Zjednoczone Socjalistyczne Królestwo Hirschbergii i Weerlandu
Stycznia 17, 2022, 08:30:17 *
Witamy, Gość. Zaloguj się lub zarejestruj.

Zaloguj się podając nazwę użytkownika, hasło i długość sesji
Aktualności:
 
   Strona główna   Pomoc Szukaj Kalendarz Zaloguj się Rejestracja  
Strony: 1 [2] 3 4 ... 7   Do dołu
  Drukuj  
Autor Wątek: Uchwały do realizacji.  (Przeczytany 2672 razy)
Arkadiusz II Filip
Słońce Ludów
*******

Posłuch 5
Offline Offline

Wiadomości: 11615


Audiencja GG- 28373368, Steam- Starożytni Rosjanie


Zobacz profil Email
« Odpowiedz #15 : Września 02, 2012, 03:33:26 »

Cytuj
Uchwła z dnia 29.08.12 r.
Parlament udziela wotum zaufania Laszkowi Młynariewowi na stanowisku Narodowego Komisarza Spraw Wewnętrznych

(-) Arkadiusz Filip
« Ostatnia zmiana: Września 04, 2012, 08:55:26 wysłane przez Krzysztof Septimus » Zapisane

(-) Arkadiusz II Filip von Wettyn od Rzepichy z Faradobusów
Król Hirschbergii i Weerlandu, Półksiążę Aralii, Lord Aleksandrowski,
Naczelny Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Dobrodziej Wszystkich Aralskich Dzieci,
Pan na Arkopolis, Palikotau, Ulaanbaatar, Złotopolicach, Kastlu itp. itd.
Arkadiusz II Filip
Słońce Ludów
*******

Posłuch 5
Offline Offline

Wiadomości: 11615


Audiencja GG- 28373368, Steam- Starożytni Rosjanie


Zobacz profil Email
« Odpowiedz #16 : Września 03, 2012, 02:23:22 »

Cytuj
Uchwała z dnia 31.08.12 r.
Ustawa o Siłach Zbrojnych ZSKHiW

Art. 1
Niniejsza ustawa określa kompetencje zwierzchnika Sił Zbrojnych ZSKHiW, poszczególnych rodzajów wojsk oraz ich obowiązki.

Art. 2
Przez Siły Zbrojne rozumie się wszystkie jednostki wojskowe podlegające Komisarzowi ds. Sił Zbrojnych.

Art. 3
1. Król jest zwierzchnikiem Sił Zbrojnych ZSKHiW.
2. Król jako zwierzchnik  Sił Zbrojnych ZSKHiW:
a) w razie wypowiedzenia wojny mianuje Głównodowodzącego. który obejmuje na czas wojny drugie po Królu, lecz wyższe od Narodowego Komisarza ds. Sił Zbrojnych zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi. Król może także odwołać Głównodowodzącego w razie niewłaściwego wypełniania przez niego obowiązków.
b) nadaje stopnie wojskowe wyższe od generała lejtnanta i równoważnych mu łącznie ze stopniem generała lejtnanta i równoważnymi,
c) zatwierdza akcje planowane przez Narodowego Komisarza ds. Sił Zbrojnych,
d) na wniosek Narodowego Komisarza ds. Sił Zbrojnych mianuje dowódców poszczególnych rodzajów wojsk.
2.1. Król jest zobowiązany uzasadnić swoje decyzje.
2.2. W czasie wojny nie przysługuje odwołanie od decyzji Króla. Natomiast w czasie pokoju można takowe złożyć.
3. Głównodowodzący jest zobowiązany do dowodzenia armią na czas wojny.
4. Żaden zwierzchnik Sił Zbrojnych (Król, Głównodowodzący oraz Narodowy Komisarz), a także Siły Zbrojne nie mogą działać przeciwko ZSKHiW ani Ludowi Szlacheckiemu ZSKHiW

Art. 4
Za organizację Sił Zbrojnych ZSKHiW odpowiada Narodowy Komisarz ds. Sił Zbrojnych, którego szczegółowe obowiązki w tym zakresie wymienione są w ustawie o jego kompetencjach.

Art. 5
1.Siły Zbrojne ZSKHiW dzielą się na:
a) Królewskie Siły Lądowe
b) Królewską Flotę Wojenną
c) Królewskie Siły Lotnicze
d) Przymusowe Młodzieżowe Oddziały Budzimira (zwane dalej PMOB)
1.1 Części Sił Zbrojnych wymienionych w podpunktach a, b i c są razem nazywane Królewskimi Siłami Zbrojnymi (zwane dalej KSZ).
2. Zadania i kompetencje każdego z tych rodzajów wojsk są następujące.
2.1 KSZ strzegą granic ZSKHiW. Mogą używać przemocy wobec wroga zarówno defensywnie jak i ofensywnie wyłącznie za zgodą odpowiednich organów.
2.2 PMOB ochrania ludność cywilną poprzez następujące działania:
a) ewakuacja ludności cywilnej z terenów uznanych zagrożonych,
b) w razie wojny nie dopuszczenie armii wroga do terenów na których są jeszcze cywile,
2.2.1 PMOB ma prawo użyć wszelkich dozwolonych środków, by osiągnąć powyższe cele. Jednostki wroga atakuje wyłącznie defensywie za zgodą odpowiednich organów.

Art. 6
1. W Królewskich Siłach Lądowych oraz w Królewskich Siłach Lotniczych obowiązują następujące stopnie wojskowe zaczynając od najwyższego:
a) generalissimus,
b) marszałek,
c) generał,
d) generał lejtnant,
e) pułkownik,
f) major,
g) kapitan,
h) porucznik,
i) podporucznik,
j) chorąży,
k) sierżant,
l) kapral,
m) szeregowy.
2. W Królewskiej Flocie Wojennej obowiązują następujące stopnie wojskowe zaczynając od najwyższego:
a) generalissimus,
b) wielki admirał,
c) admirał,
d) wiceadmirał,
e) komandor,
f) podkomandor,
g) kapitan,
h) porucznik,
i) podporucznik,
j) chorąży,
k) bosman,
l) mat,
m) marynarz.
3. W Przymusowych Młodzieżowych Oddziałach Budzimira obowiązują następujące stopnie wojskowe zaczynając od najwyższego:
a) generalissimus,
b) marszałek,
c) generał,
d) generał lejtnant,
e) pułkownik,
f) major,
g) kapitan,
h) porucznik,
i) podporucznik,
j) chorąży,
k) sierżant,
l) kapral,
m) szeregowy.

Art. 8.
1. Do służby w Przymusowych Młodzieżowych Oddziałach Budzimira zobowiązani są wszyscy obywatele ZSKHiW w wieku od 18 do 24 lat, którzy nie odbywają studiów na uczelniach krajowych lub zagranicznych. Dla pozostałych obywateli służba w Przymusowych Młodzieżowych Oddziałach Budzimira jest służbą dobrowolną.
2. Do zwalniania z obowiązku służby w Przymusowych Młodzieżowych Oddziałach Budzimira uprawniony jest ich dowódca oraz Sąd.
3. Służba w Przymusowych Młodzieżowych Oddziałach Budzimira może być kontynuowana przez obywatela po osiągnięciu wieku 24 lat.

Art. 7.
1. Służba w Królewskich Siłach Zbrojnych jest służbą dobrowolną.
2. Zalecane jest by żołnierzami Królewskich Sił Zbrojnych zostawały jedynie osoby, które odbyły minimum 10-letnią służbę w PMOB.
3. Na mocy rozporządzenia Komisarza ds. Sił Zbrojnych od punktów 1. 2. art. 7. mogą zostać poczynione odstępstwa.

(-) Arkadiusz Filip

Wysłane
« Ostatnia zmiana: Września 07, 2012, 10:01:42 wysłane przez Krzysztof Septimus » Zapisane

(-) Arkadiusz II Filip von Wettyn od Rzepichy z Faradobusów
Król Hirschbergii i Weerlandu, Półksiążę Aralii, Lord Aleksandrowski,
Naczelny Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Dobrodziej Wszystkich Aralskich Dzieci,
Pan na Arkopolis, Palikotau, Ulaanbaatar, Złotopolicach, Kastlu itp. itd.
Arkadiusz II Filip
Słońce Ludów
*******

Posłuch 5
Offline Offline

Wiadomości: 11615


Audiencja GG- 28373368, Steam- Starożytni Rosjanie


Zobacz profil Email
« Odpowiedz #17 : Września 09, 2012, 05:31:47 »

Cytuj
Uchwała z dnia 04.09.12 r.
Ustawa o Królewskich Gospodarstwach Rolnych


1. Jako Królewskie Gospodarstwo Rolne (nazywane dalej KGR) definiuje się każde gospodarstwo rolne należące do państwa.
2. Zgodę na powstanie nowego KGR-u wydaje Komisarz Spraw Wewnętrznych. Wniosek o budowę KGR-u składa zarządca guberni.
3. Budowa KGR-u finansowana jest z budżetu danej guberni.
4. Pracę KGR-ów w poszczególnych guberniach nadzorują zarządcy guberni.
5. Zarządcy składają raport z działania KGR-ów w swoich guberniach komisarzowi spraw wewnętrznych raz do roku.
6. Zyski z KGR-ów w 60% przekazywane są do skarbu państwa, a w 40% na konto danej guberni.

(-) Arkadiusz Filip

Wysłane
« Ostatnia zmiana: Września 11, 2012, 10:03:03 wysłane przez Krzysztof Septimus » Zapisane

(-) Arkadiusz II Filip von Wettyn od Rzepichy z Faradobusów
Król Hirschbergii i Weerlandu, Półksiążę Aralii, Lord Aleksandrowski,
Naczelny Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Dobrodziej Wszystkich Aralskich Dzieci,
Pan na Arkopolis, Palikotau, Ulaanbaatar, Złotopolicach, Kastlu itp. itd.
Arkadiusz II Filip
Słońce Ludów
*******

Posłuch 5
Offline Offline

Wiadomości: 11615


Audiencja GG- 28373368, Steam- Starożytni Rosjanie


Zobacz profil Email
« Odpowiedz #18 : Września 13, 2012, 01:27:19 »

Cytuj
Uchwała z dnia 09.09.12 r.
Ustawa o obywatelstwie Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu


Art. 1.
Niniejsza Ustawa określa procedury związane z nadawaniem i odbieraniem obywatelstwa Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu.

Art. 2.
Zjednoczone Socjalistyczne Królestwa Hirschbergii i Weerlandu zwane jest dalej ZSKHiW.

Art. 3.
Obywatelstwo ZSKHiW nadaje Król Hirschbergii i Weerlandu.

Art. 4.
1. Odebranie obywatelstwa ZSKHiW następuje na mocy wyroku sądowego lub po zrzeczeniu się obywatelstwa ZSKHiW przez obywatela.
2. Skazanie na karę banicji jest równoznaczne  z pozbawieniem skazanego obywatelstwa ZSKHiW.

Art. 5.
Obywatelstwo ZSKHiW może zostać nadane osobie fizycznej, która:
1. Posiada konto na forum ZSKHiW od co najmniej tygodnia
2. Wysłała na forum ZSKHiW co najmniej dwadzieścia wiadomości.
3. Złożyła na ręce Króla Hirschbergii i Weerlandu wniosek zawierający:
a) Wirtualne imię i nazwisko wnioskodawcy
b) Wirtualne miejsce zamieszkania wnioskodawcy
c) Informacje o posiadanych obywatelstwach państw obcych
4. Organem właściwym do weryfikacji informacji zawartych we wniosku jest Król Hirschbergii i Weerlandu oraz Narodowy Komisariat Dyplomacji.
5. Król Hirschbergii i Weerlandu zobowiązany jest rozpatrzyć wniosek w terminie siedmiu dni.

Art. 6.
1.   Otrzymanie obywatelstwa ZSKHiW jest równoznaczne z otrzymaniem tytułu szlachcica.
2.   Utrata obywatelstwa ZSKHiW jest równoznaczna z utratą tytułów szlacheckich.

Art. 7.
1.   Zrzeczenie się obywatelstwa ZSKHiW następuje poprzez publikację na forum ZSKHiW oświadczenia o następującej treści:

„Ja, IMIĘ I NAZWISKO, w pełni świadomie zrzekam się obywatelstwa Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu oraz  wszelkich przywilejów związanych z obywatelstwem. W wypadku zaniechania mojej aktywności swój majątek przekazuje na rzecz XXX”

2.   Do potwierdzenia zrzeknięcia się obywatelstwa zobowiązany jest Narodowy Komisariat Spraw Wewnętrznych.
3.   W przypadku nie przekazania majątku zostaje on przekazany do dyspozycji Narodowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych.

Art. 8.
1.   W przypadku niezapowiedzianego zaniechania aktywności przez obywatela na okres co najmniej 3 miesięcy Narodowy Komisarz Spraw Wewnętrznych uprawniony jest do uznania  obywatela za zmarłego.
2.   Uznanie obywatela za zmarłego następuje na mocy rozporządzenia
3.   W przypadku ponowienia aktywności w ZSKHiW przez obywatela uznanego za zmarłego Narodowy Komisarz Spraw Wewnętrznych zobowiązany jest do cofnięcia postanowień rozporządzenia o uznaniu danego obywatela za zmarłego.
4.   W przypadku niezrealizowania postanowień punktu 3 art. 9 do cofnięcia postanowień rozporządzenia uprawniony jest Premier ZSKHiW.

(-) Arkadiusz Filip

Wysłane
« Ostatnia zmiana: Września 22, 2012, 10:23:17 wysłane przez Krzysztof Septimus » Zapisane

(-) Arkadiusz II Filip von Wettyn od Rzepichy z Faradobusów
Król Hirschbergii i Weerlandu, Półksiążę Aralii, Lord Aleksandrowski,
Naczelny Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Dobrodziej Wszystkich Aralskich Dzieci,
Pan na Arkopolis, Palikotau, Ulaanbaatar, Złotopolicach, Kastlu itp. itd.
Arkadiusz II Filip
Słońce Ludów
*******

Posłuch 5
Offline Offline

Wiadomości: 11615


Audiencja GG- 28373368, Steam- Starożytni Rosjanie


Zobacz profil Email
« Odpowiedz #19 : Września 17, 2012, 04:06:13 »

Cytuj
Uchwała z dnia 13.09.12 r.
Ustawa o kontach bankowych


art. 1.
1.1 Każdy pracujący obywatel (zwany też użytkownikiem banku) ZSKHiW zobowiązany jest posiadać konto w dowolnym banku.
1.2 Każdy obywatel ma prawo posiadać tylko jedno konto w każdym działającym na terenie państwa banku.
1.3 Każdy posiadacz konta może samodzielnie dokonywać przelewów z konta na konto i z banku do banku
1.4 Żaden organ nie może odmówić obywatelowi założenia konta w banku, jeśli użytkownik ten nie łamie prawa.
1.5 Dyrektorem Generalnym Królewskiego Banku Lichwy jest wyznaczany przez Przewodniczącego Rady Komisarzy Narodowych

art. 2.
2.1 Przelewów wypłat pensji na konto pracownika może dokonywać tylko pracodawca
2.2 Pracodawca nie ma prawa opóźniać wypłaty bez podania powodu
2.3 Kto przekazuje pieniądze obywatelowi/instytucji zobowiązany jest dokonać przelewu z zaznaczeniem salda na swoim i
na cudzym koncie
2.4 Żaden użytkownik nie ma prawa wydać więcej pieniędzy niż posiada.
2.5 Jeśli użytkownik przelał więcej pieniędzy niż posiada, przelew taki uznaje się za nie ważny
2.6 Każdy pracownik, jeśli ma więcej niż jedno konto w kilku bankach zobowiązany jest poinformować pracodawcę, na które konto ma być przelewana wypłata

art. 3.
3.1 Dyrektor Generalny Królewskiego Banku Lichwy uprawniony jest do kontroli kont innych użytkowników.
3.2  Dyrektor Generalny w trakcie kontroli ma prawo:
a) sprawdzać stan konta
b) unieważniać niektóre przelewy zgodnie z punktem 5 art. 2 niniejszej Ustawy.
c) sprawdzać pochodzenie środków finansowych
d) w razie uchybień nakładać kary pieniężne
e) w razie niewypłacalności użytkownika zamknąć konto
f) skontrolować prywatny bank, lub poprosić jego właściciela o stosowny raport

art. 4.
4.1 Kontem publicznym jest konto firmy lub instytucji
4.2 Użytkownik nie ma prawa posiadać konta publicznego w kilku bankach
4.3 Każdy użytkownik konta publicznego zobowiązany jest raz w miesiącu przedstawić organom zarządzającym bankiem raport finansowy ze swojej działalności

art. 5.
5.1 Konto państwowe rozumie się jako konto, którego właścicielem jest instytucja państwowa
5.2 Instytucje, które uprawnione są zakładać konta państwowe;
a) Parlament
b) Rada Komisarzy Narodowych i jej organy
c) Siły Zbrojne
d) Uniwersytety i instytuty
e) urzędy i instytucje, które należą do państwa chociaż 75%
5.3 Konto państwowe może zostać utworzone jedynie w Królewskim Banku Lichwy
5.4 Jeden obywatel ma prawo zarządzać kilkoma kontami państwowymi pod warunkiem, że nie będzie przelewał
pieniędzy z jednego konta, którym zarządza do drugiego konta, którym zarządza.

(-) Arkadiusz Filip

Wysłane
« Ostatnia zmiana: Września 22, 2012, 10:24:48 wysłane przez Krzysztof Septimus » Zapisane

(-) Arkadiusz II Filip von Wettyn od Rzepichy z Faradobusów
Król Hirschbergii i Weerlandu, Półksiążę Aralii, Lord Aleksandrowski,
Naczelny Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Dobrodziej Wszystkich Aralskich Dzieci,
Pan na Arkopolis, Palikotau, Ulaanbaatar, Złotopolicach, Kastlu itp. itd.
Arkadiusz II Filip
Słońce Ludów
*******

Posłuch 5
Offline Offline

Wiadomości: 11615


Audiencja GG- 28373368, Steam- Starożytni Rosjanie


Zobacz profil Email
« Odpowiedz #20 : Września 22, 2012, 08:30:19 »

Cytuj
Uchwała z dnia 18.09.12 r.
Ustawa o spadkach


Wstęp
1.1 Każdy obywatel ZSKHiW może przekazać w spadku dobra ruchome lub nieruchome.
1.2 Spadek może obowiązywać za życia lub po v-śmierci darczyńcy.
1.3 Testament uznaje się za prawdziwy, gdy;
    a) wiadomo, że pisał go darczyńca
    b) został napisany przynajmniej 24godziny przed v-śmiercią
    c) został zabezpieczony w bankowym sejfie, lub innym miejscu możliwym do wglądu

Obdarowani
2.2 Obdarowanym nie może być;
    a) ktoś, kto do napisania testamentu darczyńcę zmusił
    b) ktoś, kto przyczynił się do śmierci darczyńcy

Testament
3.1 Testamentem nazywamy wolę darczyńcy, który chce obdarować innych swoimi dobrami.
3.2 Testamentem jest dokument napisany i podpisany przez darczyńcę.
3.3 Testamentem nazywamy dokument, który zawiera rozporządzenie własnego majątku. Przy czym każda część majątku została rozdzielona między wszystkich obdarowanych.

(-) Arkadiusz Filip

Wysłane
« Ostatnia zmiana: Września 22, 2012, 10:25:52 wysłane przez Krzysztof Septimus » Zapisane

(-) Arkadiusz II Filip von Wettyn od Rzepichy z Faradobusów
Król Hirschbergii i Weerlandu, Półksiążę Aralii, Lord Aleksandrowski,
Naczelny Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Dobrodziej Wszystkich Aralskich Dzieci,
Pan na Arkopolis, Palikotau, Ulaanbaatar, Złotopolicach, Kastlu itp. itd.
Arkadiusz II Filip
Słońce Ludów
*******

Posłuch 5
Offline Offline

Wiadomości: 11615


Audiencja GG- 28373368, Steam- Starożytni Rosjanie


Zobacz profil Email
« Odpowiedz #21 : Października 22, 2012, 03:05:49 »

Cytuj
Uchwała z dn. 17.10.12 r.
Nowelizacja Ustawy o określeniu kompetencji Premiera ZSKHiW


W ustawie o określeniu kompetencji Premiera ZSKHiW wprowadza się następującą zmianę:
1. W Art. 4 dodaje się podpunkt "i" o następującym brzmieniu:
"i)  Pełnienie obowiązków komisarza w wypadku wakatu na stanowisku.
j) Pełnienie obowiązków komisarza w wypadku jego nieobecności."

(-) Arkadiusz Filip

Wysłane
« Ostatnia zmiana: Stycznia 13, 2013, 06:14:55 wysłane przez Mistrz Budzimir VII » Zapisane

(-) Arkadiusz II Filip von Wettyn od Rzepichy z Faradobusów
Król Hirschbergii i Weerlandu, Półksiążę Aralii, Lord Aleksandrowski,
Naczelny Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Dobrodziej Wszystkich Aralskich Dzieci,
Pan na Arkopolis, Palikotau, Ulaanbaatar, Złotopolicach, Kastlu itp. itd.
Arkadiusz II Filip
Słońce Ludów
*******

Posłuch 5
Offline Offline

Wiadomości: 11615


Audiencja GG- 28373368, Steam- Starożytni Rosjanie


Zobacz profil Email
« Odpowiedz #22 : Października 26, 2012, 02:25:44 »

Cytuj
Uchwała z dnia 22.10.12 r.
Ustawa o podziale administracyjnym Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu


Art. 1.
Ilekroć w niniejszej ustawie pada skrót ZSKHiW rozumie się przez to Zjednoczone Socjalistyczne Królestw Hirschbergii i Weerlandu.

Art. 2.
Ustawa dotyczy podziału administracyjnego ZSKHiW.

Art. 3.
ZSKHiW jest państwem federalnym.

Art. 4.
Jednostkami administracyjnymi pierwszego stopnia ustanawia się gubernie.

Art. 5.
Gubernie powoływane są i likwidowane na mocy ustawy zwyczajnej Parlamentu ZSKHiW, umowy międzynarodowej lub królewskiej ustawy początkowej.

Art.. 6.
1. Władza w guberniach pochodzi od ich mieszkańców.

Art. 7.
Gubernie uprawnione są do ustanawiania własnych ustaw zasadniczych oraz innych praw obowiązujących na terenie guberni, jednak nie będących w sprzeczności z prawem ZSKHiW.

Art. 8.
1.   Naczelnym organem ustawodawczym guberni jest ustanowiony przez jej ustawę zasadniczą demokratyczny organ samorządowy.
2.   W przypadku, gdy prawo nie precyzuje roli i zasad funkcjonowania organu, o którym mowa w punkcie 1. rolę tę pełni zgromadzenie wszystkich mieszkańców guberni.

Art.. 9.
1. Władzę wykonawczą na terenie guberni sprawuje zarządca  lub osoba mu równoważna.
2. Kompetencje oraz zasady wybierania i sprawowania funkcji przez zarządcę ustala prawo guberni.
3. W wypadku umyślnego spowodowania szkód w działaniu guberni lub państwa zarządca guberni może zostać zawieszony w obowiązkach przez premiera ZSKHiW.
4. W przypadku zawieszenia zarządcy w obowiązkach władzę wykonawczą sprawuje komendant guberni wyznaczony przez premiera ZSKHiW za zgodą organu ustawodawczego.
5. Komendant guberni sprawuje do czasu powrotu zarządcy na stanowisko lub do czasu powołania nowego zarządcy.
6. Zarządca powraca na stanowisko na mocy uchwały organu ustawodawczego.
7. Premier ZSKHiW lub Narodowy Komisarz Spraw Wewnętrznych ma prawo do sądowego zaskarżenia aktu prawa miejscowego.
8. W wypadku uznania przez Sąd niezgodności aktu prawa miejscowego z prawem centralnym akt ten ulega unieważnieniu.

Art. 10.
1. Władze guberni uprawnione są do ustanawiania podatków oraz innych opłat administracyjnych obowiązujących na terenie guberni.
2. Dochód z gubernialnych podatków i opłat administracyjnych winien zasilić w co najmniej 20% konto skarbu Państwa.
3. Zobowiązuje się Rade Komisarzy Narodowych do wyznaczenia minimalnych stawek podatków.

Art. 11.
Prywatne majątki ziemskie położone na terenie guberni podlegają jej władzom i mogą zostać przez nią zlikwidowane w wypadku łamania prawa przez właściciela majątku

Art. 12.
Władze guberni nie są uprawnione do tworzenia własnych sił porządkowych, jednak gdy jest to konieczne Milicja Narodowa oraz jednostki Sił Zbrojnych ZSKHiW stacjonujące na terenie guberni zobowiązane są do udzielenia pomocy jej władzom.

(-) Arkadiusz Filip

wysłane
« Ostatnia zmiana: Stycznia 13, 2013, 06:16:26 wysłane przez Mistrz Budzimir VII » Zapisane

(-) Arkadiusz II Filip von Wettyn od Rzepichy z Faradobusów
Król Hirschbergii i Weerlandu, Półksiążę Aralii, Lord Aleksandrowski,
Naczelny Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Dobrodziej Wszystkich Aralskich Dzieci,
Pan na Arkopolis, Palikotau, Ulaanbaatar, Złotopolicach, Kastlu itp. itd.
Arkadiusz II Filip
Słońce Ludów
*******

Posłuch 5
Offline Offline

Wiadomości: 11615


Audiencja GG- 28373368, Steam- Starożytni Rosjanie


Zobacz profil Email
« Odpowiedz #23 : Listopada 01, 2012, 12:24:55 »

Cytuj
Uchwała z dn. 28.10.12 r.

Parlament ZSKHiW udziela wotum zaufania VIII Rządowi w składzie:

Premier: Bartosz Derikor
Wicepremier: Krzysztof Septimus
Komisarz ds. Sił Zbrojnych: Arkadiusz II Filip
Komisarz ds. Wewnętrznych: Krzysztof Septimus
Komisarz ds. Dyplomacji: Bartosz Derikor


(-) Arkadiusz Filip

przyjęte
« Ostatnia zmiana: Stycznia 13, 2013, 06:19:01 wysłane przez Mistrz Budzimir VII » Zapisane

(-) Arkadiusz II Filip von Wettyn od Rzepichy z Faradobusów
Król Hirschbergii i Weerlandu, Półksiążę Aralii, Lord Aleksandrowski,
Naczelny Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Dobrodziej Wszystkich Aralskich Dzieci,
Pan na Arkopolis, Palikotau, Ulaanbaatar, Złotopolicach, Kastlu itp. itd.
Arkadiusz II Filip
Słońce Ludów
*******

Posłuch 5
Offline Offline

Wiadomości: 11615


Audiencja GG- 28373368, Steam- Starożytni Rosjanie


Zobacz profil Email
« Odpowiedz #24 : Listopada 08, 2012, 04:07:02 »

Cytuj
Uchwała z dn. 04.11.12 r.
Ustawa o zmianie treści Ustawy o Siłach Zbrojnych


art. 1.
W Ustawie o Siłach Zbrojnych [Uchwała z dnia 31.08.12 r.] zmianie ulega treść art. 3 oraz art. 6.

art. 2.
Znowelizowana treść art. 3. brzmi:

"Art. 3
1. Król jest zwierzchnikiem Sił Zbrojnych ZSKHiW.
2. Król jako zwierzchnik  Sił Zbrojnych ZSKHiW:
a) w razie wypowiedzenia wojny mianuje Głównodowodzącego. który obejmuje na czas wojny drugie po Królu, lecz wyższe od Narodowego Komisarza ds. Sił Zbrojnych zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi. Król może także odwołać Głównodowodzącego w razie niewłaściwego wypełniania przez niego obowiązków.
b) nadaje stopnie wojskowe wyższe od generała lejtnanta i równoważnych mu łącznie ze stopniem generała lejtnanta i równoważnymi,
c) zatwierdza akcje planowane przez Narodowego Komisarza ds. Sił Zbrojnych,
d) zatwierdza lub odrzuca decyzje Narodowego Komisarza ds. Sił Zbrojnych ws. mianowania i odwołania ze stanowisk dowódczych oraz ws. odebrania stopni wojskowych"

art. 3.
Znowelizowana treść art. 6. brzmi:

"art. 6.

1. Stopień Generalissimusa jest najwyższym stopniem wojskowym Sił Zbrojnych ZSKHiW przysługującym:
a) Każdorazowemu Zwierzchnikowi Sił Zbrojnych
b) Każdorazowemu Głównodowodzącemu
2. Stopień Generalissimusa nie może zostać odebrany.

2. W Królewskich Siłach Lądowych oraz w Królewskich Siłach Lotniczych obowiązują następujące stopnie wojskowe zaczynając od najwyższego:
a) feldmarszałek lub marszałek lotnictwa
b) generał,
c) generał lejtnant,
d) pułkownik,
e) major,
f) kapitan,
g) porucznik,
h) podporucznik,
i) chorąży,
j) sierżant,
k) kapral,
l) szeregowy.

2. W Królewskiej Flocie Wojennej obowiązują następujące stopnie wojskowe zaczynając od najwyższego:
a) wielki admirał,
b) admirał,
c) wiceadmirał,
d) komandor,
e) podkomandor,
f) kapitan,
g) porucznik,
h) podporucznik,
i) chorąży,
j) bosman,
k) mat,
l) marynarz.

3. W Przymusowych Młodzieżowych Oddziałach Budzimira obowiązują następujące stopnie wojskowe zaczynając od najwyższego:
a) Generał PMOB
b) nadzorca
c) dozorca
d) setnik
e) dziesiętnik
f) starszy poborowy
g) poborowy"

4. Dowódcy poszczególnych rodzajów wojsk uprawnieni są do nadawania stopni:
a) do stopnia kapitana włącznie w Królewskich Siłach Zbrojnych
b) do stopnia nadzorcy włącznie w Przymusowych Młodzieżowych Oddziałach Budzimira

art. 4.
Osoby posiadające dotychczas stopień marszałka królewskich Sił Lądowych otrzymują z chwilą uprawomocnienia się niniejszej Ustawy stopień feldmarszałka.

(-) Arkadiusz Filip

wysłane
« Ostatnia zmiana: Stycznia 13, 2013, 06:19:45 wysłane przez Mistrz Budzimir VII » Zapisane

(-) Arkadiusz II Filip von Wettyn od Rzepichy z Faradobusów
Król Hirschbergii i Weerlandu, Półksiążę Aralii, Lord Aleksandrowski,
Naczelny Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Dobrodziej Wszystkich Aralskich Dzieci,
Pan na Arkopolis, Palikotau, Ulaanbaatar, Złotopolicach, Kastlu itp. itd.
Arkadiusz II Filip
Słońce Ludów
*******

Posłuch 5
Offline Offline

Wiadomości: 11615


Audiencja GG- 28373368, Steam- Starożytni Rosjanie


Zobacz profil Email
« Odpowiedz #25 : Grudnia 29, 2012, 07:12:31 »

Cytuj
Uchwała z dn. 20.12.12 r.
Ustawa o Milicji Narodowej


art. 1.
Niniejsza ustawa określa kompetencję i strukturę Milicji Narodowej.

art. 2.
Milicja Narodowa jest centralnym organem porządkowym Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu.

art. 3.
Organem zwierzchnim Milicji Narodowej ustanawia się Narodowego Komisarz Spraw Wewnętrznych.

art. 4.
Do kompetencji Milicji Narodowej zalicza się:
-dokonywanie zatrzymań na okres nie dłuższy niż 48 godzin ale tylko jeśli jest podejrzenie złamania prawa
-zabezpieczanie manifestacji i innych zgromadzeń publicznych
-ochrona budynków użyteczności publicznej
-kontrola ruchu drogowego
-działania prewencyjne i edukacyjne
-ochrona obywateli
-wykrywanie przestępstw
-dokonywanie rewizji
-zarząd nad aresztami i zakładami karnymi o charakterze niewojskowym
-inne ustanowione przez prawo

art. 5.
W wypadku wojny funkcjonariusze Milicji Narodowej podlegają Naczelnemu Dowódcy Sił Zbrojnych i organom wyznaczonym przez władze wojskowe.

art. 6.
1. Na czele Milicji Narodowej stoi Dyrektor Generalny Milicji Narodowej .
2. Do kompetencji Dyrektora Generalnego Milicji Narodowej zalicza się:
-ogólny zarząd nad jednostkami Milicji Narodowej na terenie całego Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu oraz nadzór nad wykonywaniem czynności określonych w art. 4. niniejszej Ustawy
-wydawanie polecenia zatrzymań zgodnie z art. 4. niniejszej Ustawy
-mianowanie Komendantów Gubernialnych Milicji Narodowej i innych dowódców milicyjnych o ile prawo nie stanowi inaczej
-promocja na wyższe stopnie milicyjne
-przyjmowanie funkcjonariuszy do służby
3. Dyrektor Generalny Milicji Narodowej mianowany jest przez Narodowego Komisarza Spraw Wewnętrznych a w wypadku wojny przez Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych.
4.  Dyrektor Generalny Milicji Narodowej odwoływany jest przez Premiera ZSKHiW a w wypadku wojny przez Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych.

art. 7.
1. Wprowadza się stopnie milicyjne począwszy od najwyższego:
-Ojciec Mateusz (o.Mat.)
-Marszałek Bezpieczeństwa (marsz. bzp.)
-Generał Bezpieczeństwa (gen. bzp.)
-Generał-lejtnant Bezpieczeństwa (gen-lejt. bzp.)
-Pułkownik Bezpieczeństwa  (płk bzp.)
-Starszy Szeryf (st. srf)
-Szeryf (srf)
-Porucznik (por.)
-Podporucznik (ppor.)
-Aspirant (asp.)
-Gibalski (gib.)
-Sierżant (sierż)
-Klawisz (klaw.)
-Żandarm. (żand.)
2. W przypadku rozpoczęcia służby w Milicji Narodowej przez żołnierza Sił Zbrojnych ZSKHiW otrzymuje on stopień milicyjny równoważny z posiadanym stopniem wojskowym.

art. 8.
Z chwilą uprawomocnienia się niniejszej Ustawy traci moc Dekret o powołaniu Milicji Narodowej z dnia 08.01.2012 r
.

(-) Arkadiusz Filip

wysłane
« Ostatnia zmiana: Stycznia 13, 2013, 06:21:29 wysłane przez Mistrz Budzimir VII » Zapisane

(-) Arkadiusz II Filip von Wettyn od Rzepichy z Faradobusów
Król Hirschbergii i Weerlandu, Półksiążę Aralii, Lord Aleksandrowski,
Naczelny Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Dobrodziej Wszystkich Aralskich Dzieci,
Pan na Arkopolis, Palikotau, Ulaanbaatar, Złotopolicach, Kastlu itp. itd.
Arkadiusz II Filip
Słońce Ludów
*******

Posłuch 5
Offline Offline

Wiadomości: 11615


Audiencja GG- 28373368, Steam- Starożytni Rosjanie


Zobacz profil Email
« Odpowiedz #26 : Stycznia 07, 2013, 05:13:43 »

Cytuj
Uchwała z dnia 31.12.12 r.
Nowelizacja ustawy o świętach państwowychW ustawie o świętach państwowych uchwała z dnia 9 lutego 2012 r.] wprowadza się następującą zmianę:
1. Zmienia się treść artykułu 2 na następującą:
"Art. 2.
1. W Zjednoczonym Socjalistycznym Królestwie Hirschbergii i Weerlandu obowiązują następujące święta państwowe:
a) imieniny aktualnego Monarchy
b) urodziny aktualnego Monarchy
c) 25 maja- święto rewolucji
d) 23 października- dzień monarchosocjalizmu
e) 20 października- dzień odbudowy
f) 16 stycznia- dzień informacji "

(-) Arkadiusz Filip

wysłane
« Ostatnia zmiana: Stycznia 13, 2013, 06:22:55 wysłane przez Mistrz Budzimir VII » Zapisane

(-) Arkadiusz II Filip von Wettyn od Rzepichy z Faradobusów
Król Hirschbergii i Weerlandu, Półksiążę Aralii, Lord Aleksandrowski,
Naczelny Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Dobrodziej Wszystkich Aralskich Dzieci,
Pan na Arkopolis, Palikotau, Ulaanbaatar, Złotopolicach, Kastlu itp. itd.
Arkadiusz II Filip
Słońce Ludów
*******

Posłuch 5
Offline Offline

Wiadomości: 11615


Audiencja GG- 28373368, Steam- Starożytni Rosjanie


Zobacz profil Email
« Odpowiedz #27 : Stycznia 13, 2013, 06:14:49 »

Ile niewysłanych...
Zapomniałem, a wicepremier też miał to w dupie. Uważam, że stanowisko wice jest zbędne. Stołek dla stołka.

Cytuj
Uchwała z dnia 7.01.12 r.
Ustawa ws. tymczasowej regulacji zasad rejestracji przedsiębiorstw prywatnych, stowarzyszeń i partii politycznych


art. 1.
1. Niniejsza Ustawa określa zasady rejestracji przedsiębiorstw prywatnych, stowarzyszeń oraz partii politycznych na terytorium Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu.
2. Podmioty zarejestrowane na zasadach zawartych w niniejszej Ustawie są uprawnione do prowadzenia działalności na terenie całego Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu.

art. 2.
Prawo do założenia i prowadzenia przedsiębiorstwa będącego podmiotem prawa gospodarczego lub stowarzyszenia, bądź partii politycznej posiada każda osoba fizyczna zamieszkująca terytorium Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu.

art. 3.
1. Do rejestracji przedsiębiorstw prywatnych uprawniony jest Narodowy Komisarz Spraw Wewnętrznych.
2. Wniosek o zarejestrowanie przedsiębiorstwa powinien zawierać:
a) profil działalności
b) nazwę przedsiębiorstwa
c) typ przedsiębiorstwa
d) właściciela przedsiębiorstwa
e) adres siedziby przedsiębiorstwa
f) budżet początkowy przedsiębiorstwa
3. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku decyzję Komisarza uchylić może Sąd. Jeśli Sąd nie udzieli wniosku, wnioskodawca może złożyć wniosek w następnej kadencji (niezależnie od tego kto zostanie Komisarzem).
4. Ponowne rozpatrzenie wniosku przez Premiera ZSKHiW następuje na wniosek wnioskodawcy.

art. 4.
1. Do rejestracji stowarzyszeń i fundacji oraz innych organizacji charytatywnych i społecznych uprawniony jest Narodowy Komisarz Spraw Wewnętrznych.
2. Wniosek o zarejestrowanie przedsiębiorstwa powinien zawierać:
a) profil działalności
b) nazwę instytucji
c) dane organu zarządzającego instytucją
e) adres siedziby instytucji
3. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku decyzję Komisarza uchylić może Sąd. Jeśli Sąd nie udzieli wniosku, wnioskodawca może złożyć wniosek w następnej kadencji (niezależnie od tego kto zostanie Komisarzem).
4. Ponowne rozpatrzenie wniosku przez Premiera ZSKHiW następuje na wniosek wnioskodawcy.

art. 5.
1. Do rejestracji partii politycznych uprawniony jest Król Hirschbergii i Weerlandu.
2. Wniosek o zarejestrowanie przedsiębiorstwa powinien zawierać:
a) Deklarowaną ideologię polityczną/ideologie polityczne
b) nazwę partii
c) dane władz partii
e) adres siedziby głównej partii
3. Ponowne rozpatrzenie wniosku przez Króla następuje na wniosek wnioskodawcy.

art. 6.
Postanowienia art. 3. lub art. 4. mogą zostać uchylone na określonym terenie na mocy Ustawy zwyczajnej Parlamentu ZSKHiW.

(-) Arkadiusz Filip

wysłane
« Ostatnia zmiana: Stycznia 13, 2013, 06:25:54 wysłane przez Mistrz Budzimir VII » Zapisane

(-) Arkadiusz II Filip von Wettyn od Rzepichy z Faradobusów
Król Hirschbergii i Weerlandu, Półksiążę Aralii, Lord Aleksandrowski,
Naczelny Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Dobrodziej Wszystkich Aralskich Dzieci,
Pan na Arkopolis, Palikotau, Ulaanbaatar, Złotopolicach, Kastlu itp. itd.
Arkadiusz II Filip
Słońce Ludów
*******

Posłuch 5
Offline Offline

Wiadomości: 11615


Audiencja GG- 28373368, Steam- Starożytni Rosjanie


Zobacz profil Email
« Odpowiedz #28 : Stycznia 17, 2013, 06:56:26 »

Cytuj
Uchwała z dn. 13.01.13 r.
Ustawa o sukcesji królewskiej

art. 1.
Proces elekcji Króla Hirschbergii i Weerlandu rozpoczynany jest w chwili śmierci lub abdykacji Króla Hirschbergii i Weerlandu, bądź też opróżnienia tronu z innej przyczyny.

art. 2.
1. W chwili śmierci lub abdykacji Króla Hirschbergii i Weerlandu władzę królewską sprawuje Wielki Sukcesor.
2. Wielki Sukcesor wyznaczany jest przez Króla Hirschbergii i Weerlandu.
3. W przypadku niepowołania Wielkiego Sukcesora władzę królewską sprawuje Kolektyw Regencyjny.
4. W ciągu miesiąca od objęcia funkcji Wielki Sukcesor zobowiązany jest do zwołania Komitetu Elekcyjnego.

art. 3.
1. W skład Komitetu Elekcyjnego wchodzą głowy poszczególnych podmiotów federalnych.
2. W Komitecie Elekcyjnym Królewską Gubernię Hirschbergii reprezentuje Wielki Sukcesor, a w wypadku jego niepowołania- Arcypatriarcha Wszechbudzimiryzmu.
3. Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkich obywatelom.
4. Rejestracja kandydatów powinna zostać otwarta najpóźniej tydzień przed rozpoczęciem elekcji.
5. Komitet Elekcyjny dokonuje elekcji Króla Hirschbergii i Weerlandu co najmniej większością 75%.
6. W wypadku nieuzyskania przez żadnego z kandydatów wymaganej większości przeprowadzane zostają powtórne głosowania.
7. Posiedzenia i głosowania Komitetu Elekcyjnego są jawne.

art. 4.
1. Nowo wybrany Król Hirschbergii i Weerlandu obejmuje godność po złożeniu przed Komitetem Elekcyjnym przysięgi na wierność Ludowi Szlacheckiemu, prawu i Zjednoczonemu Królestwu Hirschbergii i Weerlandu.
2. Zaleca się aby w okresie roku od przeprowadzenia elekcji miała miejsce koronacja.

(-) Arkadiusz Filip

wysłane
« Ostatnia zmiana: Stycznia 26, 2013, 12:37:32 wysłane przez Mistrz Budzimir VII » Zapisane

(-) Arkadiusz II Filip von Wettyn od Rzepichy z Faradobusów
Król Hirschbergii i Weerlandu, Półksiążę Aralii, Lord Aleksandrowski,
Naczelny Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Dobrodziej Wszystkich Aralskich Dzieci,
Pan na Arkopolis, Palikotau, Ulaanbaatar, Złotopolicach, Kastlu itp. itd.
Arkadiusz II Filip
Słońce Ludów
*******

Posłuch 5
Offline Offline

Wiadomości: 11615


Audiencja GG- 28373368, Steam- Starożytni Rosjanie


Zobacz profil Email
« Odpowiedz #29 : Lutego 01, 2013, 03:39:17 »

Cytuj
Uchwała ws. nowelizacji uchwały z dnia 06 stycznia 2012 roku.

art. 1.
W Uchwale z dnia 06 stycznia 2012 r. tj Ustawie o działaniach służb wojskowych w miejscach publicznych wprowadza się znowelizowaną treść.

art. 2.
Znowelizowana treść Uchwały z dnia 06 stycznia 2012 r. brzmi:

"Ustawa o działaniach służb wojskowych w miejscach publicznych.

art. 1.
Siły Zbrojne ZSKHiW nie są uprawnione do prowadzenia działań zbrojnych na terenach zabudowanych miejsc publicznych.
§.1. Zasada ta nie tyczy się działań o charakterze uroczystości.
§.2. Na terenach objętych stanem wyjątkowym i stanem wojennym  służby wojskowe mają prawo do działań o każdym charakterze.
§.3. Na terenach objętych stanem klęski żywiołowej służby wojskowe mają prawo do działań o charakterze ochrony mienia i życia ludzkiego.

art. 2.
Wyznaczone jednostki Sił Zbrojnych ZSKHiW uprawnione są do prowadzenia działań mających na celu ochronę osoby Króla Hirschbergii i Weerlandu, członków Rady Komisarzy Narodowych oraz władz samorządowych, a także innych osób fizycznych, którym została przyznana ochrona państwowa.

art. 3.
W miejscowościach, w których liczba stałych funkcjonariuszy Milicji Narodowej wynosi mniej niż dwie osoby, oddziały Sił Zbrojnych ZSKHiW mają prawo wykonywania czynności porządkowych, za zgodą władz gubernialnych."

(-) Arkadiusz Filip

wysłane
« Ostatnia zmiana: Lutego 05, 2013, 09:29:31 wysłane przez Mistrz Budzimir VII » Zapisane

(-) Arkadiusz II Filip von Wettyn od Rzepichy z Faradobusów
Król Hirschbergii i Weerlandu, Półksiążę Aralii, Lord Aleksandrowski,
Naczelny Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Dobrodziej Wszystkich Aralskich Dzieci,
Pan na Arkopolis, Palikotau, Ulaanbaatar, Złotopolicach, Kastlu itp. itd.
Strony: 1 [2] 3 4 ... 7   Do góry
  Drukuj  
 
Skocz do:  

Działa na MySQL Działa na PHP Powered by SMF 1.1.13 | SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC Prawidłowy XHTML 1.0! Prawidłowy CSS!
Strona wygenerowana w 0.094 sekund z 21 zapytaniami.