Zjednoczone Socjalistyczne Królestwo Hirschbergii i Weerlandu
Stycznia 20, 2022, 08:05:55 *
Witamy, Gość. Zaloguj się lub zarejestruj.

Zaloguj się podając nazwę użytkownika, hasło i długość sesji
Aktualności:
 
   Strona główna   Pomoc Szukaj Kalendarz Zaloguj się Rejestracja  
Strony: 1 2 3 [4] 5 6 7   Do dołu
  Drukuj  
Autor Wątek: Uchwały do realizacji.  (Przeczytany 2685 razy)
Pansy Anclar
Gość
« Odpowiedz #45 : Lipca 15, 2013, 07:24:14 »

Cytuj
Uchwała z dnia 05.07.2013 r.
Nowelizacja uchwały z dn. 3.04.2013 r.

art. 1.
W uchwale z dnia 3.04.2013 r. "Ustawie o państwowych tytułach honorowych" zmianie ulega treść art. 3. oraz art. 4.

art. 2.
Znowelizowana treść artykułu 3 brzmi:

"art. 3.
1. Za państwowe tytuły honorowe uważane są, w kolejności od najwyższego: książę, diuk, markiz, hrabia, baron, szlachcic.
2. Tytuł Króla Hirschbergii i Weerlandu oraz inne tytuły związane z tytułem królewskim, tytuł Króla-seniora oraz tytuł wielkiego księcia uważane są za tytuły monarsze.
3. Tytuł Arcypatriarchy Wszechbudzimiryzmu uważany jest za równoważny z tytułem diuka.
4. Tytuł księcia może zostać związany z honorowym nadaniem ziemskim, co nie oznacza uzyskania praw do niej."

art. 3.
Znowelizowana treść artykułu 4 brzmi:

"art. 4.
1. Tytuł Emerytowanego Króla Hirschbergii i Weerlandu przysługuje wyłącznie byłym królom Hirschbergii i Weerlandu."

(-) Pansy Anclar - Swarzewska

wysłane
« Ostatnia zmiana: Lipca 18, 2013, 10:24:20 wysłane przez Laszk Młynariew » Zapisane
Pansy Anclar
Gość
« Odpowiedz #46 : Lipca 22, 2013, 05:06:22 »

Cytuj
Uchwała z dn. 17.07.2013
Parlament udziela wotum zaufania Radzie Komisarzy Narodowych w składzie:

Premier: Laszk Młynariew
Komisarz ds. Sił Zbrojnych: Krzysztof Septimus
Komisarz ds. Wewnętrznych: Ramon Serano Lopez IV
Komisarz ds. Dyplomacji: Bartosz Derikor
Dyrektor Generalny Królewskiego Banku Lichwy: Arkadiusz II Filip
(-) Pansy Anclar - Swarzewska

przyjęte
« Ostatnia zmiana: Lipca 22, 2013, 07:30:58 wysłane przez Laszk Młynariew » Zapisane
Pansy Anclar
Gość
« Odpowiedz #47 : Sierpnia 27, 2013, 02:23:25 »

Cytuj
Uchwała z 14.08.13r.
TRAKTAT
O NAWIĄZANIU STOSUNKÓW DYPLOMATYCZNYCH

pomiędzy:

Państwem Trizondalskim
a
Zjednoczonym Socjalistycznym Królestwem Hirschbergii i Weerlandu

Spisany dnia .. ... .... w Trizopolis

Wysokie Układające się Strony:

Jego Ekscelencja Marcel Hans, Prezydent Trizondalu
w imieniu własnym i Państwa Trizondalskiego
oraz
Jego Królewska Mość
Arkadiusz II Filip, Król Hirschbergii i Weerlandu
w imieniu własnym i Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu


zawierają niniejszy Traktat:

Rozdział I - Postanowienia Ogólne

Art. 1.
Traktat postanawia o nawiązaniu stosunków dyplomatycznych między Państwem Trizodnalskim a Zjednoczonym Socjalistycznym Królestwem Hirschbergii i Weerlandu

Art. 2.
Państwo Trizondalskie oraz Zjednoczone Socjalistyczne Królestwo Hirschbergii i Weerlandu, zwane dalej Stronami postanawiają uroczyście wyrzec się przemocy we wzajemnych stosunkach i rozwiązywać wszelkie zaistniałe spory poprzez rozmowy i na drodze dyplomatycznej. Obie Strony postanawiają nawiązać stosunki dyplomatyczne na szczeblu ambasadorów. Pragną również wyrazić nadzieję, co do dalszej współpracy w przyszłości.

Rozdział II - Rozwiązywanie sporów

Art. 3.
W razie zaistnienia sporu pomiędzy obiema stronami, bezzwłocznie nawiążą kontakt upełnomocnieni przedstawiciele obu Stron.

Art. 4.
Strony mogą się zwrócić o mediację do państwa trzeciego lub do uznanego przez nie autorytetu. Mediacja nie wiąże jednak żadnej ze Stron.

Rozdział III - Kontakty międzypaństwowe

Art. 5.
Oba państwa reprezentuje urzędnik właściwy do spraw zagranicznych.

Rozdział IV - Ambasadorowie

Art. 6.
Ambasadorowie obu stron muszą zostać zaaprobowani i uzyskać akredytację, przez głowę państwa drugiego.

Art. 7.
Wydalenie Ambasadora z kraju, do którego został oddelegowany, następuje przez uznanie go w danym kraju za persona non grata.

Art. 8.
Ambasador nie może w kraju, do którego został od delegowany zostać aresztowany i postawiony przed sądem. Immunitet Dyplomatyczny chroni także majątek Ambasadora.

Rozdział V - Współpraca

Art. 9.
Obie Strony pragną dążyć do wzajemnej współpracy, której warunki uzgadniane będą i przedstawiane w formie odpowiednich traktatów międzynarodowych.

Art. 10.
Państwa zobowiązują się nie dyskryminować obywateli państw sygnatariuszy, którzy pragną działać na ich terenie.

Rozdział VI Postanowienia Końcowe

Art. 11.
Oba państwa-sygnatariusze niniejszego paktu zobowiązują się go przestrzegać.

Art. 12
Inne stosunki między Stronami regulować będą dodatkowe umowy.

Art. 13.
Oba państwa wyrzekają się wojny jako środku prowadzenia wzajemnej polityki międzynarodowej.

Art. 14.
Do Traktatu można dodawać, w razie zaistniałej potrzeby nowe postanowienia. Aby nowe postanowienia weszły w życie konieczna jest zgoda obu państw.

Art. 15.
Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszy traktat, traci on wówczas moc ze skutkiem natychmiastowym. Ambasadorom, do czasu wyjazdu z państwa obcego, wciąż przysługuje jednak Immunitet Dyplomatyczny.

Art. 16.
W razie złamania postanowień Traktatu przez któryś z rządów, Traktat traci moc prawną natychmiastowo, bez możliwości ponownego wprowadzenia go w życie bez uprzedniej ponownej ratyfikacji przez oba zainteresowane państwa.


Wysokie Układające się Strony:

(-) Pansy Anclar-Swarzewska

wysłane
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 27, 2013, 08:35:07 wysłane przez Laszk Młynariew » Zapisane
Pansy Anclar
Gość
« Odpowiedz #48 : Września 21, 2013, 07:23:51 »

Cytuj
Uchwała z dnia 12.09.2013
Ustawa o Siłach Zbrojnych ZSKHiW

Art. 1
Niniejsza ustawa określa kompetencje zwierzchnika Sił Zbrojnych ZSKHiW, poszczególnych rodzajów wojsk oraz ich obowiązki.

Art. 2
Siły Zbrojne ZSKHiW są zbrojnym ramieniem Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu, podlegające kontroli władz.

Art. 3
1. Naczelnym Zwierzchnikiem Sił Zbrojnych ZSKHiW jest Król Hirschbergii i Weerlandu.
2. Król jako Naczelny Zwierzchnik Sił Zbrojnych ZSKHiW:
a) ma prawo mianować i odwołać Głównodowodzącego Sił Zbrojnych ZSKHiW, sprawującego naczelne dowództwo nad całością Sił Zbrojnych podczas wojny,
b) nadaje stopnie wojskowe wyższe od generała majora i równoważnych, łącznie ze stopniem generała majora i równoważnymi,
c) zatwierdza akcje planowane przez organy rządowe,
d) mianuje i odwołuje Atamana Królewskich Sił Zbrojnych oraz Dowódcę Przymusowych Młodzieżowych Oddziałów Budzimira, którzy uprawnieni są do mianowania i odwoływania dowódców niższych szczebli. Jednocześnie Król Hirschbergii i Weerlandu ma prawo odwołać dowódcę każdego szczebla,
e) sprawuje kontrolę i naczelne dowództwo nad akcjami prowadzonymi przez oddziały Sił Zbrojnych ZSKHiW,
3. Parlament ZSKHiW ma prawo zawiesić Króla w pełnieniu funkcji Naczelnego Zwierzchnika Sił Zbrojnych ZSKHiW.

Art. 4
Udział organów rządowych w organizacji działań Sił Zbrojnych ZSKHiW określi osobna ustawa,

Art. 5
1 .Siły Zbrojne ZSKHiW dzielą się na:
a) Królewskie Siły Lądowe
b) Królewską Flotę Wojenną
c) Królewskie Siły Lotnicze
d) Przymusowe Młodzieżowe Oddziały Budzimira (zwane dalej PMOB)
1.1 Części Sił Zbrojnych wymienionych w podpunktach a, b i c są razem nazywane Królewskimi Siłami Zbrojnymi (zwane dalej KSZ). Dowództwo nad KSZ sprawuje Ataman Królewskich Sił Zbrojnych.
1.2. Dowództwo nad Przymusowymi Młodzieżowymi Oddziałami Budzimira sprawuje dowódca Przymusowych Młodzieżowych Oddziałów Budzimira, zwany także Generałem Przymusowych Młodzieżowych Oddziałów Budzimira.
2. Zadania i kompetencje każdego z tych rodzajów wojsk są następujące.
2.1 KSZ strzegą granic ZSKHiW. Mogą używać przemocy wobec wroga zarówno defensywnie jak i ofensywnie wyłącznie za zgodą Króla Hirschbergii i Weerlandu oraz innych właściwych organów.
2.2 PMOB ochrania ludność cywilną poprzez następujące działania:
a) ewakuacja ludności cywilnej z terenów uznanych zagrożonych,
b) w razie wojny nie dopuszczenie armii wroga do terenów na których są jeszcze cywile,
2.2.1 PMOB ma prawo użyć wszelkich dozwolonych środków, by osiągnąć powyższe cele. Jednostki wroga atakuje wyłącznie defensywie za zgodą Króla Hirschbergii i Weerlandu oraz innych właściwych organów.

Art. 6.

1. Stopień Generalissimusa jest najwyższym stopniem wojskowym Sił Zbrojnych ZSKHiW przysługującym:
a) Każdorazowemu Zwierzchnikowi Sił Zbrojnych
b) Każdorazowemu Głównodowodzącemu
2. Stopień Generalissimusa nie może zostać odebrany.

2. W Królewskich Siłach Lądowych oraz w Królewskich Siłach Lotniczych obowiązują następujące stopnie wojskowe zaczynając od najwyższego:
a) marszałek lub marszałek lotnictwa,
b) generał,
c) generał lejtnant,
d) generał major,
e) pułkownik,
f) major,
g) kapitan,
h) porucznik,
i) podporucznik,
j) chorąży,
k) sierżant,
l) kapral,
m) szeregowy.

2. W Królewskiej Flocie Wojennej obowiązują następujące stopnie wojskowe zaczynając od najwyższego:
a) wieloryb,
b) admirał,
c) wiceadmirał,
d) kontradmirał,
e) komandor,
f) papużnik,
g) kapitan,
h) porucznik,
i) podporucznik,
j) chorąży,
k) bosman,
l) kuternoga,
m) majtek.

3. W Przymusowych Młodzieżowych Oddziałach Budzimira obowiązują następujące stopnie wojskowe zaczynając od najwyższego:
a) Generał PMOB,
b) nadzorca,
c) dozorca,
d) setnik,
e) dziesiętnik,
f) starszy poborowy,
g) poborowy,

4. Dowódcy poszczególnych rodzajów wojsk uprawnieni są do nadawania stopni:
a) do stopnia pułkownika i równoważnych włącznie w Królewskich Siłach Zbrojnych
b) do stopnia nadzorcy włącznie w Przymusowych Młodzieżowych Oddziałach Budzimira'

Art. 8.
1. Do służby w Przymusowych Młodzieżowych Oddziałach Budzimira zobowiązani są wszyscy obywatele ZSKHiW w wieku od 18 do 24 lat, którzy nie odbywają studiów na uczelniach krajowych lub zagranicznych. Dla pozostałych obywateli służba w Przymusowych Młodzieżowych Oddziałach Budzimira jest służbą dobrowolną. Jednocześnie możliwe jest zwolnienie ze służby w Przymusowych Młodzieżowych Oddziałach Budzimira dowolnej grupy obywateli na mocy ustawy zwyczajnej lub umowy międzynarodowej.
2. Do zwalniania z obowiązku służby w Przymusowych Młodzieżowych Oddziałach Budzimira uprawniony jest ich dowódca oraz Sąd.
3. Służba w Przymusowych Młodzieżowych Oddziałach Budzimira może być kontynuowana przez obywatela po osiągnięciu wieku 24 lat.

Art. 9.
1. Służba w Królewskich Siłach Zbrojnych jest służbą dobrowolną.
2. Zalecane jest by żołnierzami Królewskich Sił Zbrojnych zostawały jedynie osoby, które odbyły minimum 10-letnią służbę w PMOB.
3. Na mocy rozporządzenia Komisarza ds. Sił Zbrojnych od punktów 1. 2. art. 7. mogą zostać poczynione odstępstwa.

art. 10.
Z chwilą wejścia w życie niniejszej Ustawy unieważnione zostają przepisy Uchwały z dnia 31.08.12 r. "Ustawy o Siłach Zbrojnych ZSKHiW".
(-) Pansy Anclar - Swarzewska

wysłane
« Ostatnia zmiana: Września 22, 2013, 04:04:19 wysłane przez Laszk Młynariew » Zapisane
Pansy Anclar
Gość
« Odpowiedz #49 : Września 21, 2013, 07:36:59 »

Cytuj
Uchwała z dn. 16.09.13 r.
Traktat nowelizujący i regulujący kwestie związane z unią


Zawarty pomiędzy przedstawicielami
Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu
oraz
Państwa i Narodu Aralskiego

Preambuła

My, Aralczycy, Hirschbergowie, Weerlandczycy i inne ludy w atmosferze ogólnej, a także sztucznej wesołości, szukając porozumienia darujemy sobie słońce jakim jest niniejszy dokument mający na celu przekształcenie Guberni Aralskiej w inny podmiot o większej niezależności i uregulowania stosunków pomiędzy nim, a Zjednoczonym Socjalistycznym Królestwem Hirschbergii i Weerlandu, aby współżycie nasze bezpiecznym było i nie narodziły się kolejne konflikty inne niż osobiste przepychanki, a i tych deklarujemy się wystrzegać.

DZIAŁ I- POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE

Rozdział I

art. 1.
Z chwilą wejścia w życie niniejszego Traktatu Gubernia Aralska zostaje przekształcona w Aralski Region Autonomiczny.

art. 2.
Aralski Region Autonomiczny stanowi terytorium autonomiczne Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu.

art. 3.
Terytorium Aralskiego Regionu Autonomicznego stanowić będzie terytorium byłej Guberni Aralskiej z wyłączeniem ziem, o których szczególnym statusie stanowi niniejszy Traktat.

art. 4.
1. Władze Aralskiego Regionu Autonomicznego uprawnione są do nadawania obywatelstwa Aralskiego Regionu Autonomicznego.
2. Obywatele Aralskiego Regionu Autonomicznego uzyskują obywatelstwo Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu.

Rozdział II

art. 5.
Niniejszy Traktat stanowi najwyższe i zasadnicze prawo na terytorium Aralskiego Regionu Autonomicznego, oraz we wszystkich kwestiach związanych ze stosunkami pomiędzy Zjednoczonym Socjalistycznym Królestwem Hirschbergii i Weerlandu a Aralskim Regionem Autonomicznym.

art. 6.
1. Na terytorium Aralskiego Regionu Autonomicznego obowiązywać będą postanowienia ustawy zasadniczej Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu.
2. Na terytorium Aralskiego Regionu Autonomicznego obowiązywać będzie kodeks karny ustanowiony przez właściwe aralskie organy ustawodawcze.
3. Uchwały Parlamentu Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu nie będą obowiązywać na terytorium Aralskiego Regionu Autonomicznego, o ile nie stanowi o tym niniejszy Traktat lub inne umowy obustronne.

art. 7.
1. Do stwierdzenia niezgodności aktu prawa miejscowego z postanowieniami niniejszego Traktatu lub prawe zasadniczym Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu uprawnione są naczelne władze sądownicze Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu.

DZIAŁ II- WŁADZE

Rozdział III

art. 8.

1. Głową Aralskiego Regionu Autonomicznego jest Król Hirschbergii i Weerlandu jako Półksiążę Aralii.
2. Półksiążę Aralii ma prawo do uczestniczenia w obradach Diatte, podczas których posiada prawo głosu.
3. Półksiążę Aralii ogłasza i przeprowadza wybory na stanowisko Przewodniczącego Rządu Autonomicznego, a także posiada czynne prawo wyborcze. Półksiążę Aralii nie posiada biernego prawa wyborczego.

art. 9.

1. Władze wykonawczą na terenie Aralskiego Regionu Autonomicznego sprawuje Rząd Ludowy na czele z Komisarzem Ludowym.
2. Przewodniczący Rządu Autonomicznego wybierany jest przez obywateli Aralskiego Regionu Autonomicznego w wyborach powszechnych na okres sześciu miesięcy. W przypadku braku kontrkandydatur kadencja Przewodniczącego zostaje przedłużona o sześć miesiące.
3. Komisarz Ludowy powoływany jest przez Diatte Aralskiego Regionu Autonomicznego na okres sześciu miesięcy. Komisarz Ludowy powołuje członków Rządu Autonomicznego i kieruje jego bieżącą polityką.
4. Kwestie związane z wewnętrznym funkcjonowaniem Rządu Autonomicznego zostaną ustalone na mocy aktów prawa miejscowego.
5. Rząd Autonomiczny funkcjonuje w oparciu o niniejszy Traktat, Konstytucję Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu oraz akty prawa miejscowego.
6. Rząd Autonomiczny może zostać odwołany przez Diatte Aralskiego Regionu Autonomicznego.

Rozdział IV

art. 10.

1. Władzę ustawodawczą w Aralskim Regionie Autonomicznym sprawuje Diatte.
2. W skład Diatte wchodzą wszyscy obywatele Aralskiego Regionu Autonomicznego oraz Półksiążę Aralii.
3. Diatte obraduje pod przewodnictwem Przewodniczącego Rządu Autonomicznego. Posiedzenia Diatte są jawne.
4. W wypadku, gdy Przewodniczący Rządu Autonomicznego nie jest w stanie przewodniczyć obradom czyni to Półksiążę Aralii.
5. Akty prawa miejscowego ustanawiane przez Diatte nie mogą stać w sprzeczności z niniejszym Traktatem oraz ustawą zasadniczą Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu.

Rozdział V

art. 11.
1. Władzę sądowniczą na terytorium Aralskiego Regionu Autonomicznego sprawuje Sąd Autonomiczny.
2. Skład orzekający Sądu Autonomicznego ustalany jest przez Diatte.
3. Sąd Autonomiczny wydaje wyroki i orzeczenia w oparciu o prawo karne Aralskiego Regionu Autonimicznego.

art. 12.
1. Organy sądownicze Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu stanowią instancję odwoławczą w stosunku do Sądu Autonomicznego, jednakże orzekają wówczas w oparciu o niniejszy Traktat, ustawę zasadniczą Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu oraz prawo karne Aralskiego Regionu Autonimicznego.
2. Organy sądownicze Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu są uprawnione do orzekania w sprawie niezgodności aktów prawa miejscowego z niniejszym aktem prawnym oraz ustawą zasadniczą Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu.

Rozdział VI

art. 13
Aralski Region Autonomiczny otrzymuje prawo do zawarcia i ratyfikacji umów międzynarodowych, według własnych przepisów.

art. 14.
Zastrzega się, iż umowa międzynarodowa ratyfikowana przez władze Aralskiego Regionu Autonomicznego nie może być skierowana przeciwko Zjednoczonemu Socjalistycznemu Królestwu Hirschbergii i Weerlandu.

DZIAŁ III- WOJSKOWOŚĆ

Rozdział VII

art. 18.
1. Aralska Armia Narodowa zostanie przekształcona w osobną, zawodową formację wojskową podlegającą władzom Aralskiego Regionu Autonomicznego, której zasadniczym zadaniem jest obrona granic Regionu.
2. Aralska Armia Narodowa jest formacją defensywną, co oznacza, iż nie jest uprawniona do prowadzenia działań zbrojnych poza granicami Aralskiego Regionu Autonomicznego bez zgody odpowiednich władz Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu.
3. Obywatele Aralskiego Regionu Autonomicznego są uprawnieni do służby w Siłach Zbrojnych ZSKHiW, o ile wyrażą takową wolę.

art. 19.
Aralska Armia Narodowa liczyć będzie nie więcej niż trzydzieści pięć tysięcy żołnierzy, nie licząc żołnierzy stanowiących załogi okrętów. Budowa nowych okrętów wymaga zgody Narodowego Komisarza ds. Sił Zbrojnych.

art. 20.
Władze Aralskiego Regionu Autonomicznego są uprawnione do powołania własnych sił porządkowych.

Rozdział VIII

art. 21.
1. Na terenie Aralskiego Regionu Autonomicznego stacjonować będą jednostki Sił Zbrojnych ZSKHiW o liczebności:
-do dwóch tysięcy żołnierzy Królewskich Sił Lądowych wraz z pojazdami pancernymi
-do dwóch tysięcy żołnierzy Królewskich Sił Lotniczych wraz z samolotami i śmigłowcami.
2. Władze Aralskiego Regionu Autonomicznego zobowiązane są do zezwolenia na korzystanie przez okręty Królewskiej Floty Wojennej z aralskich portów wojennych i cywilnych.
3. Wyłączone spod jurysdykcji władz Aralskiego Regionu Autonomicznego zostaną następujące obiekty:
-siedziba Instytutu Badań Wojskowych
-baza 1. Aralskiego Pułku Lotnictwa oraz 2. Arakańskiego Pułku Lotnictwa
-baza 5. Dywizji Królewskich Sił Lądowych
4. Królewska Flota Wojenna przekaże Aralskiej Armii Narodowej następujące okręty:
-Pancernik Zygfryd
-Lotniskowiec Brend
-Okręt Podwodny Pu Yi
5. Żołnierze Sił Zbrojnych ZSKHiW stacjonujący na terytorium Aralskiego Regionu Autonomicznego przebywając poza obiektami wymienionymi w punkcie 3. podlegają prawu Aralskiego Regionu Autonomicznego.

Rozdział IX

art. 22.
Aralska Armia Narodowa oraz Siły Zbrojne ZSKHiW będą formacjami sojuszniczymi, zobowiązanymi do wzajemnej nieagresji.

art. 23.
1. Aralska Armia Narodowa zobowiązana jest do udzielenia wsparcia Siłom Zbrojnym ZSKHiW, w wypadku agresji państwa trzeciego.
2. Siły Zbrojne ZSKHiW zobowiązane są do obrony terytorium Aralskiego Regionu Autonomicznego, w wypadku agresji państwa trzeciego. Jednocześnie władze Aralskiego Regionu Autonomicznego zobowiązane są wówczas do udzielenia zgody na pobyt na terytorium Aralskiego Regionu Autonomicznego dodatkowych jednostek Sił Zbrojnych ZSKHiW.
3. Nie są dozwolone ataki wymierzone przeciwko ludności cywilnej Aralskiego Regionu Autonomicznego.

art. 15.
Zastrzega się, iż władze Aralskiego Regionu Autonomicznego nie są uprawnione do zawierania umów międzyanrodowych z państwami, które władze Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu uznały za wrogo nastawione wobec interesów Królestwa.

art. 16.
Rada Komisarzy Narodowych Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu uprawniona jest do utrzymywania przy Rządzie Autonomicznym stałego przedstawicielstwa, na czele z Przedstawicielem Kolonialnym.

art. 17.
Rząd Autonomiczny uprawniony jest do utrzymywania przy Radzie Komisarzy Narodowych Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu stałego przedstawicielstwa, na czele z Przedstawicielem ds. Aralii.

DZIAŁ IV- GOSPODARKA

Rozdział X

art. 24.
Władze Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu uznają niezależność gospodarki Aralskiego Regionu Autonomicznego.

art. 25.
Aralski Region Autonomiczny uzyskuje prawo do utrzymywania własnego banku centralnego, o ile możliwe będzie dokonywanie transakcji pieniędzy na konta klientów Królewskiego Banku Lichwy.

art. 26.
1. Aralski Region Autonomiczny uzyska prawo do wprowadzenia własnej waluty.
2. Rząd Autonomiczny, w porozumieniu z pełnomocnym przedstawicielem Rady Komisarzy Narodowych ustali kurs waluty, o której mowa w punkcie 1., wobec lola hirshbersko-weerlandzkiego.

Rozdział XI

art. 27.
1. Władze Aralskiego Regionu Autonomicznego przekażą władzom Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu: pięć procent dochodu z roku 2013, dziesięciu procent dochodu z roku 2014 oraz corocznie pięć procent dochodu z lat kolejnych.
2. Rząd Autonomiczny zobowiązany jest do opublikowania wysokości dochodów za dany rok w dniach 1-5 grudnia tego roku, przy czym od pierwszego grudnia liczony jest już rok kolejny.
3. Spłata należności winna nastąpić najpóźniej do dnia 5 stycznia.

DZIAŁ V- POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Rozdział XII

art. 28.
1. Władze Aralskiego Regionu Autonomicznego deklarują, iż trzy wierzchołki najwyższego szczytu gór Manahar zostaną nazwane 'Arkadiusz', 'Drugi' oraz 'Filip'. Obywatele Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu otrzymają również prawo do odwiedzin i godnego uczczenia miejsca śmierci Dziesiętnika Hermana Pole.
2. Władze Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu zobowiązują się do wpłaty kwoty 450 000 loli (słownie- czterystu pięćdziesięciu tysięcy loli), w dniu rozpoczęcia pierwszych obrad Parlamentu Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu każdorazowej kadencji.
3. Każdy legalnie wybrany Komisarz Ludowy posiadać będzie prawa moderatora w działach Arlaskiego Regionu Autonomicznego na forum Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu, przez okres trwania kadencji. Prawa moderatorskie mogą zostać odebrane w wypadku, gdy stwierdzone zostanie złamanie zapisów niniejszego Traktatu.

art. 29.
Niniejszy Traktat wejdzie w życie po zatwierdzeniu go przez Diatte Guberni Aralskiej, Parlament Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu oraz ratyfikowaniu go przez Króla Hirschbergii i Weerlandu.

(-) Pansy Anclar-Swarzewska

wysłane
« Ostatnia zmiana: Września 22, 2013, 04:03:22 wysłane przez Laszk Młynariew » Zapisane
Laszk Młynariew
Wicekról Weerlandu
Moderator Globalny
Filar Monarchosocjalizmu
****

Posłuch 8
Offline Offline

Wiadomości: 6723Zobacz profil Email
« Odpowiedz #50 : Września 22, 2013, 04:02:55 »

Komu by to wysłać? Może temu od spraw wewnętrznych i od armii.
Zapisane

Aktualnie żywy
Regent ZSKHiW
Ataman Królewskich Sił Lądowych, Weerlandbasza,
Pan na Kaer Moher, Młynariewicach i Gnojniku
(-) marsz. Laszk diuk Młynariew h. Sauron

Pansy Anclar
Gość
« Odpowiedz #51 : Października 27, 2013, 10:30:49 »

miałam to wysłać miesiąc temu

Cytuj
Uchwała z 26 września 2013

TRAKTAT
O NAWIĄZANIU STOSUNKÓW DYPLOMATYCZNYCH

pomiędzy:

Królestwem Aryunu
a
Zjednoczonym Socjalistycznym Królestwem Hirschbergii i Weerlandu

Spisany dnia .. ... .... w Hirschberg-Arkopolis

Wysokie Układające się Strony:

Jego Królewska Mość
Rhaegar III Deithven, Król i Szach Aryunu
w imieniu własnym i Królestwa Aryunu
oraz
Jego Królewska Mość
Arkadiusz II Filip, Król Hirschbergii i Weerlandu
reprezentowany przez Narodowego Komisarza ds. Dyplomacji Bartosza Derikora
w imieniu własnym i Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu


zawierają niniejszy Traktat:

Rozdział I - Postanowienia Ogólne

Art. 1.
Traktat postanawia o nawiązaniu stosunków dyplomatycznych między Królestwem Aryunu a Zjednoczonym Socjalistycznym Królestwem Hirschbergii i Weerlandu

Art. 2.
Królestwo Aryunu oraz Zjednoczone Socjalistyczne Królestwo Hirschbergii i Weerlandu, zwane dalej Stronami postanawiają uroczyście wyrzec się przemocy we wzajemnych stosunkach i rozwiązywać wszelkie zaistniałe spory poprzez rozmowy i na drodze dyplomatycznej. Obie Strony postanawiają nawiązać stosunki dyplomatyczne na szczeblu ambasadorów. Pragną również wyrazić nadzieję, co do dalszej współpracy w przyszłości.

Rozdział II - Rozwiązywanie sporów

Art. 3.
W razie zaistnienia sporu pomiędzy obiema stronami, bezzwłocznie nawiążą kontakt upełnomocnieni przedstawiciele obu Stron.

Art. 4.
Strony mogą się zwrócić o mediację do państwa trzeciego lub do uznanego przez nie autorytetu. Mediacja nie wiąże jednak żadnej ze Stron.

Rozdział III - Kontakty międzypaństwowe

Art. 5.
Oba państwa reprezentuje urzędnik właściwy do spraw zagranicznych.

Rozdział IV - Ambasadorowie

Art. 6.
Ambasadorowie obu stron muszą zostać zaaprobowani i uzyskać akredytację, przez głowę państwa drugiego.

Art. 7.
Wydalenie Ambasadora z kraju, do którego został oddelegowany, następuje przez uznanie go w danym kraju za persona non grata.

Art. 8.
Ambasador nie może w kraju, do którego został od delegowany zostać aresztowany i postawiony przed sądem. Immunitet Dyplomatyczny chroni także majątek Ambasadora.

Rozdział V - Współpraca

Art. 9.
Obie Strony pragną dążyć do wzajemnej współpracy, której warunki uzgadniane będą i przedstawiane w formie odpowiednich traktatów międzynarodowych.

Art. 10.
Państwa zobowiązują się nie dyskryminować obywateli państw sygnatariuszy, którzy pragną działać na ich terenie.

Rozdział VI Postanowienia Końcowe

Art. 11.
Oba państwa-sygnatariusze niniejszego paktu zobowiązują się go przestrzegać.

Art. 12
Inne stosunki między Stronami regulować będą dodatkowe umowy.

Art. 13.
Oba państwa wyrzekają się wojny jako środku prowadzenia wzajemnej polityki międzynarodowej.

Art. 14.
Do Traktatu można dodawać, w razie zaistniałej potrzeby nowe postanowienia. Aby nowe postanowienia weszły w życie konieczna jest zgoda obu państw.

Art. 15.
Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszy traktat, traci on wówczas moc ze skutkiem natychmiastowym. Ambasadorom, do czasu wyjazdu z państwa obcego, wciąż przysługuje jednak Immunitet Dyplomatyczny.

Art. 16.
W razie złamania postanowień Traktatu przez któryś z rządów, Traktat traci moc prawną natychmiastowo, bez możliwości ponownego wprowadzenia go w życie bez uprzedniej ponownej ratyfikacji przez oba zainteresowane państwa.


Wysokie Układające się Strony:

(-) Pansy Anclar-Swarzewska


wysłane
« Ostatnia zmiana: Października 29, 2013, 07:14:15 wysłane przez Laszk Młynariew » Zapisane
Arkadiusz II Filip
Słońce Ludów
*******

Posłuch 5
Offline Offline

Wiadomości: 11615


Audiencja GG- 28373368, Steam- Starożytni Rosjanie


Zobacz profil Email
« Odpowiedz #52 : Listopada 30, 2013, 10:06:07 »

Cytuj
Uchwała z dn. 26 list. 2013 r.
Ustawa o prywatnych oddziałach zbrojnych

art. 1.
Niniejsza ustawa określa kwestie związane z prywatnymi oddziałami zbrojnymi, ich tworzeniem oraz likwidacją.

art. 2.
Jako prywatny oddział zbrjony określa się oddział zbrojny będący własnością osoby prywatnej, zwanej dalej Fundatorem, będący na jej utrzymaniu i podlegający jej jurysdykcji. Prywatnymi oddziałami zbrojnymi nie są formacje podlegające władzom centralnym lub samorządowym.

art. 3.
1. Fundatorem może być osoba fizyczna lub prawna.

art. 4.
1. Kwestie związane z nazewnictwem, uzbrojeniem, umundurowaniem oraz funkcjonowaniem prywatnych oddziałów zbrojnych określa Fundator.
2. Prywatne oddziały zbrojne winny działać zgodnie z przepisami prawa centralnego  Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu, a także zgodnie z przepisami prawa miejscowego. W przeciwnym wypadku Sąd ma prawo rozwiązać dany prywatny oddział zbrojny, zaś Fundatora pozbawić prawa do posiadania innych prywatnych oddziałów zbrojnych.

art. 5.
Pojedynczy fundator ma prawdo do posiadania oddziałów o łącznej liczebności 300 osób.

art. 6.
art. 6.
W wyjątkowym wypadku Zwierzchnik Sił Zbrojnych ZSKHiW ma prawo do zażądać od Fundatora zbrojnego wsparcia Sił Zbrojnych ZSKHiW podczas działań wojennych.

(-) Arkadiusz Filip

(-) Laszk diuk Młynariew


wysłane
« Ostatnia zmiana: Listopada 30, 2013, 10:11:01 wysłane przez Laszk Młynariew » Zapisane

(-) Arkadiusz II Filip von Wettyn od Rzepichy z Faradobusów
Król Hirschbergii i Weerlandu, Półksiążę Aralii, Lord Aleksandrowski,
Naczelny Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Dobrodziej Wszystkich Aralskich Dzieci,
Pan na Arkopolis, Palikotau, Ulaanbaatar, Złotopolicach, Kastlu itp. itd.
Arkadiusz II Filip
Słońce Ludów
*******

Posłuch 5
Offline Offline

Wiadomości: 11615


Audiencja GG- 28373368, Steam- Starożytni Rosjanie


Zobacz profil Email
« Odpowiedz #53 : Grudnia 07, 2013, 06:08:56 »

Cytuj
Uchwała z dnia 30 listopada 2013 r.
Nowelizacja Ustawy o państwowych tytułach honorowych


art. 1.
W Uchwale z dnia 03.04.2013 r. "Ustawie o państwowych tytułach honorowych" zmianie ulega treść punktu 1 art. 3.

art. 2.
Znowelizowana treść zapisów, o których mowa w art. 1. niniejszej uchwały brzmi:

"1. Za państwowe tytuły honorowe uważane są, w kolejności od najwyższego: książę, diuk, markiz, hrabia, baron, szlachcic. Żeńskimi odpowiednikami poszczególnych państwowych tytułów honorowych są: księżna, markiza, hrabina, baronessa, szlachcianka."

(-) Arkadiusz Filip

(-) Laszk diuk Młynariew

wysłane
« Ostatnia zmiana: Grudnia 07, 2013, 10:01:11 wysłane przez Laszk Młynariew » Zapisane

(-) Arkadiusz II Filip von Wettyn od Rzepichy z Faradobusów
Król Hirschbergii i Weerlandu, Półksiążę Aralii, Lord Aleksandrowski,
Naczelny Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Dobrodziej Wszystkich Aralskich Dzieci,
Pan na Arkopolis, Palikotau, Ulaanbaatar, Złotopolicach, Kastlu itp. itd.
Arkadiusz II Filip
Słońce Ludów
*******

Posłuch 5
Offline Offline

Wiadomości: 11615


Audiencja GG- 28373368, Steam- Starożytni Rosjanie


Zobacz profil Email
« Odpowiedz #54 : Grudnia 16, 2013, 02:06:00 »

Cytuj
Uchwała z dn. 12 gr. 2013 r.
Nowelizacja Uchwały z dn. 18.04.12 r.


W Uchwale z dnia 18 kwietnia 2012 roku "Ustawie o opłatach administracyjnych" zniesiony zostaje punkt 1.2 Art. 1.

(-) Arkadiusz Filip

(-) Laszk diuk Młynariew


wysłane
« Ostatnia zmiana: Grudnia 16, 2013, 09:45:52 wysłane przez Laszk Młynariew » Zapisane

(-) Arkadiusz II Filip von Wettyn od Rzepichy z Faradobusów
Król Hirschbergii i Weerlandu, Półksiążę Aralii, Lord Aleksandrowski,
Naczelny Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Dobrodziej Wszystkich Aralskich Dzieci,
Pan na Arkopolis, Palikotau, Ulaanbaatar, Złotopolicach, Kastlu itp. itd.
Arkadiusz II Filip
Słońce Ludów
*******

Posłuch 5
Offline Offline

Wiadomości: 11615


Audiencja GG- 28373368, Steam- Starożytni Rosjanie


Zobacz profil Email
« Odpowiedz #55 : Grudnia 27, 2013, 01:07:27 »

Cytuj
Uchwała
z dnia 20.12.13 r.
Nowelizacja Dekretu stanowiącego tymczasowe prawo najwyższe


1. W Dekrecie stanowiącym tymczasowe prawo najwyższe zmienia się treść punktu 2. artykułu 5.

2. Znowelizowana treść zapisów, o których mowa w punkcie 2 art. 5. niniejszej uchwały brzmi:

W skład Parlamentu wchodzi czterech posłów wybieranych w wyborach powszechnych na czteromiesięczną kadencję oraz Król.

(-) Arkadiusz Filip
Zapisane

(-) Arkadiusz II Filip von Wettyn od Rzepichy z Faradobusów
Król Hirschbergii i Weerlandu, Półksiążę Aralii, Lord Aleksandrowski,
Naczelny Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Dobrodziej Wszystkich Aralskich Dzieci,
Pan na Arkopolis, Palikotau, Ulaanbaatar, Złotopolicach, Kastlu itp. itd.
Laszk Młynariew
Wicekról Weerlandu
Moderator Globalny
Filar Monarchosocjalizmu
****

Posłuch 8
Offline Offline

Wiadomości: 6723Zobacz profil Email
« Odpowiedz #56 : Lutego 07, 2014, 09:40:36 »

Cytuj
Ustawa ws. zniesienia Uchwały z dnia 24 maja 2012 roku.

art. 1.
Z chwilą wejścia w życie niniejszej Ustawy zniesiona zostaje Uchwała z dnia 24 maja 2012 roku "Ustawa o kompetencjach Narodowego Komisarza ds. Sił Zbrojnych".

art. 2.
1. Z chwilą wejścia w życie niniejszej Ustawy wszelkie kompetencje, obowiązki oraz zwierzchności, o których mowa jest w jakimkolwiek akcie prawa centralnego, bądź wojskowego zostają zaliczone do kompetencji i obowiązków Naczelnego Zwierzchnika Sił Zbrojnych ZSKHiW, lub też wyznaczonych przez niego podmiotów.
2. Zastrzega się, że Rada Komisarzy Narodowych na czele z Przewodniczącym prowadzić będą kontrolę działań Sił Zbrojnych ZSKHiW.

(-) Laszk diuk Młynariew
Zapisane

Aktualnie żywy
Regent ZSKHiW
Ataman Królewskich Sił Lądowych, Weerlandbasza,
Pan na Kaer Moher, Młynariewicach i Gnojniku
(-) marsz. Laszk diuk Młynariew h. Sauron

Laszk Młynariew
Wicekról Weerlandu
Moderator Globalny
Filar Monarchosocjalizmu
****

Posłuch 8
Offline Offline

Wiadomości: 6723Zobacz profil Email
« Odpowiedz #57 : Lutego 10, 2014, 09:04:33 »

Cytuj
Nowelizacja uchwały z dnia 22.10.12 r.

Art. 1.
W Uchwale z dnia 22.10.12 r. ("Ustawa o podziale administracyjnym Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu") zmianie ulega treść art. 12.

Art. 2.
Artykuł 12. rzeczonej uchwały zyskuje brzmienie:

"Art. 12.
Władze gubernialne mają prawo do powoływania własnych oddziałów i formacji porządkowych, które podlegają jednak kontroli właściwego komisariatu w Radzie Komisarzy Narodowych. Rzeczony organ posiada prawo do rejestracji oddziałów i formacji porządkowych oraz do ich rozwiązywania."

Art. 3.
Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały przestaje obowiązywać Uchwała z dn. 20.12.12 r. ("Ustawa o Milicji Narodowej"), zaś wszyscy funkcjonariusze Milicji Narodowej zostają przekazani do dyspozycji władz guberni, w której pełnili służbę z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały.

(-) Laszk diuk Młynariew
Zapisane

Aktualnie żywy
Regent ZSKHiW
Ataman Królewskich Sił Lądowych, Weerlandbasza,
Pan na Kaer Moher, Młynariewicach i Gnojniku
(-) marsz. Laszk diuk Młynariew h. Sauron

Laszk Młynariew
Wicekról Weerlandu
Moderator Globalny
Filar Monarchosocjalizmu
****

Posłuch 8
Offline Offline

Wiadomości: 6723Zobacz profil Email
« Odpowiedz #58 : Lutego 15, 2014, 02:44:14 »

Cytuj
Wniosek o wotum zaufania

Premier: Erick Monde
vice premier: Helmut von Hermann
komisarz ds Sił Zbrojnych: Erick Monde
prezes KBL: Laszk Młynariew
komisarz spraw wewnętrznych: Ciecierad Ciecieląg

(-) Laszk diuk Młynariew
Zapisane

Aktualnie żywy
Regent ZSKHiW
Ataman Królewskich Sił Lądowych, Weerlandbasza,
Pan na Kaer Moher, Młynariewicach i Gnojniku
(-) marsz. Laszk diuk Młynariew h. Sauron

Tobiasz von Richtoffen-Deithven
Człowiek Pracy
****

Posłuch 1
Offline Offline

Wiadomości: 2837Zobacz profil Email
« Odpowiedz #59 : Lutego 15, 2014, 04:19:39 »

A nie brakuje tu tego od dyplomacji?
Zapisane


Budowniczy Dzisiejszej Jakości Żuław Rzeżuszych
Jarl Soligt
Sołtys Roterhirschbergu
Strony: 1 2 3 [4] 5 6 7   Do góry
  Drukuj  
 
Skocz do:  

Działa na MySQL Działa na PHP Powered by SMF 1.1.13 | SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC Prawidłowy XHTML 1.0! Prawidłowy CSS!
Strona wygenerowana w 0.281 sekund z 20 zapytaniami.