Zjednoczone Socjalistyczne Królestwo Hirschbergii i Weerlandu
Stycznia 22, 2022, 04:33:38 *
Witamy, Gość. Zaloguj się lub zarejestruj.

Zaloguj się podając nazwę użytkownika, hasło i długość sesji
Aktualności:
 
   Strona główna   Pomoc Szukaj Kalendarz Zaloguj się Rejestracja  
Strony: 1 [2] 3   Do dołu
  Drukuj  
Autor Wątek: Uchwały do realizacji  (Przeczytany 980 razy)
Mistrz Budzimir VII
Arcypatriarcha
Primus inter pares
Filar Monarchosocjalizmu
*****

Posłuch 8
Offline Offline

Wiadomości: 6721Zobacz profil
« Odpowiedz #15 : Stycznia 13, 2013, 06:17:21 »

Cytuj
Uchwała z dnia 22.10.12 r.
Ustawa o podziale administracyjnym Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu


Art. 1.
Ilekroć w niniejszej ustawie pada skrót ZSKHiW rozumie się przez to Zjednoczone Socjalistyczne Królestw Hirschbergii i Weerlandu.

Art. 2.
Ustawa dotyczy podziału administracyjnego ZSKHiW.

Art. 3.
ZSKHiW jest państwem federalnym.

Art. 4.
Jednostkami administracyjnymi pierwszego stopnia ustanawia się gubernie.

Art. 5.
Gubernie powoływane są i likwidowane na mocy ustawy zwyczajnej Parlamentu ZSKHiW, umowy międzynarodowej lub królewskiej ustawy początkowej.

Art.. 6.
1. Władza w guberniach pochodzi od ich mieszkańców.

Art. 7.
Gubernie uprawnione są do ustanawiania własnych ustaw zasadniczych oraz innych praw obowiązujących na terenie guberni, jednak nie będących w sprzeczności z prawem ZSKHiW.

Art. 8.
1.   Naczelnym organem ustawodawczym guberni jest ustanowiony przez jej ustawę zasadniczą demokratyczny organ samorządowy.
2.   W przypadku, gdy prawo nie precyzuje roli i zasad funkcjonowania organu, o którym mowa w punkcie 1. rolę tę pełni zgromadzenie wszystkich mieszkańców guberni.

Art.. 9.
1. Władzę wykonawczą na terenie guberni sprawuje zarządca  lub osoba mu równoważna.
2. Kompetencje oraz zasady wybierania i sprawowania funkcji przez zarządcę ustala prawo guberni.
3. W wypadku umyślnego spowodowania szkód w działaniu guberni lub państwa zarządca guberni może zostać zawieszony w obowiązkach przez premiera ZSKHiW.
4. W przypadku zawieszenia zarządcy w obowiązkach władzę wykonawczą sprawuje komendant guberni wyznaczony przez premiera ZSKHiW za zgodą organu ustawodawczego.
5. Komendant guberni sprawuje do czasu powrotu zarządcy na stanowisko lub do czasu powołania nowego zarządcy.
6. Zarządca powraca na stanowisko na mocy uchwały organu ustawodawczego.
7. Premier ZSKHiW lub Narodowy Komisarz Spraw Wewnętrznych ma prawo do sądowego zaskarżenia aktu prawa miejscowego.
8. W wypadku uznania przez Sąd niezgodności aktu prawa miejscowego z prawem centralnym akt ten ulega unieważnieniu.

Art. 10.
1. Władze guberni uprawnione są do ustanawiania podatków oraz innych opłat administracyjnych obowiązujących na terenie guberni.
2. Dochód z gubernialnych podatków i opłat administracyjnych winien zasilić w co najmniej 20% konto skarbu Państwa.
3. Zobowiązuje się Rade Komisarzy Narodowych do wyznaczenia minimalnych stawek podatków.

Art. 11.
Prywatne majątki ziemskie położone na terenie guberni podlegają jej władzom i mogą zostać przez nią zlikwidowane w wypadku łamania prawa przez właściciela majątku

Art. 12.
Władze guberni nie są uprawnione do tworzenia własnych sił porządkowych, jednak gdy jest to konieczne Milicja Narodowa oraz jednostki Sił Zbrojnych ZSKHiW stacjonujące na terenie guberni zobowiązane są do udzielenia pomocy jej władzom.

(-) Arkadiusz Filip

(-) Bartosz Derikor
Zapisane

Arcypatriarcha Wszechbudzimiryzmu
Władca Wielkiego Budzimiratu Apfelinsnel
Prawdziwy Weerlandczyk, a nie jakieś nieokreślone coś!
(-) Mistrz Budzimir VII Bartosz Derikor


Mistrz Budzimir VII
Arcypatriarcha
Primus inter pares
Filar Monarchosocjalizmu
*****

Posłuch 8
Offline Offline

Wiadomości: 6721Zobacz profil
« Odpowiedz #16 : Stycznia 13, 2013, 06:22:17 »

Cytuj
Uchwała z dn. 20.12.12 r.
Ustawa o Milicji Narodowej


art. 1.
Niniejsza ustawa określa kompetencję i strukturę Milicji Narodowej.

art. 2.
Milicja Narodowa jest centralnym organem porządkowym Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu.

art. 3.
Organem zwierzchnim Milicji Narodowej ustanawia się Narodowego Komisarz Spraw Wewnętrznych.

art. 4.
Do kompetencji Milicji Narodowej zalicza się:
-dokonywanie zatrzymań na okres nie dłuższy niż 48 godzin ale tylko jeśli jest podejrzenie złamania prawa
-zabezpieczanie manifestacji i innych zgromadzeń publicznych
-ochrona budynków użyteczności publicznej
-kontrola ruchu drogowego
-działania prewencyjne i edukacyjne
-ochrona obywateli
-wykrywanie przestępstw
-dokonywanie rewizji
-zarząd nad aresztami i zakładami karnymi o charakterze niewojskowym
-inne ustanowione przez prawo

art. 5.
W wypadku wojny funkcjonariusze Milicji Narodowej podlegają Naczelnemu Dowódcy Sił Zbrojnych i organom wyznaczonym przez władze wojskowe.

art. 6.
1. Na czele Milicji Narodowej stoi Dyrektor Generalny Milicji Narodowej .
2. Do kompetencji Dyrektora Generalnego Milicji Narodowej zalicza się:
-ogólny zarząd nad jednostkami Milicji Narodowej na terenie całego Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu oraz nadzór nad wykonywaniem czynności określonych w art. 4. niniejszej Ustawy
-wydawanie polecenia zatrzymań zgodnie z art. 4. niniejszej Ustawy
-mianowanie Komendantów Gubernialnych Milicji Narodowej i innych dowódców milicyjnych o ile prawo nie stanowi inaczej
-promocja na wyższe stopnie milicyjne
-przyjmowanie funkcjonariuszy do służby
3. Dyrektor Generalny Milicji Narodowej mianowany jest przez Narodowego Komisarza Spraw Wewnętrznych a w wypadku wojny przez Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych.
4.  Dyrektor Generalny Milicji Narodowej odwoływany jest przez Premiera ZSKHiW a w wypadku wojny przez Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych.

art. 7.
1. Wprowadza się stopnie milicyjne począwszy od najwyższego:
-Ojciec Mateusz (o.Mat.)
-Marszałek Bezpieczeństwa (marsz. bzp.)
-Generał Bezpieczeństwa (gen. bzp.)
-Generał-lejtnant Bezpieczeństwa (gen-lejt. bzp.)
-Pułkownik Bezpieczeństwa  (płk bzp.)
-Starszy Szeryf (st. srf)
-Szeryf (srf)
-Porucznik (por.)
-Podporucznik (ppor.)
-Aspirant (asp.)
-Gibalski (gib.)
-Sierżant (sierż)
-Klawisz (klaw.)
-Żandarm. (żand.)
2. W przypadku rozpoczęcia służby w Milicji Narodowej przez żołnierza Sił Zbrojnych ZSKHiW otrzymuje on stopień milicyjny równoważny z posiadanym stopniem wojskowym.

art. 8.
Z chwilą uprawomocnienia się niniejszej Ustawy traci moc Dekret o powołaniu Milicji Narodowej z dnia 08.01.2012 r
.

(-) Arkadiusz Filip

(-) Bartosz Derikor
Zapisane

Arcypatriarcha Wszechbudzimiryzmu
Władca Wielkiego Budzimiratu Apfelinsnel
Prawdziwy Weerlandczyk, a nie jakieś nieokreślone coś!
(-) Mistrz Budzimir VII Bartosz Derikor


Mistrz Budzimir VII
Arcypatriarcha
Primus inter pares
Filar Monarchosocjalizmu
*****

Posłuch 8
Offline Offline

Wiadomości: 6721Zobacz profil
« Odpowiedz #17 : Stycznia 13, 2013, 06:23:31 »

Cytuj
Uchwała z dnia 31.12.12 r.
Nowelizacja ustawy o świętach państwowychW ustawie o świętach państwowych uchwała z dnia 9 lutego 2012 r.] wprowadza się następującą zmianę:
1. Zmienia się treść artykułu 2 na następującą:
"Art. 2.
1. W Zjednoczonym Socjalistycznym Królestwie Hirschbergii i Weerlandu obowiązują następujące święta państwowe:
a) imieniny aktualnego Monarchy
b) urodziny aktualnego Monarchy
c) 25 maja- święto rewolucji
d) 23 października- dzień monarchosocjalizmu
e) 20 października- dzień odbudowy
f) 16 stycznia- dzień informacji "

(-) Arkadiusz Filip

(-) Bartosz Derikor

Zapisane

Arcypatriarcha Wszechbudzimiryzmu
Władca Wielkiego Budzimiratu Apfelinsnel
Prawdziwy Weerlandczyk, a nie jakieś nieokreślone coś!
(-) Mistrz Budzimir VII Bartosz Derikor


Mistrz Budzimir VII
Arcypatriarcha
Primus inter pares
Filar Monarchosocjalizmu
*****

Posłuch 8
Offline Offline

Wiadomości: 6721Zobacz profil
« Odpowiedz #18 : Stycznia 13, 2013, 06:26:25 »


Cytuj
Uchwała z dnia 7.01.12 r.
Ustawa ws. tymczasowej regulacji zasad rejestracji przedsiębiorstw prywatnych, stowarzyszeń i partii politycznych


art. 1.
1. Niniejsza Ustawa określa zasady rejestracji przedsiębiorstw prywatnych, stowarzyszeń oraz partii politycznych na terytorium Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu.
2. Podmioty zarejestrowane na zasadach zawartych w niniejszej Ustawie są uprawnione do prowadzenia działalności na terenie całego Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu.

art. 2.
Prawo do założenia i prowadzenia przedsiębiorstwa będącego podmiotem prawa gospodarczego lub stowarzyszenia, bądź partii politycznej posiada każda osoba fizyczna zamieszkująca terytorium Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu.

art. 3.
1. Do rejestracji przedsiębiorstw prywatnych uprawniony jest Narodowy Komisarz Spraw Wewnętrznych.
2. Wniosek o zarejestrowanie przedsiębiorstwa powinien zawierać:
a) profil działalności
b) nazwę przedsiębiorstwa
c) typ przedsiębiorstwa
d) właściciela przedsiębiorstwa
e) adres siedziby przedsiębiorstwa
f) budżet początkowy przedsiębiorstwa
3. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku decyzję Komisarza uchylić może Sąd. Jeśli Sąd nie udzieli wniosku, wnioskodawca może złożyć wniosek w następnej kadencji (niezależnie od tego kto zostanie Komisarzem).
4. Ponowne rozpatrzenie wniosku przez Premiera ZSKHiW następuje na wniosek wnioskodawcy.

art. 4.
1. Do rejestracji stowarzyszeń i fundacji oraz innych organizacji charytatywnych i społecznych uprawniony jest Narodowy Komisarz Spraw Wewnętrznych.
2. Wniosek o zarejestrowanie przedsiębiorstwa powinien zawierać:
a) profil działalności
b) nazwę instytucji
c) dane organu zarządzającego instytucją
e) adres siedziby instytucji
3. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku decyzję Komisarza uchylić może Sąd. Jeśli Sąd nie udzieli wniosku, wnioskodawca może złożyć wniosek w następnej kadencji (niezależnie od tego kto zostanie Komisarzem).
4. Ponowne rozpatrzenie wniosku przez Premiera ZSKHiW następuje na wniosek wnioskodawcy.

art. 5.
1. Do rejestracji partii politycznych uprawniony jest Król Hirschbergii i Weerlandu.
2. Wniosek o zarejestrowanie przedsiębiorstwa powinien zawierać:
a) Deklarowaną ideologię polityczną/ideologie polityczne
b) nazwę partii
c) dane władz partii
e) adres siedziby głównej partii
3. Ponowne rozpatrzenie wniosku przez Króla następuje na wniosek wnioskodawcy.

art. 6.
Postanowienia art. 3. lub art. 4. mogą zostać uchylone na określonym terenie na mocy Ustawy zwyczajnej Parlamentu ZSKHiW.

(-) Arkadiusz Filip

(-) Bartosz Derikor
« Ostatnia zmiana: Stycznia 26, 2013, 12:38:27 wysłane przez Mistrz Budzimir VII » Zapisane

Arcypatriarcha Wszechbudzimiryzmu
Władca Wielkiego Budzimiratu Apfelinsnel
Prawdziwy Weerlandczyk, a nie jakieś nieokreślone coś!
(-) Mistrz Budzimir VII Bartosz Derikor


Mistrz Budzimir VII
Arcypatriarcha
Primus inter pares
Filar Monarchosocjalizmu
*****

Posłuch 8
Offline Offline

Wiadomości: 6721Zobacz profil
« Odpowiedz #19 : Stycznia 26, 2013, 12:38:06 »

Cytuj
Uchwała z dn. 13.01.13 r.
Ustawa o sukcesji królewskiej

art. 1.
Proces elekcji Króla Hirschbergii i Weerlandu rozpoczynany jest w chwili śmierci lub abdykacji Króla Hirschbergii i Weerlandu, bądź też opróżnienia tronu z innej przyczyny.

art. 2.
1. W chwili śmierci lub abdykacji Króla Hirschbergii i Weerlandu władzę królewską sprawuje Wielki Sukcesor.
2. Wielki Sukcesor wyznaczany jest przez Króla Hirschbergii i Weerlandu.
3. W przypadku niepowołania Wielkiego Sukcesora władzę królewską sprawuje Kolektyw Regencyjny.
4. W ciągu miesiąca od objęcia funkcji Wielki Sukcesor zobowiązany jest do zwołania Komitetu Elekcyjnego.

art. 3.
1. W skład Komitetu Elekcyjnego wchodzą głowy poszczególnych podmiotów federalnych.
2. W Komitecie Elekcyjnym Królewską Gubernię Hirschbergii reprezentuje Wielki Sukcesor, a w wypadku jego niepowołania- Arcypatriarcha Wszechbudzimiryzmu.
3. Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkich obywatelom.
4. Rejestracja kandydatów powinna zostać otwarta najpóźniej tydzień przed rozpoczęciem elekcji.
5. Komitet Elekcyjny dokonuje elekcji Króla Hirschbergii i Weerlandu co najmniej większością 75%.
6. W wypadku nieuzyskania przez żadnego z kandydatów wymaganej większości przeprowadzane zostają powtórne głosowania.
7. Posiedzenia i głosowania Komitetu Elekcyjnego są jawne.

art. 4.
1. Nowo wybrany Król Hirschbergii i Weerlandu obejmuje godność po złożeniu przed Komitetem Elekcyjnym przysięgi na wierność Ludowi Szlacheckiemu, prawu i Zjednoczonemu Królestwu Hirschbergii i Weerlandu.
2. Zaleca się aby w okresie roku od przeprowadzenia elekcji miała miejsce koronacja.

(-) Arkadiusz Filip

(-) Bartosz Derikor
Zapisane

Arcypatriarcha Wszechbudzimiryzmu
Władca Wielkiego Budzimiratu Apfelinsnel
Prawdziwy Weerlandczyk, a nie jakieś nieokreślone coś!
(-) Mistrz Budzimir VII Bartosz Derikor


Mistrz Budzimir VII
Arcypatriarcha
Primus inter pares
Filar Monarchosocjalizmu
*****

Posłuch 8
Offline Offline

Wiadomości: 6721Zobacz profil
« Odpowiedz #20 : Lutego 05, 2013, 09:31:21 »

Cytuj
Uchwała z dn. 31.01.13 r.
Ustawa antylekarska


art. 1.
1. Na terenie Guberni Weerlandzkiej za zakazane zakazane uznaje się wszelkie profesjonalne praktyki lekarskie.
2. Prowadzenie działalności lekarskiej uznaje się za przestępstwo podlegające karze banicji lub karze do dwóch miesięcy karnego jeżyka.
3. Nakazuje się praktykującym medycynę lekarską zaprzestania rzeczonego procederu na terytorium, o którym mowa w punkcie 1 art. 1.
4. Kontrolę nad wykonaniem punktu 3. art. 1. powierza się Siłom Zbrojnym, Milicji Narodowej oraz władzom Guberni Weerlandzkiej.

art. 2.
1. Za legalne uznaje się ludowe praktyki znachorskie oraz szamańskie.
2. Poleca się Radzie Komisarzy Narodowych oraz władzom samorządowym przeprowadzenie programu szkoleń znachorskich.

art. 3.
Zobowiązuje się Narodowego Komisarza ds. Wewnętrznych do opublikowania najpóźniej w dniu 01.03.2013 r. raportu dot. zwalczania praktyk lekarskich na terenie Guberni Weerlandzkiej.

(-) Arkadiusz Filip

(-) Bartosz Derikor
Zapisane

Arcypatriarcha Wszechbudzimiryzmu
Władca Wielkiego Budzimiratu Apfelinsnel
Prawdziwy Weerlandczyk, a nie jakieś nieokreślone coś!
(-) Mistrz Budzimir VII Bartosz Derikor


Laszk Młynariew
Wicekról Weerlandu
Moderator Globalny
Filar Monarchosocjalizmu
****

Posłuch 8
Offline Offline

Wiadomości: 6723Zobacz profil Email
« Odpowiedz #21 : Lutego 12, 2013, 08:47:46 »

Cytuj
Uchwała z dnia 5 lutego 2013 r.
Ustawa o procedurach sądowniczych


art. 1.
1. Władzę sądowniczą na terenie Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu sprawuje Król Hirschbergii i Weerlandu.
2. Władza sądownicza sprawowana jest bezpośrednio przez Króla lub za pośrednictwem sędziów mianowanych.

art. 2.
1. Prawu karnemu i cywilnemu Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu oraz władzy sądowniczej podlegają osoby fizyczne przebywające w chwili popełnienia czynu zabronionego na terytorium Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu, o ile nie zostały objęte immunitetem.
2. Przepisy prawa karnego określane są na mocy osobnej ustawy karnej wprowadzonej przez władze lokalne.
3. W przypadku podstawy prawnej karnej wyroki wydawane są przez sąd według własnego uznania, w oparciu o ludowe prawo zwyczajowe.

art. 3.
1. Do kar wymierzanych przez sąd zalicza się:
-karę banicji dożywotniej, przez co rozumie się uniemożliwienie przebywania na terytorium państwa na okres dożywotni
-karę karnego jeżyka, przez co rozumie się uniemożliwienie przebywania na terytorium państwa na okres czasowy, nie dłuższy niż trzy miesiące
2. Do środków karnych wymierzanych przez sąd zalicza się:
-grzywnę
-pozbawienie tytułu szlacheckiego
-zgodę na degradację wojskową
-pozbawienie obywatelstwa
-upaństwowienie majątku
3. Wraz ze skazaniem na karę banicji dożywotniej następuje utrata obywatelstwa.
4. Prawo do kasacji wyroku bądź orzeczenia przysługuje Królowi Hirschbergii i Weerlandu.
5. Król Hirschbergii i Weerlandu stosuje prawo łaski  w okresie nie krótszym, niż czternaście dni od wydania wyroku.
6. Dopuszcza się by kary i środki karne były wymierzane w różnej formie, lecz wymagane jest by efekt był zgodny z niniejszą Ustawą.

art. 4.
1. Król sprawuje władzę sądowniczą bezpośrednio, bądź za pośrednictwem mianowanych przez siebie, dla poszczególnych spraw sędziów. Sędziowie mianowanie nie mogą być członkami stronnictw politycznych.
2. W przypadku rozpatrywania sprawy przez sędziego mianowanego Król stanowi instancję odwoławczą dla stron.
3. Zastrzega się, iż sprawy o zgodność dokumentu z prawem zasadniczym rozstrzygać będzie jedynie Król.
4. Dopuszcza się powoływanie sędziów mianowanych dla określonych podmiotów administracyjnych.

art. 5.
Interes państwowy w postępowaniu sądowym reprezentuje przedstawiciel Narodowego Komisariatu Spraw Wewnrznych.

art. 6.
Zasady przyjmowania wniosków i zasady przebiegu procesu określa odrębny regulamin dla sądów.

(-) Arkadiusz Filip

(-) Laszk diuk Młynariew
Zapisane

Aktualnie żywy
Regent ZSKHiW
Ataman Królewskich Sił Lądowych, Weerlandbasza,
Pan na Kaer Moher, Młynariewicach i Gnojniku
(-) marsz. Laszk diuk Młynariew h. Sauron

Laszk Młynariew
Wicekról Weerlandu
Moderator Globalny
Filar Monarchosocjalizmu
****

Posłuch 8
Offline Offline

Wiadomości: 6723Zobacz profil Email
« Odpowiedz #22 : Marca 01, 2013, 04:06:23 »

Cytuj
Uchwała z dnia 18.02.13 r.
Ustawa o przeciwdziałaniu dziadostwu


art. 1.
Na terytorium Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu zakazane zostają wszelkie formy działalności opisanej w artykule 3 niniejszej Ustawy, zwane dalej dziadostwem.

art. 2.
Zobowiązuje się Radę Komisarzy Narodowych, Milicję Narodową, Siły Zbrojne ZSKHiW oraz władze samorządowe i podległe im organy do prowadzenia działalności skierowanej przeciwko dziadostwu.

art. 3.
Jako dziadostwo rozumie się:
-krawaciarstwo i jego propagowanie,
-styl życia subkultury emo, zaś w szczególności propagowanie samobójstw i sianie defetyzmu w trakcie działań wojennych,
-szerzenie halowinizmu i ekshibicjonizmu na terytorium Guberni Weerlandzkiej i innych działań mających na celu zakłócenie spokoju społecznego mieszkańców Guberni Weerlandzkiej,
-szerzenie biberyzmu i powodowanie hałasu w celu pozbawienia słuchu osoby trzeciej,
-uprawianie i szerzenie gierkemiaszyzmu wśród społeczności budzimirystycznej,

art. 4.
Za praktykowanie działań opisanych w artykule 3. niniejszej Ustawy grozi kara grzywny w wysokości do stu tysięcy loli, kara pręgierza w wymiarze do dwóch dni lub kara karnego jeżyka w wymiarze do 10 lat.

(-) Arkadiusz Filip

(-) Laszk Młynariew
Zapisane

Aktualnie żywy
Regent ZSKHiW
Ataman Królewskich Sił Lądowych, Weerlandbasza,
Pan na Kaer Moher, Młynariewicach i Gnojniku
(-) marsz. Laszk diuk Młynariew h. Sauron

Laszk Młynariew
Wicekról Weerlandu
Moderator Globalny
Filar Monarchosocjalizmu
****

Posłuch 8
Offline Offline

Wiadomości: 6723Zobacz profil Email
« Odpowiedz #23 : Marca 10, 2013, 08:46:18 »

Cytuj
TRAKTAT
O WZAJEMNYM UZNANIU I NAWIĄZANIU STOSUNKÓW DYPLOMATYCZNYCH
pomiędzy
Królestwem Dreamlandu i Królestwem Elderlandu a Zjednoczonym Socjalistycznym Królestwem Hirschbergii i Weerlandu

W dniu ... lutego 2013 roku
w Hishbergu-Akropolis
Wysokie Układające się Strony:
JKM Marcin I Mikołaj, Król Dreamlandu i Elderlandu, etc.,
w imieniu własnym, Królestwa Dreamlandu i Królestwa Elderlandu;
oraz
JKM Arkadiusz II Filip, Król Hirschbergii i Weerlandu, etc.
w imieniu własnym i Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu;
reprezentowani przez swych pełnomocników,
którzy po wymianie swych pełnomocnictw uznanych za należyte i sporządzone we właściwej formie,
zawierają w najlepszej wierze następujący Traktat o wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych:

Art. 1.
1. Wysokie Układające się Strony uznają się niniejszym wzajemnie za suwerenne państwa i podmioty prawa międzynarodowego.
2. Wysokie Układające się Strony wyrzekają się we wzajemnych stosunkach używania jakiejkolwiek przemocy.

Art. 2.
1. Wysokie Układające się Strony nawiązują niniejszym stosunki dyplomatyczne na szczeblu ambasadorów.
2. Wysokie Układające się Strony dopuszczają ustanowienie przedstawicielstwa Królestwa Dreamlandu w Zjednoczonym Socjalistycznym Królestwie Hirschbergii i Weerlandu oraz przedstawicielstwa Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hishbergii i Weerlandu w Królestwie Dreamlandu.

Art. 3.
Wysoka Układająca się Strona wysyłająca swojego przedstawiciela obowiązana jest uprzednio wstąpić o agrément dla kandydata na ambasadora.

Art. 4.
1. Ambasadorowi przysługuje immunitet na terenie państwa przyjmującego.
2. W ramach immunitetu, na terenie państwa przyjmującego, ambasador:
a) nie podlega jurysdykcji karnej państwa przyjmującego,
b) nie podlega jurysdykcji cywilnej państwa przyjmującego, chyba że sprawa dotyczy ich działalności niezwiązanej zupełnie z pełnioną misją, a sprawa dotyczy interesów prawnych osób trzecich, podległych jurysdykcji państwa przyjmującego,
c) korzysta ze swobody poruszania się po obszarze państwa przyjmującego,
d) korzysta z prawa do reprezentowania interesów państwa wysyłającego, w sposób uznany przez nich za właściwy, w środkach masowego przekazu, w tym na głównej liście dyskusyjnej lub forum państwa przyjmującego,
e) nie jest zobowiązany do składania zeznań w charakterze świadka.
3. Wysokie Układające się Strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze dyplomatycznej spory wynikłe na tle postępowania ambasadorów, z zastrzeżeniem dopuszczalności drogi sądowej w sytuacji, o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt b.

Art. 5.
Jeśli pod wątpliwość poddaje się niewinność lub uczciwość ambasadora, Państwo wysyłające ma obowiązek wszczęcia śledztwa.

Art. 6.
1. Ambasador może zrzec się immunitetu.
2. Wydalenie ambasadora z państwa przyjmującego następuje poprzez uznanie go za persona non grata.
3. W przypadku wydalenia ambasadora państwo przyjmujące zobowiązuje się do złożenia wyjaśnień i przedstawienia powodu wydalenia ambasadora państwa wysyłającego.

Art. 7.
Wysokie Układające się Strony zobowiązują się wzajemnie do podejmowania działań zmierzających do rozwoju wzajemnych stosunków.

Art. 8.
1. Każda z Wysokich Układających się Stron może wypowiedzieć niniejszy traktat.
2. W przypadku wypowiedzenia niniejszego traktatu traci on swoją moc z upływem trzeciego dnia następującego po dniu notyfikacji wypowiedzenia traktatu drugiej stronie.

Art. 9.
Traktat niniejszy wchodzi w życie z dniem ratyfikowania go przez Wysokie Układające się Strony.

(-) Arkadiusz Filip

(-) Laszk Młynariew
Zapisane

Aktualnie żywy
Regent ZSKHiW
Ataman Królewskich Sił Lądowych, Weerlandbasza,
Pan na Kaer Moher, Młynariewicach i Gnojniku
(-) marsz. Laszk diuk Młynariew h. Sauron

Laszk Młynariew
Wicekról Weerlandu
Moderator Globalny
Filar Monarchosocjalizmu
****

Posłuch 8
Offline Offline

Wiadomości: 6723Zobacz profil Email
« Odpowiedz #24 : Kwietnia 01, 2013, 05:43:30 »

Cytuj
Uchwała z dnia 10.03.13 r.
Ustawa ws. zmiany treści uchwały z dnia 03.05.2012 roku


art. 1
Wprowadza się znowelizowaną wersję Uchwały z dnia 3 maja 2012 roku "Ustawy o eksperymentach z mutantami i handlu nimi":


Ustawa o eksperymentach z mutantami i handlu nimi

art.1
Jako mutanta definiuje się organizm, w którego genomie wprowadzono celowe i zamierzone zmiany, a także jego potomstwo. Mogą to być wirusy, bakterie, protisty, rośliny, grzyby lub zwierzęta. Wyjątkiem są pacjenci poddawani terapii genowej oraz organizmy stworzone w wyniku sztucznego doboru, bez bezpośredniej ingerencji w genom.

art. 2
Eksperymenty mające na celu wywołanie mutacji mogą przeprowadzać bez specjalnych zezwoleń jedynie państwowe placówki badawcze i wojsko.

art.3
1. Pozwolenie na posiadanie mutantów, handel i eksperymenty z nimi można uzyskać od zarządcy guberni po złożeniu stosownego wniosku.
2. Krzyżować zwierzęta można do woli o ile ma się na to pozwolenie od zarządcy guberni.

art.4
1. Z mutantami należy obchodzić się humanitarnie. Nie wolno ich zabijać jeśli stwierdzono u nich wystąpienie zaawansowanej świadomości i nie stanowią zagrożenia dla otoczenia lub nie są skazane na śmierć (za względów biologicznych) w najbliższym czasie. Inne mutanty można zabijać tylko poprzez podanie im trucizny działającej do 30 sekund. Nie dotyczy to mutantów nieposiadających świadomości.
2. Mutacje nie mogą zagrażać otoczeniu.

art.5
1. Na chów mutantów mogą zezwolić pracownicy naukowi Wydziału Nauk Przyrodniczych i Medycznych Uniwersytetu Królewskiego im. Budzimira I. Wtedy hodowane organizmy nie podlegają już powyższym punktom tej ustawy.
1. Na chów mutantów mogą zezwolić pracownicy naukowi Uniwersytetu Królewskiego im. Budzimira I. Wtedy hodowane organizmy nie podlegają już art. 2 tej ustawy.
3. Chów mutantów musi być hermetyczny. Mutanty nie mogą krzyżować się z osobnikami niezmutowanymi spoza hodowli.

art.6
Za nielegalne eksperymenty z mutacjami grozi kara grzywny lub więzienia do 7 lat. Za nielegalne posiadanie mutantów albo handlowanie nimi grozi kara więzienia do 4 lat.

(-) Arkadiusz Filip

(-) Laszk diuk Młynariew
Zapisane

Aktualnie żywy
Regent ZSKHiW
Ataman Królewskich Sił Lądowych, Weerlandbasza,
Pan na Kaer Moher, Młynariewicach i Gnojniku
(-) marsz. Laszk diuk Młynariew h. Sauron

Laszk Młynariew
Wicekról Weerlandu
Moderator Globalny
Filar Monarchosocjalizmu
****

Posłuch 8
Offline Offline

Wiadomości: 6723Zobacz profil Email
« Odpowiedz #25 : Kwietnia 04, 2013, 07:33:45 »

Cytuj
Uchwała z dn. 01.04.2013 r.
Ustawa o symbolach państwowych


art. 1.
Niniejsza Ustawa reguluje kwestie związane z symbolami państwowymi Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu.

art. 2.
Symbole państwowe Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu podlegają ochronie prawnej.

art. 3.
1. Godłem Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu jest kombinacja barwna, według wzoru zamieszczonego w załączniku pierwszym.
2. Za symbol państwowy uznaje się herb aktualnie panującego Króla Hirschbergii i Weerlandu.

art. 4.
1. Flagę Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu tworzą trzy pola o równej powierzchni, w kolejności poziomej poczynając od prawego: pole niebieskie, białe oraz zielone. Po środku pola białego umieszczony jest symbol ukoronowanej gwiazdy.
2. Za barwy Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu uznaje się barwy narodowe narodów Hirschberskiego, Weerlandzkiego oraz Aralskiego.

art. 5.
Hymnem państwowym Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu jest pieśń 'Cieszę się, bo w końcu jestem w domu'.

art. 6.
Kto umyślnie hańbi jeden z symboli państwowych podlega karze grzywny w wysokości do pięćdziesięciu tysięcy loli.

Załącznik pierwszy:
http://img717.imageshack.us/img717/8875/zobrysem.png

(-) Arkadiusz Filip

(-) Laszk diuk Młynariew
Zapisane

Aktualnie żywy
Regent ZSKHiW
Ataman Królewskich Sił Lądowych, Weerlandbasza,
Pan na Kaer Moher, Młynariewicach i Gnojniku
(-) marsz. Laszk diuk Młynariew h. Sauron

Laszk Młynariew
Wicekról Weerlandu
Moderator Globalny
Filar Monarchosocjalizmu
****

Posłuch 8
Offline Offline

Wiadomości: 6723Zobacz profil Email
« Odpowiedz #26 : Kwietnia 07, 2013, 07:05:49 »

Cytuj
Uchwała z dnia 3.04.2013 r.
Ustawa o państwowych tytułach honorowych


art. 1.
1. Posiadanie szlachectwa jest nieodłącznym przywilejem każdego obywatela Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu.
2. Zaliczenie w poczet Ludu Szlacheckiego Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu wiąże się z posiadaniem określonego państwowego tytułu honorowego.

art. 2.
1. Otrzymanie obywatelstwa Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu jest równoznaczne z otrzymaniem państwowego tytułu honorowego szlachcica.
2. Utrata obywatelstwa Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirschbergii i Weerlandu jest równoznaczna z utratą posiadanego państwowego tytułu honorowego.

art. 3.
1. Za państwowe tytuły honorowe uważane są, w kolejności od najwyższego: hospodar, diuk, markiz, hrabia, baron, szlachcic.
2. Tytuł Króla Hirschbergii i Weerlandu oraz inne tytuły związane z tytułem królewskim, uważane są za tytuły monarsze.
3. Tytuł Arcypatriarchy Wszechbudzimiryzmu uważany jest za równoważny z tytułem diuka.

art. 4.
1. Tytuł hospodara przysługuje wyłącznie byłym królom Hirschbergii i Weerlandu. Każdorazowy tytuł hospodara wiąże się z przypisaniem przez Komitet Elekcyjny ziemi realnej, fikcyjnej bądź mikronacyjnej, co nie jest jednoznaczne z przekazaniem jakiejkolwiek władzy na rzeczonym terytorium.
2. Krewnym Królów Hirschbergii i Weerlandu przysługuje tytuł nepotysty.

art. 5.
1. Państwowe tytuły honorowe nadaje Król Hirschbergii i Weerlandu.
2. Obniżenie państwowego tytułu honorowego następuje na mocy decyzji Sądu.
3. Władze samorządowe uprawnione są do ustanawiania i nadawania własnych tytułów honorowych.

(-) Arkadiusz Filip

(-) Laszk diuk Młynariew
Zapisane

Aktualnie żywy
Regent ZSKHiW
Ataman Królewskich Sił Lądowych, Weerlandbasza,
Pan na Kaer Moher, Młynariewicach i Gnojniku
(-) marsz. Laszk diuk Młynariew h. Sauron

Laszk Młynariew
Wicekról Weerlandu
Moderator Globalny
Filar Monarchosocjalizmu
****

Posłuch 8
Offline Offline

Wiadomości: 6723Zobacz profil Email
« Odpowiedz #27 : Kwietnia 26, 2013, 03:06:03 »

Cytuj
Uchwała z dnia 19.04.13 r.
Nowelizacja ustawy o obywatelstwie ZSKHiW
.

art. 1.
W Uchwale z dnia 09.09.12 r. Ustawie o kontach bankowych znowelizowana zostaje treść artykułu 8.

art. 2.
Znowelizowana treść artykułu drugiego brzmi:

'Art. 8.
1.   W przypadku niezapowiedzianego zaniechania aktywności przez obywatela na okres trzydziestu dni, bądź zapowiedzianego na okres trzech miesięcy Narodowy Komisarz Spraw Wewnętrznych uprawniony jest do uznania obywatela za zmarłego.
2.   Uznanie obywatela za zmarłego następuje na mocy rozporządzenia.
3.   W przypadku ponowienia aktywności w ZSKHiW uznany za zmarłego nie posiada obywatelstwa.'

(-) Arkadiusz Filip

(-) Laszk diuk Młynariew
Zapisane

Aktualnie żywy
Regent ZSKHiW
Ataman Królewskich Sił Lądowych, Weerlandbasza,
Pan na Kaer Moher, Młynariewicach i Gnojniku
(-) marsz. Laszk diuk Młynariew h. Sauron

Laszk Młynariew
Wicekról Weerlandu
Moderator Globalny
Filar Monarchosocjalizmu
****

Posłuch 8
Offline Offline

Wiadomości: 6723Zobacz profil Email
« Odpowiedz #28 : Czerwca 06, 2013, 06:56:35 »

Cytuj
Uchwała z dnia 11.05.2013 r.
Nowelizacja Ustawy o kontach bankowych


art. 1.
W Uchwale z dnia 13.09.12 r. Ustawie o kontach bankowych znowelizowana zostaje treść artykułu 2.

art. 2.
Znowelizowana treść artykułu drugiego brzmi:

'art. 2.
2.1. Wpłat na konto Pracownika dokonuje Pracodawca lub sam Pracownik, za wiedzą Pracodawcy.
2.2 Kto przekazuje pieniądze obywatelowi/instytucji zobowiązany jest dokonać przelewu z zaznaczeniem salda na swoim i
na cudzym koncie
2.3 Każdy Pracownik, jeśli ma więcej niż jedno konto w kilku bankach zobowiązany jest poinformować Pracodawcę, na które konto ma być przelewana wypłata'

(-) Arkadiusz Filip

(-)Laszk diuk Młynariew

Oj, nieco się spóźniłem.
Zapisane

Aktualnie żywy
Regent ZSKHiW
Ataman Królewskich Sił Lądowych, Weerlandbasza,
Pan na Kaer Moher, Młynariewicach i Gnojniku
(-) marsz. Laszk diuk Młynariew h. Sauron

Laszk Młynariew
Wicekról Weerlandu
Moderator Globalny
Filar Monarchosocjalizmu
****

Posłuch 8
Offline Offline

Wiadomości: 6723Zobacz profil Email
« Odpowiedz #29 : Lipca 04, 2013, 08:22:55 »

Cytuj
Uchwała z dnia 26.06.13 r.
Nowelizacja Ustawy o przeciwdziałaniu dziadostwu


art. 1.
W uchwale z dnia 18.02.13 r. "Ustawie o przeciwdziałaniu dziadostwu" zmianie ulega treść art. 3..

art. 2.
Znowelizowana treść artykułu 3 brzmi:

"art. 3.
Jako dziadostwo rozumie się:
-styl życia subkultury emo, zaś w szczególności propagowanie samobójstw i sianie defetyzmu w trakcie działań wojennych,
-szerzenie halowinizmu i ekshibicjonizmu na terytorium Guberni Weerlandzkiej i innych działań mających na celu zakłócenie spokoju społecznego mieszkańców Guberni Weerlandzkiej,
-szerzenie biberyzmu i powodowanie hałasu w celu pozbawienia słuchu osoby trzeciej,
-uprawianie i szerzenie gierkemiaszyzmu wśród społeczności budzimirystycznej,
-noszenie fullcapów i wszelkiego odzienia z napisem „SWAG”.

(-) Pansy Anclar-Swarzewska

(-) Laszk diuk Młynariew
Zapisane

Aktualnie żywy
Regent ZSKHiW
Ataman Królewskich Sił Lądowych, Weerlandbasza,
Pan na Kaer Moher, Młynariewicach i Gnojniku
(-) marsz. Laszk diuk Młynariew h. Sauron

Strony: 1 [2] 3   Do góry
  Drukuj  
 
Skocz do:  

Działa na MySQL Działa na PHP Powered by SMF 1.1.13 | SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC Prawidłowy XHTML 1.0! Prawidłowy CSS!
Strona wygenerowana w 0.201 sekund z 20 zapytaniami.