego jeżyka w wymiarze do 10 lat.

(-) Arkadiusz Filip

wysłane
« Ostatnia zmiana: Marca 01, 2013, 04:08:44 wysłane przez Laszk Młynariew » Zapisane

(-) Arkadiusz II Filip von Wettyn od Rzepichy z Faradobusów
Król Hirschbergii i Weerlandu, Półksiążę Aralii, Lord Aleksandrowski,
Naczelny Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Dobrodziej Wszystkich Aralskich Dzieci,
Pan na Arkopolis, Palikotau, Ulaanbaatar, Złotopolicach, Kastlu itp. itd.
Arkadiusz II Filip
Słońce Ludów
*******

Posłuch 5
Offline Offline

Wiadomości: 11615


Audiencja GG- 28373368, Steam- Starożytni Rosjanie


Zobacz profil Email
« Odpowiedz #34 : Marca 04, 2013, 08:29:11 »

Cytuj
Uchwała z dnia 01.03.2013 r.
Nowelizacja ustawy o obowiązkach Narodowego Komisarza Dyplomacji


art. 1.
Zmianie ulega treść artykułu 5 Uchwały z dnia 15 sierpnia 2012 r.

art. 2.
Znowelizowana treść zapisów, o których mowa jest w art. 1. niniejszej ustawy brzmi:

"Art.5
1. Narodowy Komisarz ds. Dyplomacji w ramach polityki zagranicznej:
a) negocjuje uznanie ZSKHiW przez inne v-państwa
b) dba o dobre imię ZSKHiW
c) wypowiada i układa treści traktatów
d) promuje ZSKHiW
e) prowadzi inne działania dyplomatyczne, które wynikają z sytuacji międzynarodowej
f) informuje obywateli ZSKHiW o ważniejszych wydarzeniach zagranicznych oraz bieżącej polityce zagranicznej Rządu ZSKHiW
g) wyznacza i odwołuje wicekomisarzy uprawnionych do wykonania pojedynczych z wyżej wymienionych czynności."

(-) Arkadiusz Filip

wysłane
« Ostatnia zmiana: Marca 05, 2013, 08:25:58 wysłane przez Laszk Młynariew » Zapisane

(-) Arkadiusz II Filip von Wettyn od Rzepichy z Faradobusów
Król Hirschbergii i Weerlandu, Półksiążę Aralii, Lord Aleksandrowski,
Naczelny Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Dobrodziej Wszystkich Aralskich Dzieci,
Pan na Arkopolis, Palikotau, Ulaanbaatar, Złotopolicach, Kastlu itp. itd.
Arkadiusz II Filip
Słońce Ludów
*******

Posłuch 5
Offline Offline

Wiadomości: 11615


Audiencja GG- 28373368, Steam- Starożytni Rosjanie


Zobacz profil Email
« Odpowiedz #35 : Marca 07, 2013, 09:08:05 »

Informuję, że Parlament ZSKHiW podjął decyzję o konieczności rozpisania ogólnonarodowego referendum w sprawie poniższej Umowy:

Cytuj
TRAKTAT
O WZAJEMNYM UZNANIU I NAWIĄZANIU STOSUNKÓW DYPLOMATYCZNYCH
pomiędzy
Królestwem Dreamlandu i Królestwem Elderlandu a Zjednoczonym Socjalistycznym Królestwem Hirschbergii i Weerlandu

W dniu ... lutego 2013 roku
w Hishbergu-Akropolis
Wysokie Układające się Strony:
JKM Marcin I Mikołaj, Król Dreamlandu i Elderlandu, etc.,
w imieniu własnym, Królestwa Dreamlandu i Królestwa Elderlandu;
oraz
JKM Arkadiusz II Filip, Król Hirschbergii i Weerlandu, etc.
w imieniu własnym i Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu;
reprezentowani przez swych pełnomocników,
którzy po wymianie swych pełnomocnictw uznanych za należyte i sporządzone we właściwej formie,
zawierają w najlepszej wierze następujący Traktat o wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych:

Art. 1.
1. Wysokie Układające się Strony uznają się niniejszym wzajemnie za suwerenne państwa i podmioty prawa międzynarodowego.
2. Wysokie Układające się Strony wyrzekają się we wzajemnych stosunkach używania jakiejkolwiek przemocy.

Art. 2.
1. Wysokie Układające się Strony nawiązują niniejszym stosunki dyplomatyczne na szczeblu ambasadorów.
2. Wysokie Układające się Strony dopuszczają ustanowienie przedstawicielstwa Królestwa Dreamlandu w Zjednoczonym Socjalistycznym Królestwie Hirschbergii i Weerlandu oraz przedstawicielstwa Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hishbergii i Weerlandu w Królestwie Dreamlandu.

Art. 3.
Wysoka Układająca się Strona wysyłająca swojego przedstawiciela obowiązana jest uprzednio wstąpić o agrément dla kandydata na ambasadora.

Art. 4.
1. Ambasadorowi przysługuje immunitet na terenie państwa przyjmującego.
2. W ramach immunitetu, na terenie państwa przyjmującego, ambasador:
a) nie podlega jurysdykcji karnej państwa przyjmującego,
b) nie podlega jurysdykcji cywilnej państwa przyjmującego, chyba że sprawa dotyczy ich działalności niezwiązanej zupełnie z pełnioną misją, a sprawa dotyczy interesów prawnych osób trzecich, podległych jurysdykcji państwa przyjmującego,
c) korzysta ze swobody poruszania się po obszarze państwa przyjmującego,
d) korzysta z prawa do reprezentowania interesów państwa wysyłającego, w sposób uznany przez nich za właściwy, w środkach masowego przekazu, w tym na głównej liście dyskusyjnej lub forum państwa przyjmującego,
e) nie jest zobowiązany do składania zeznań w charakterze świadka.
3. Wysokie Układające się Strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze dyplomatycznej spory wynikłe na tle postępowania ambasadorów, z zastrzeżeniem dopuszczalności drogi sądowej w sytuacji, o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt b.

Art. 5.
Jeśli pod wątpliwość poddaje się niewinność lub uczciwość ambasadora, Państwo wysyłające ma obowiązek wszczęcia śledztwa.

Art. 6.
1. Ambasador może zrzec się immunitetu.
2. Wydalenie ambasadora z państwa przyjmującego następuje poprzez uznanie go za persona non grata.
3. W przypadku wydalenia ambasadora państwo przyjmujące zobowiązuje się do złożenia wyjaśnień i przedstawienia powodu wydalenia ambasadora państwa wysyłającego.

Art. 7.
Wysokie Układające się Strony zobowiązują się wzajemnie do podejmowania działań zmierzających do rozwoju wzajemnych stosunków.

Art. 8.
1. Każda z Wysokich Układających się Stron może wypowiedzieć niniejszy traktat.
2. W przypadku wypowiedzenia niniejszego traktatu traci on swoją moc z upływem trzeciego dnia następującego po dniu notyfikacji wypowiedzenia traktatu drugiej stronie.

Art. 9.
Traktat niniejszy wchodzi w życie z dniem ratyfikowania go przez Wysokie Układające się Strony.

(-) Arkadiusz Filip

wysłane
« Ostatnia zmiana: Marca 10, 2013, 08:43:56 wysłane przez Laszk Młynariew » Zapisane

(-) Arkadiusz II Filip von Wettyn od Rzepichy z Faradobusów
Król Hirschbergii i Weerlandu, Półksiążę Aralii, Lord Aleksandrowski,
Naczelny Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Dobrodziej Wszystkich Aralskich Dzieci,
Pan na Arkopolis, Palikotau, Ulaanbaatar, Złotopolicach, Kastlu itp. itd.
Arkadiusz II Filip
Słońce Ludów
*******

Posłuch 5
Offline Offline

Wiadomości: 11615


Audiencja GG- 28373368, Steam- Starożytni Rosjanie


Zobacz profil Email
« Odpowiedz #36 : Marca 10, 2013, 07:03:14 »

Cytuj
Uchwała z dn. 04.03.2013 r.
Ustawa ws. wprowadzenia ordynacji wyborczej


art. 1.
Niniejsza ustawa reguluje kwestie związane z przebiegiem wyborów do Parlamentu ZSKHiW zwanych dalej wyborami.

art. 2.
Wątpliwości nieuregulowane zapisami niniejszej ustawy lub innego właściwego aktu prawnego rozstrzygane będą w oparciu o prawo zwyczajowe.

art. 3.
Nadzór nad przeprowadzeniem wyborów sprawuje Król Hirschbergii i Weerlandu.

art. 4.
W wypadku niemożności wypełnienia zapisów art. 3. niniejszej ustawy nadzór nad przeprowadzeniem wyborów sprawuje osoba wyznaczona przez Króla na mocy ordonansu.

art. 5.
1. Król zobowiązany jest ogłosić termin wyborów co najmniej dwadzieścia dni przed ich rozpoczęciem, wybory nie mogą rozpoczynać się w niedzielę
2. Wraz z ogłoszeniem terminu wyborów Król zobowiązany jest rozpocząć proces zgłaszania kandydatur.
3. Kandydatury zgłaszane są w miejscu publicznym i ogólnodostępnym.
4. Dozwolone jest zgłaszanie jedynie własnej kandydatury.

art. 6.
1. Czas trwania wyborów powinien wynieść co najmniej 24 godziny i co najwyżej 52 godziny.
2. Każdemu obywatelowi Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu przysługuje jeden głos.
3. Niedozwolone jest oddanie głosu przez kandydata na siebie samego.
4. Oddanie głosu następuje poprzez wysłanie Królowi prywatnej wiadomości na forum ZSKHiW.
5. W uzasadnionych przypadkach głos może zostać oddany inną dozwoloną drogą.    

art. 7.
1. Król zobowiązany jest do ogłoszenia wyników wyborów w terminie 48 godzin od zakończenia głosowania.
2. Król zobowiązany jest do podania liczby głosujących, liczby głosów nieważnych, liczby głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oraz nazwisk kandydatów, którzy uzyskali mandaty poselskie, a w wypadku wyłonienia wymaganej liczby posłów do ogłoszenia terminu pierwszych obrad Parlamentu.
3. Kandydat uzyskujący mandat poselski zobowiązany jest do potwierdzenia przyjęcia mandatu w terminie 48 godzin od ogłoszenia wyników wyborów.
4. W wypadku niewyłonienia wymaganej liczby posłów lub niepotwierdzenia przyjęcia mandatu przez kandydata Król zobowiązany jest do przeprowadzenia drugiej tury wyborów w terminie czterech dni od ogłoszenia wyników wyborów.

(-) Arkadiusz Filip

wysłane
« Ostatnia zmiana: Marca 10, 2013, 08:45:40 wysłane przez Laszk Młynariew » Zapisane

(-) Arkadiusz II Filip von Wettyn od Rzepichy z Faradobusów
Król Hirschbergii i Weerlandu, Półksiążę Aralii, Lord Aleksandrowski,
Naczelny Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Dobrodziej Wszystkich Aralskich Dzieci,
Pan na Arkopolis, Palikotau, Ulaanbaatar, Złotopolicach, Kastlu itp. itd.
Arkadiusz II Filip
Słońce Ludów
*******

Posłuch 5
Offline Offline

Wiadomości: 11615


Audiencja GG- 28373368, Steam- Starożytni Rosjanie


Zobacz profil Email
« Odpowiedz #37 : Marca 19, 2013, 07:41:36 »

Cytuj
Uchwała z dnia 12.03.2013 r.
Ustawa ws. zmiany treści uchwały z dnia 31.08.12 r.

art. 1.
W Uchwale z dnia 31.08.12 r. "Ustawie o Siłach Zbrojnych" wprowadza się znowelizowaną treść artykułu 5., artykułu 6. oraz artykułu 8.

art. 2.
Znowelizowana treść artykułu 5. brzmi:

Art. 5
1.Siły Zbrojne ZSKHiW dzielą się na:
a) Królewskie Siły Lądowe
b) Królewską Flotę Wojenną
c) Królewskie Siły Lotnicze
d) Przymusowe Młodzieżowe Oddziały Budzimira (zwane dalej PMOB)
1.1 Części Sił Zbrojnych wymienionych w podpunktach a, b i c są razem nazywane Królewskimi Siłami Zbrojnymi (zwane dalej KSZ).
2. Zadania i kompetencje każdego z tych rodzajów wojsk są następujące.
2.1 KSZ strzegą granic ZSKHiW. Mogą używać przemocy wobec wroga zarówno defensywnie jak i ofensywnie wyłącznie za zgodą Narodowego Komisarza ds. Sił Zbrojnych oraz innych właściwych organów.
2.2 PMOB ochrania ludność cywilną poprzez następujące działania:
a) ewakuacja ludności cywilnej z terenów uznanych zagrożonych,
b) w razie wojny nie dopuszczenie armii wroga do terenów na których są jeszcze cywile,
2.2.1 PMOB ma prawo użyć wszelkich dozwolonych środków, by osiągnąć powyższe cele. Jednostki wroga atakuje wyłącznie defensywie za zgodą Narodowego Komisarza ds. Sił Zbrojnych oraz innych właściwych organów.

art. 3.
Znowelizowana treść artykułu 6. brzmi:

''Art. 6.

1. Stopień Generalissimusa jest najwyższym stopniem wojskowym Sił Zbrojnych ZSKHiW przysługującym:
a) Każdorazowemu Zwierzchnikowi Sił Zbrojnych
b) Każdorazowemu Głównodowodzącemu
2. Stopień Generalissimusa nie może zostać odebrany.

2. W Królewskich Siłach Lądowych oraz w Królewskich Siłach Lotniczych obowiązują następujące stopnie wojskowe zaczynając od najwyższego:
a) marszałek lub marszałek lotnictwa,
b) generał,
c) generał lejtnant,
d) generał major,
e) pułkownik,
f) major,
g) kapitan,
h) porucznik,
i) podporucznik,
j) chorąży,
k) sierżant,
l) kapral,
m) szeregowy.

2. W Królewskiej Flocie Wojennej obowiązują następujące stopnie wojskowe zaczynając od najwyższego:
a) wieloryb,
b) admirał,
c) wiceadmirał,
d) kontradmirał,
e) komandor,
f) papużnik,
g) kapitan,
h) porucznik,
i) podporucznik,
j) chorąży,
k) bosman,
l) kuternoga,
m) majtek.

3. W Przymusowych Młodzieżowych Oddziałach Budzimira obowiązują następujące stopnie wojskowe zaczynając od najwyższego:
a) Generał PMOB,
b) nadzorca,
c) dozorca,
d) setnik,
e) dziesiętnik,
f) starszy poborowy,
g) poborowy,

4. Dowódcy poszczególnych rodzajów wojsk uprawnieni są do nadawania stopni:
a) do stopnia kapitana włącznie w Królewskich Siłach Zbrojnych
b) do stopnia nadzorcy włącznie w Przymusowych Młodzieżowych Oddziałach Budzimira''

art. 3.
Znowelizowana treść artykułu 8. brzmi:

"Art. 8.
1. Do służby w Przymusowych Młodzieżowych Oddziałach Budzimira zobowiązani są wszyscy obywatele ZSKHiW w wieku od 18 do 24 lat, którzy nie odbywają studiów na uczelniach krajowych lub zagranicznych. Dla pozostałych obywateli służba w Przymusowych Młodzieżowych Oddziałach Budzimira jest służbą dobrowolną. Jednocześnie możliwe jest zwolnienie ze służby w Przymusowych Młodzieżowych Oddziałach Budzimira dowolnej grupy obywateli na mocy ustawy zwyczajnej lub umowy międzynarodowej.
2. Do zwalniania z obowiązku służby w Przymusowych Młodzieżowych Oddziałach Budzimira uprawniony jest ich dowódca oraz Sąd.
3. Służba w Przymusowych Młodzieżowych Oddziałach Budzimira może być kontynuowana przez obywatela po osiągnięciu wieku 24 lat."

(-) Arkadiusz Filip

wysłane
« Ostatnia zmiana: Marca 19, 2013, 08:27:09 wysłane przez Laszk Młynariew » Zapisane

(-) Arkadiusz II Filip von Wettyn od Rzepichy z Faradobusów
Król Hirschbergii i Weerlandu, Półksiążę Aralii, Lord Aleksandrowski,
Naczelny Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Dobrodziej Wszystkich Aralskich Dzieci,
Pan na Arkopolis, Palikotau, Ulaanbaatar, Złotopolicach, Kastlu itp. itd.
Arkadiusz II Filip
Słońce Ludów
*******

Posłuch 5
Offline Offline

Wiadomości: 11615


Audiencja GG- 28373368, Steam- Starożytni Rosjanie


Zobacz profil Email
« Odpowiedz #38 : Kwietnia 01, 2013, 05:00:38 »

Cytuj
Uchwała z dnia 10.03.13 r.
Ustawa ws. zmiany treści uchwały z dnia 03.05.2012 roku


art. 1
Wprowadza się znowelizowaną wersję Uchwały z dnia 3 maja 2012 roku "Ustawy o eksperymentach z mutantami i handlu nimi":


Ustawa o eksperymentach z mutantami i handlu nimi

art.1
Jako mutanta definiuje się organizm, w którego genomie wprowadzono celowe i zamierzone zmiany, a także jego potomstwo. Mogą to być wirusy, bakterie, protisty, rośliny, grzyby lub zwierzęta. Wyjątkiem są pacjenci poddawani terapii genowej oraz organizmy stworzone w wyniku sztucznego doboru, bez bezpośredniej ingerencji w genom.

art. 2
Eksperymenty mające na celu wywołanie mutacji mogą przeprowadzać bez specjalnych zezwoleń jedynie państwowe placówki badawcze i wojsko.

art.3
1. Pozwolenie na posiadanie mutantów, handel i eksperymenty z nimi można uzyskać od zarządcy guberni po złożeniu stosownego wniosku.
2. Krzyżować zwierzęta można do woli o ile ma się na to pozwolenie od zarządcy guberni.

art.4
1. Z mutantami należy obchodzić się humanitarnie. Nie wolno ich zabijać jeśli stwierdzono u nich wystąpienie zaawansowanej świadomości i nie stanowią zagrożenia dla otoczenia lub nie są skazane na śmierć (za względów biologicznych) w najbliższym czasie. Inne mutanty można zabijać tylko poprzez podanie im trucizny działającej do 30 sekund. Nie dotyczy to mutantów nieposiadających świadomości.
2. Mutacje nie mogą zagrażać otoczeniu.

art.5
1. Na chów mutantów mogą zezwolić pracownicy naukowi Wydziału Nauk Przyrodniczych i Medycznych Uniwersytetu Królewskiego im. Budzimira I. Wtedy hodowane organizmy nie podlegają już powyższym punktom tej ustawy.
1. Na chów mutantów mogą zezwolić pracownicy naukowi Uniwersytetu Królewskiego im. Budzimira I. Wtedy hodowane organizmy nie podlegają już art. 2 tej ustawy.
3. Chów mutantów musi być hermetyczny. Mutanty nie mogą krzyżować się z osobnikami niezmutowanymi spoza hodowli.

art.6
Za nielegalne eksperymenty z mutacjami grozi kara grzywny lub więzienia do 7 lat. Za nielegalne posiadanie mutantów albo handlowanie nimi grozi kara więzienia do 4 lat.

(-) Arkadiusz Filip

wysłane
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 01, 2013, 05:42:51 wysłane przez Laszk Młynariew » Zapisane

(-) Arkadiusz II Filip von Wettyn od Rzepichy z Faradobusów
Król Hirschbergii i Weerlandu, Półksiążę Aralii, Lord Aleksandrowski,
Naczelny Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Dobrodziej Wszystkich Aralskich Dzieci,
Pan na Arkopolis, Palikotau, Ulaanbaatar, Złotopolicach, Kastlu itp. itd.
Arkadiusz II Filip
Słońce Ludów
*******

Posłuch 5
Offline Offline

Wiadomości: 11615


Audiencja GG- 28373368, Steam- Starożytni Rosjanie


Zobacz profil Email
« Odpowiedz #39 : Kwietnia 04, 2013, 01:23:09 »

Cytuj
Uchwała z dn. 01.04.2013 r.
Ustawa o symbolach państwowych


art. 1.
Niniejsza Ustawa reguluje kwestie związane z symbolami państwowymi Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu.

art. 2.
Symbole państwowe Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu podlegają ochronie prawnej.

art. 3.
1. Godłem Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu jest kombinacja barwna, według wzoru zamieszczonego w załączniku pierwszym.
2. Za symbol państwowy uznaje się herb aktualnie panującego Króla Hirschbergii i Weerlandu.

art. 4.
1. Flagę Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu tworzą trzy pola o równej powierzchni, w kolejności poziomej poczynając od prawego: pole niebieskie, białe oraz zielone. Po środku pola białego umieszczony jest symbol ukoronowanej gwiazdy.
2. Za barwy Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu uznaje się barwy narodowe narodów Hirschberskiego, Weerlandzkiego oraz Aralskiego.

art. 5.
Hymnem państwowym Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu jest pieśń 'Cieszę się, bo w końcu jestem w domu'.

art. 6.
Kto umyślnie hańbi jeden z symboli państwowych podlega karze grzywny w wysokości do pięćdziesięciu tysięcy loli.

Załącznik pierwszy:
http://img717.imageshack.us/img717/8875/zobrysem.png

(-) Arkadiusz Filip

wysłane
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 04, 2013, 07:33:04 wysłane przez Laszk Młynariew » Zapisane

(-) Arkadiusz II Filip von Wettyn od Rzepichy z Faradobusów
Król Hirschbergii i Weerlandu, Półksiążę Aralii, Lord Aleksandrowski,
Naczelny Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Dobrodziej Wszystkich Aralskich Dzieci,
Pan na Arkopolis, Palikotau, Ulaanbaatar, Złotopolicach, Kastlu itp. itd.
Arkadiusz II Filip
Słońce Ludów
*******

Posłuch 5
Offline Offline

Wiadomości: 11615


Audiencja GG- 28373368, Steam- Starożytni Rosjanie


Zobacz profil Email
« Odpowiedz #40 : Kwietnia 07, 2013, 02:56:19 »

Cytuj
Uchwała z dnia 3.04.2013 r.
Ustawa o państwowych tytułach honorowych


art. 1.
1. Posiadanie szlachectwa jest nieodłącznym przywilejem każdego obywatela Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu.
2. Zaliczenie w poczet Ludu Szlacheckiego Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu wiąże się z posiadaniem określonego państwowego tytułu honorowego.

art. 2.
1. Otrzymanie obywatelstwa Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu jest równoznaczne z otrzymaniem państwowego tytułu honorowego szlachcica.
2. Utrata obywatelstwa Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu jest równoznaczna z utratą posiadanego państwowego tytułu honorowego.

art. 3.
1. Za państwowe tytuły honorowe uważane są, w kolejności od najwyższego: hospodar, diuk, markiz, hrabia, baron, szlachcic.
2. Tytuł Króla Hirschbergii i Weerlandu oraz inne tytuły związane z tytułem królewskim, uważane są za tytuły monarsze.
3. Tytuł Arcypatriarchy Wszechbudzimiryzmu uważany jest za równoważny z tytułem diuka.

art. 4.
1. Tytuł hospodara przysługuje wyłącznie byłym królom Hirschbergii i Weerlandu. Każdorazowy tytuł hospodara wiąże się z przypisaniem przez Komitet Elekcyjny ziemi realnej, fikcyjnej bądź mikronacyjnej, co nie jest jednoznaczne z przekazaniem jakiejkolwiek władzy na rzeczonym terytorium.
2. Krewnym Królów Hirschbergii i Weerlandu przysługuje tytuł nepotysty.

art. 5.
1. Państwowe tytuły honorowe nadaje Król Hirschbergii i Weerlandu.
2. Obniżenie państwowego tytułu honorowego następuje na mocy decyzji Sądu.
3. Władze samorządowe uprawnione są do ustanawiania i nadawania własnych tytułów honorowych.

(-) Arkadiusz Filip

wysłane
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 07, 2013, 07:05:00 wysłane przez Laszk Młynariew » Zapisane

(-) Arkadiusz II Filip von Wettyn od Rzepichy z Faradobusów
Król Hirschbergii i Weerlandu, Półksiążę Aralii, Lord Aleksandrowski,
Naczelny Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Dobrodziej Wszystkich Aralskich Dzieci,
Pan na Arkopolis, Palikotau, Ulaanbaatar, Złotopolicach, Kastlu itp. itd.
Arkadiusz II Filip
Słońce Ludów
*******

Posłuch 5
Offline Offline

Wiadomości: 11615


Audiencja GG- 28373368, Steam- Starożytni Rosjanie


Zobacz profil Email
« Odpowiedz #41 : Kwietnia 26, 2013, 11:53:13 »

Cytuj
Uchwała z dnia 19.04.13 r.
Nowelizacja ustawy o obywatelstwie ZSKHiW
.

art. 1.
W Uchwale z dnia 09.09.12 r. Ustawie o kontach bankowych znowelizowana zostaje treść artykułu 8.

art. 2.
Znowelizowana treść artykułu drugiego brzmi:

'Art. 8.
1.   W przypadku niezapowiedzianego zaniechania aktywności przez obywatela na okres trzydziestu dni, bądź zapowiedzianego na okres trzech miesięcy Narodowy Komisarz Spraw Wewnętrznych uprawniony jest do uznania obywatela za zmarłego.
2.   Uznanie obywatela za zmarłego następuje na mocy rozporządzenia.
3.   W przypadku ponowienia aktywności w ZSKHiW uznany za zmarłego nie posiada obywatelstwa.'

(-) Arkadiusz Filip

wysłane
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 26, 2013, 03:05:05 wysłane przez Laszk Młynariew » Zapisane

(-) Arkadiusz II Filip von Wettyn od Rzepichy z Faradobusów
Król Hirschbergii i Weerlandu, Półksiążę Aralii, Lord Aleksandrowski,
Naczelny Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Dobrodziej Wszystkich Aralskich Dzieci,
Pan na Arkopolis, Palikotau, Ulaanbaatar, Złotopolicach, Kastlu itp. itd.
Arkadiusz II Filip
Słońce Ludów
*******

Posłuch 5
Offline Offline

Wiadomości: 11615


Audiencja GG- 28373368, Steam- Starożytni Rosjanie


Zobacz profil Email
« Odpowiedz #42 : Maja 16, 2013, 07:39:51 »

Cytuj
Uchwała z dnia 11.05.2013 r.
Nowelizacja Ustawy o kontach bankowych


art. 1.
W Uchwale z dnia 13.09.12 r. Ustawie o kontach bankowych znowelizowana zostaje treść artykułu 2.

art. 2.
Znowelizowana treść artykułu drugiego brzmi:

'art. 2.
2.1. Wpłat na konto Pracownika dokonuje Pracodawca lub sam Pracownik, za wiedzą Pracodawcy.
2.2 Kto przekazuje pieniądze obywatelowi/instytucji zobowiązany jest dokonać przelewu z zaznaczeniem salda na swoim i
na cudzym koncie
2.3 Każdy Pracownik, jeśli ma więcej niż jedno konto w kilku bankach zobowiązany jest poinformować Pracodawcę, na które konto ma być przelewana wypłata'

(-) Arkadiusz Filip

wysłane

przy okazji nie wiem jak Towarzysz Premier, ale ja uaktualniam oryginały uchwał w przypadku ich nowelizacji.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 06, 2013, 06:55:46 wysłane przez Laszk Młynariew » Zapisane

(-) Arkadiusz II Filip von Wettyn od Rzepichy z Faradobusów
Król Hirschbergii i Weerlandu, Półksiążę Aralii, Lord Aleksandrowski,
Naczelny Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Dobrodziej Wszystkich Aralskich Dzieci,
Pan na Arkopolis, Palikotau, Ulaanbaatar, Złotopolicach, Kastlu itp. itd.
Pansy Anclar
Gość
« Odpowiedz #43 : Lipca 04, 2013, 08:15:23 »

Cytuj
Uchwała z dnia 26.06.13 r.
Nowelizacja Ustawy o przeciwdziałaniu dziadostwu


art. 1.
W uchwale z dnia 18.02.13 r. "Ustawie o przeciwdziałaniu dziadostwu" zmianie ulega treść art. 3..

art. 2.
Znowelizowana treść artykułu 3 brzmi:

"art. 3.
Jako dziadostwo rozumie się:
-styl życia subkultury emo, zaś w szczególności propagowanie samobójstw i sianie defetyzmu w trakcie działań wojennych,
-szerzenie halowinizmu i ekshibicjonizmu na terytorium Guberni Weerlandzkiej i innych działań mających na celu zakłócenie spokoju społecznego mieszkańców Guberni Weerlandzkiej,
-szerzenie biberyzmu i powodowanie hałasu w celu pozbawienia słuchu osoby trzeciej,
-uprawianie i szerzenie gierkemiaszyzmu wśród społeczności budzimirystycznej,
-noszenie fullcapów i wszelkiego odzienia z napisem „SWAG”.

(-) Pansy Anclar-Swarzewska

wysłane
« Ostatnia zmiana: Lipca 04, 2013, 08:21:17 wysłane przez Laszk Młynariew » Zapisane
Pansy Anclar
Gość
« Odpowiedz #44 : Lipca 05, 2013, 09:07:31 »

Cytuj
Uchwała z dn. 01.07.2013 r.
Ustawa o ochronie kultur

art.1
Niniejsza Ustawa reguluje kwestie związane z kulturami danych guberni Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu.

art.2
1.Kulturę każdej guberni uznaje się, za integralną część kultury ZKSHiW.
2. Żadna z kultur nie może zostać za jedyną oficjalną kulturę ZSKHiW.

art.3
1. Tworząc kulturę danej guberni, niedozwolony jest plagiat z kultur guberni sąsiednich, oraz szkodzenie tym guberniom.
2. Za plagiat, oraz kulturowe działania na niekorzyść innych guberni uznaje się:
a) wprowadzanie identycznych, lub niemal identycznych, co w innej guberni wydarzeń kulturowych oraz zwyczajów,
b) wprowadzanie danego wydarzenia kulturowego, zwyczaju etc. ograniczającego dane zjawisko korzystne dla całego kraju jedynie do jednej guberni.

art.4
Jeśli dana gubernia ma zamiar do swojej kultury wprowadzić dany element, wzorowany na kulturze innej guberni, należy uzgodnić   z gubernią ,,odwzorowywaną", czym dokładnie element będzie się różnił od pierwowzoru, tak aby nie został uznany za plagiat.
(-) Pansy Anclar-Swarzewska

wysłane
« Ostatnia zmiana: Lipca 05, 2013, 09:41:01 wysłane przez Laszk Młynariew » Zapisane
Strony: 1 2 [3] 4 5 ... 7   Do góry
  Drukuj  
 
Skocz do:  

Działa na MySQL Działa na PHP Powered by SMF 1.1.13 | SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC Prawidłowy XHTML 1.0! Prawidłowy CSS!
Strona wygenerowana w 0.358 sekund z 20 zapytaniami.